Search

Список наукових праць співробітників кафедри неврології №2 за 2008-2013 роки. 

 1. Башкірова Л.М. Вміст токсичних елементів у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією І стадії. ХІІ конгрес світової федерації українських лікарських товариств. 25-28 вересня 2008 року. Тези доповідей. Івано-Франківськ – Київ – Чикаго. 2008. с. 231-232.
 2. Башкірова Л.М. Показники вмісту токсичних мікроелементів у хворих з хронічними порушеннями мозкового кровообігу. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 17, книга 2, Київ, 2008 р. – с. 703-710.
 3. Гаврилів І.Р. Застосування берлітіону з метою корекції порушень з боку периферичної нервової системи у хворих на залізодефіцитну анемію. Збірник: «Нове в гематології та трансфузіології». Матеріали всеукраїнської наук.-практ.конф. «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань крові» 2-3 жовтня 2008, м.Яремче. 2008, випуск 8, с. 199-201.
 4. Колотуша В.Г., Оржешковський В.В. Проблеми підготовки лікарів-інтернів загальної практики-сімейної медицини на кафедрі неврології. Збірник «Післядипломна медична освіта: досвід і перспективи». Матеріали наук.-практ.конференції, присвяченої 85-річчю ХМАПО. Харків 2-3жовтня 2008р. – с. 93.
 5. Корженевський Ю.Л., Новікова О.В. Ураження периферичного відділу нервової системи при хронічних гепатитах. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 17, книга 2, Київ, 2008 р. – с. 752-756.
 6. Новікова О.В. Особливості післядипломного навчання в клінічній ординатурі з неврології іноземних лікарів. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 17, книга 1, Київ, 2008 р. – с. 144-146.
 7. Оржешковський В.В. Полинейропатии. Журнал практичного лікаря. 2007. № 5-6, с. 18-22. (не ввійшла у попередній звіт)
 8. Оржешковський В.В., Колотуша В.Г., Корженевський Л.В., Ткаченко О.В. Деякі аспекти викладання сучасного стану проблеми уражень нервової системи при туберкульозі. Збірник «Післядипломна медична освіта: досвід і перспективи». Матеріали наук.-практ.конференції, присвяченої 85-річчю ХМАПО. Харків 2-3жовтня 2008р. – с. 139.
 9. Ткаченко О.В., Гаврилів І.Р. Особливості неврологічних виявів, клініко-лабораторних та електронейроміографічних показників у хворих на залізодефіцитну анемію. Український неврологічний журнал.-2007.- №4.-с.29-32.
 10. Ткаченко О.В., Корженевський Л.В., Коваль А.З., Новікова О.В., Оржешковський В.В. Досвід підготовки лікарів-неврологів у клінічній ординатурі на кафедрі неврології №2 протягом 45 років. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 17, книга 1, Київ, 2008 р. – с. 204-208
 11. Ткаченко О.В., Гаврилів І.Р. Ураження нервової системи у хворих на залізодефіцитну анемію. Мат. наук.-практ. «Сучасні проблеми неврології і психіатрії» присвячена 50-річчю Тернопільської обласної ККПЛ та 50-річчю кафедри неврології, псих., та мед.психології ТДМУ ім.. І.Я.Горбачевського. 30-31 жовтня 2008 року. м.Тернопіль. -с.115.
 12. Ткаченко О.В.,  Колотуша В.Г., Оржешковський В.В. До питання цервікокраніалгії у  молодому віці. Мат. наук.-практ. «Сучасні проблеми неврології і психіатрії» присвячена 50-річчю Тернопільської обласної ККПЛ та 50-річчю кафедри неврології, псих., та мед.психології ТДМУ ім.. І.Я.Горбачевського. 30-31 жовтня 2008 року. м.Тернопіль. -с.116.
 13. Ткаченко О.В., Ткачов А.В. Діагностичне значення С-реактивного протеїну як маркера асептичного запалення в гострий період струсу головного мозку. Журнал «Український неврологічний журнал» №1(6) 2008, с. 57-61.
 14. Ткаченко О.В., Корольова О.С. Клініко-нейровізуальні особливості у хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми // Укр.невр.ж-л. -2009.-№1.-С.35-38.
 15. Ткаченко О.В., Глєбова О.С. Порівняльна ефективність ноотропних препаратів у комплексному лікуванні хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми //Журнал «Лікарська справа. Врачебное дело», 2008 №5-6 с.68-75.
 16. Ткаченко О.В., Корженевський Л.В., Новікова О.В., Колотуша В.Г. Питання деонтології та етики в навчальному процесі лікарів-інтернів //Мат. Х всеукраїнського лікарського З’їзду ВУЛТ і лікарів м.Євпаторії та Криму. – 24-27 вересня 2009р. С.76.
 17. Ткаченко О.В., Цьоха І.О. Співставлення клініко-неврологічної та нейровізуальної семіотики при ішемічному інсульті, що розвинувся вперше // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 18, книга 2, Київ, 2009 р. – с. 498-503.
 18. Корженевський Л.В., Коваль А.З. Перспектива безперебійного навчання сімейних лікарів з актуальних питань неврології //Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 18, книга 1, Київ, 2009 р. – с. 773-777.
