Третьякова Альбiна Iгорiвна - завідувач відділення функціональної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ», асистент кафедри неврології №1, доктор медичних наук (працює за сумісництвом).

У 2004 р. захистила дисертацію “Клініко-нейроміографічна діагностика та контроль лікування уражень лицевого нерва” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю: 14.01.15 – нервові хвороби. У 2014 р. захистила дисертацію “Клініко-нейрофізіологічні аспекти вертеброгенної шийної мієлопатії” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю: 14.01.15 – нервові хвороби.

Третьякова А. І. є автором більше 80 наукових друкованих праць, співавтором 2 навчально-методичних посібників для лікарів, методичних рекомендацій, 6 патентів України на винахід, активним учасником вітчизняних та міжнародних наукових конференцій та з’їздів.