Search

Професор кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, доктор медичних наук

Закінчила в 2005 р. медичний факультет Донецького державного медичного університету імені М. Горького. В 2005 - 2007 рр. - навчання в інтернатурі та магістратурі, отримала сертифікат лікаря за спеціальністю «Внутрішні хвороби», диплом магістра медицини з внутрішніх хвороб з відзнакою. В 2007-2010 рр. – навчання на очній формі державної аспірантури на базі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини,  в травні 2010 року отримала диплом кандидата медичних наук зі спеціальності “Ревматологія” за темою дисертації “Клініко-патогенетичне значення порушень реологічних властивостей крові та ендотеліальної функції судин у хворих на системну склеродермію”. 2008-2015 рр – працювала лікарем-ревматологом обласного ревматологічного центру КЛПУ ДОКТМО. З 2007 року працювала на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб і загальної практики - сімейної медицини ДонНМУ ім. М.Горького асистентом кафедри.

В 2015-2017 роках працювала провідним науковим співробітником наукового відділу внутрішньої медицини, науковим консультантом хворих ревматологічного і нефрологічного профілю в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. З листопаду 2015 року працює на посаді доцента кафедри нефрології і нирково-замісної терапії в НМАПО імені П.Л. Шупика.

В грудні 2017 року отримала диплом доктора медичних наук зі спеціальності “Ревматологія” за темою дисертації “Ураження нирок при системних васкулітах: клінічні, лабораторні, морфологічні особливості, фактори ризику, патогенез» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності “Ревматологія”. Автор 92 наукових праць, співавтор навчального посібника, 10 патентів на корисну модель.

Приймає активну участь у науково-дослідницькій роботі в рамках міжнародної співпраці, в роботі наукового товариства ревматологів і нефрологів, у проведенні міжнародних клінічних випробувань лікарських препаратів, регулярно підвищує свою наукову, лікарську та педагогічну кваліфікацію.

Сфера професійних інтересів в нефрології – ураження нирок при ревматологічних та ендокринних хворобах, метаболічний та кардіоренальний синдром, амілоїдоз, хронічна хвороба нирок, інфекції сечової системи.