 19. Колотуша В.Г. Хронічний біль в тазовій  ділянці як клінічний прояв міофасціального синдрому //Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 18, книга 2, Київ, 2009 р. – с. 425-429.
 20. Ткаченко О.В., Новікова О.В., Оржешковський В.В. Аспекти післядипломної освіти з неврології в Україні // Мат. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я», Тернопіль 28-29 травня 2009 р. – с. 95-97.
 21. Новікова О.В. Магнерот в лечении неврологических заболеваний //Международный неврологический журнал №1(23), 2009 г. – с. 91-92
 22. Оржешковський В.В., Невмержицька Н.М. Сучасні аспекти фармакотерапії порушень згортальної та протизгортальної систем при ішемічному інсульті // Ліки України, №3 (129) 2009,  ст..47-51\
 23. Колотуша В.Г., Оржешковський В.В. Деякі аспекти викладання питань реабілітації неврологічних хворих //Мат. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я», Тернопіль 28-29 травня 2009 р. – с. 83-84.
 24. Ткаченко О.В. Краткий обзор ряда научных сообщений. Журнал клинических нейронаук. тема выпуска: Деменция. 2009, №5, с.20-22.
 25. Ткаченко О.В., Оржешковський В.В. Полінейропатії. Журнал «Мистецтво лікування», 2010, №1(67), с.37-44.
 26. Ткаченко О.В., Новікова О.В. Менінгіти та менінгоенцефаліти. Журнал «Мистецтво лікування», 2010, №2(645, с.45-50.
 27. Ткаченко О.В., Новікова О.В. Енцефаліти. Журнал «Мистецтво лікування», 2010, №3(69), с.54-60.
 28. Ткаченко О.В., Корженевський Ю.Л. Деякі аспекти ураження центральної нервової системи при хронічних захворюваннях печінки. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 19, книга 2., Київ 2010р. - с.112-117.
 29. Ткаченко О.В., Кононець О.М. Клініко-лабораторні кореляції характеристик болю при больових попероково-крижових синдромах у хворих на цукровий діабет.  Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 19, книга 2., Київ 2010р. -  с.105-112.
 30. Ткаченко О.В., Корженевський Л.В., Новікова О.В., Колотуша В.Г.  Питання деонтології та етики в навчальному процесі лікарів-інтернів. «Українські Медичні Вісті», x з’їзд ВУЛТ, м.Евпаторія, 24-27 вересня 2009р., тези доповідей, с.76.
 31. Ткаченко О.В., Цьоха І.О. Ішемічний інсульт // Містецтво лікування. – 2010. - №6(72). – с.52-58.
 32. Пянтковська Н.С., Ткаченко О.В. Деякі статеві та вікові аспекти перебігу діабетичної полінейропатії у дітей віком 10-18 років. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 19, книга 2., Київ 2010р. -  с.685-689.
 33. Корженевський Л.В. Щодо методики викликання хоботкового рефлексу по Корженевському. Матеріали ХІІІ Конгресу СФУЛТ (Світова федерація Українських лікарських товариств), 30.09-03.10.2010р. До 100-річчя Українського лікарського товариства. Чикаго-Київ-Львів. с.126.
 34. Корженевський Л.В. Опис  до патенту на корисну модель №46073 «Спосіб викликання хоботкового рефлексу по Корженевському» Офіційний бюлетень України «Промислова власність», 10.12.2009. Бюл. №28, 2009., с.54-56.
 35. Корженевський Л.В. Патент на корисну модель №46073 «Спосіб викликання хоботкового рефлексу по Корженевському» Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.12.2009.
 36. Корженевський Л.В. Нейроревматизм в практиці сімейного лікаря. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 19, книга 2., Київ, 2010,  с.491-495.
 37. Оржешковський В.В. Ліко-індуковані порушення нервово-м’язевої передачі //Ліки України. – 2010. - №4(140). – с.30-32.
 38. Оржешковський В.В. Геморагічний інсульт // Містецтво лікування. – 2010. - №4(70). – с.44-50.
 39. Колотуша В.Г., Оржешковський В.В. Актуальні питання підвищення ефективності навчання лікарів-інтернів загальної практики – сімейної медицини на кафедрі неврології. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 19, книга 1., Київ 2010р. -  с.707-710.
 40. Цьоха І.О., Деякі аспекти обґрунтованості індивідуалізованого підходу до лікування первинного ішемічного інсульту.  Журнал «Лікарська справа Врачебное дело», №1-2/2010р. с.102-106.
 41. Башкірова Л.М. Аналіз випадків вторинного вторинного ураження нервової системи в праці В.Ф.Войно-Ясенецького «Нариси гнійної хірургії». Матеріали ХІІІ Конгресу СФУЛТ (Світова федерація Українських лікарських товавриств), 30.09-03.10.2010р. До 100-річчя Українського лікарського товариства. Чикаго-Київ-Львів.
 42. Башкірова Л.М. Клінічні аспекти диференційної діагностики бульварного і псевдобульбарного синдромів //  Міжнародний неврологічний журнал.- 2010. - №7 (29). – с.96-98.
