Search

Кандидат медичних наук, Асистент. 

У 2010 році з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія». Інтернатуру та магістратуру за спеціальністю «Неонатологія» проходила у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, захистила магістерську роботу на тему «Респіраторно-синцитіальна вірусна інфекція у новонароджених: фактори ризику, клінічні прояви, вплив на постнатальну адаптацію, критерії діагностики» та здобула кваліфікацію магістра з неонатології і звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Неонатологія» в 2012 році.

Після навчання у клінічній ординатурі продовжила наукову роботу на кафедрі неонатології НМАПО імені П.Л. Шупика, після закінчення в 2017 році аспірантури працює асистентом кафедри. Тема дисертаційної робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему «Особливості адаптації, захворюваності та прогноз у передчасно народжених дітей з гестаційним віком 34 (0/7) – 36 (6/7) тижнів».

Автор 16 наукових публікацій, з них 9 – у наукових фахових виданнях, які входять до міжнародних науково-метричних баз даних, 2 інформаційні листи і 2 навчально-методичних посібника (у співавторстві), співавтор окремих глав національного підручника Неонатологія в 2-х томах за редакцією професора Є.Є.Шунько.