Search

Співробітники кафедри приймають участь в роботі міжнародних конгресів та симпозіумів і науковій співпраці. В структурі Міжнародних медичних конгресів  проведено  5 науково-практичних  конференцій «Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні неврологічної патології», в межах яких відбувалися навчально-методичні наради з питань оптимізації післядипломного навчання з неврології.

В клінічній ординатурі та аспірантурі навчалися громадяни Азербайджану, Грузії, Узбекистану, Німеччини, Іраку, Ірану.