Search

Доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, кандидат медичних наук Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Закінчила в 1970 році факультет лікувальної справи Київського медичного інституту імені О.О. Богомольца. З 1970 по 1974 рр працювала в науково-дослідному інституті імені М .Д. Стражеско, з 1974 по 1981 рр – в науково-дослідному інституті урології і нефрології лікарем відділення гемодіалізу. З 1981 по 1995 рр – науковим співробітником відділення терапевтичної нефрології ( спочатку молодшим, а з 1992 р – старшим науковим співробітником). В 1988 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: «Комплексна характеристика хронічного гломерулонефриту». З грудня 1995 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика. В 1995 році отримала звання «старший науковий співробітник».

З 1991 р.- вища категорія зі спеціальності «Нефрологія».

Автор 192 наукових праць, співавтор 10 навчально-методичних посібників і 1 національного підручника, 1 термінологічно-тлумачного словника,  4 методичних рекомендацій, автор 3 інформаційних листів, співавтор – 6.

Активна участь в конгресах, науково-практичних конференціях, школах і семінарах (вітчизняних і міжнародних).

Сфера професійних інтересів в нефрології – первинні гломерулонефрити, хронічна хвороба нирок, замісна ниркова терапія, ессенціальна артеріальна гіпертензія , ураження нирок при порушенні обміну сечової кислоти.