 43. Губеладзе Т.Д. Когнитивные расстройства у пациентов с гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 19, книга 2., Київ 2010р. -  с.435-438.
 44. Гриненко Л.І. Прогностичне значення клініко-параклінічних характеристик у абітурієнтів вищих навчальних закладів МВС України з обтяженим перинатальним анамнезом //  Міжнародний неврологічний журнал.- 2009. - №6 (28). – с.57-61.
 45. Лазоришинець В.В., Банчук М.В., Волосовець О.П., Дзюба О.М., Булах І.Є., П’ятницькій Ю.С., Чернишенко Т.І., Чернишенко Т.І., Подрушняк В.Б., Фисун Ю.І., Стецюк Р.А., Бочерикова Є.С., Щербина Л.В. Подальші шляхи розвитку вищої медичної освіти України. Мат. Всеукраїнської навч.-наук.конф. з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ (Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи», 20-21 травня 2010 року, м.Тернопіль., с. 6-11.
 46. Пянтковська Н.С. Кореляція виявлення доклінічної стадії діабетичної  полінейропатії у дітей, хворих на цукровий діабет І типу //  Міжнародний неврологічний журнал.- 2010. - №4 (34). – с.46-49.
 47. Мотренко А.Т. Деякі клінічні та параклінічні особливості перебігу геморагічних інсультів. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. Випуск 19, книга 2., Київ 2010р. - с.511-515.
 48. Башкірова Л.М. Вміст есенціальних  макро- та  мікроелементів   у хворих з   церебральним арахноїдитом. Матеріали ХІ З’їзду  Всеукраїнського Лікарського Товариства. –  Харків, 28-30.09.2011. – 150-151.
 49. Башкірова Л.М. Деякі  клініко-інструментальні характеристики хворих  з  вегетативними кризами при    дисциркуляторній енцефалопатії  І  ст. Актуальні питання кардіоневрології (матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 6 – 7 жовтня 2011 р., м. Київ) / Під ред. З.О.Сусліної, С.М.Кузнецової. – Київ, 2011. – С.182.
 50. Башкірова Л.М. Особливості клініко-неврологічних проявів  при деяких демієлінізуючих  захворюваннях. Матеріали ХІ З’їзду  Всеукраїнського Лікарського Товариства. –  Харків, 28-30.09.2011. – С.150.
 51. Башкірова Л.М. Порушення  вмісту есенціальних  макро- та мікроелементів  як  фактор ризику  цереброваскулярних захворювань. Тези 2 Національного конгресу „Інсульт та судинно-мозкові захворювання”. – Київ, 3 – 4 листопада 2011 р.
 52. Башкірова Л.М. Удосконалення формування фахових  вмінь у лікарів-інтернів за  спеціальністю  „Внутрішня  медицина”  при викладанні  клінічної  неврології. Матеріали ХІ З’їзду  Всеукраїнського Лікарського Товариства. –  Харків, 28-30.09. 2011. – С.21-22.
 53. Губеладзе Т.Д.  Взаємозв’язок окремих реоенцефалографічних та реокардіографічних показників у пацієнтів з хронічною ішемією мозку при артеріальній гіпертензії. Мат. XV Міжнар. мед.конгресу студ.та мол.вчених,Тернопіль, 27-29 квітня 2011. – С.157.
 54. Кононець О.М. Деякі клінічні та реовазографічні особливості больових попереко-крижових синдромів у хворих на цукровий діабет. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, випуск 20, книга 2, м.Київ, 2011. -  С.281-287.
 55. Корженевський Л.В., Корженевський Ю.Л. Ендокринологічні симптоми при порожньому турецькому сідлі.  Мат.наук.-практ.конф. з міжнар.участю «Актуальні питання нейроендокринології» 27-28 жовтня 2011, м.Луганськ.
 56. Корженевський Л.В., Стецюк Р.А. Оптимізація навчального процесу при підготовці сімейних лікарів з неврології. Матеріали ХІ З’їзду  Всеукраїнського Лікарського Товариства. –  Харків, 28-30.09.2011. – С.72.
 57. Корженевський Ю.Л., Ткаченко О.В. Синдромологічні прояви ураження нервової системи при хронічних захворюваннях печінки у осіб молодого і середнього віку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання поліклінічної неврології», 18-19 травня 2011р., м. Київ. – С.60-61.
 58. Мотренко А.Т. До питання про ризики судинно-мозкових захворювань.
 59. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання поліклінічної неврології», 18-19 травня 2011р., м. Київ. – С.119-120.
 60. Новікова О.В., Ткаченко О.В. Неврологічні аспекти Herpes zoster. Журнал «Мистецтво лікування», 2010, №8(74). – С.60-63.
 61. Оржешковський В.В. Деякі аспекти нейрофізіологічної діагностики уражень периферичної нервової системи при захворюваннях щитоподібної залози. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, випуск 20, книга 2, м.Київ, 2011. – С.261-365.
 62. Оржешковський В.В. Некомпресійні радикулопатії/ Мистецтво лікування 2011, №3(79). – С.95-97.
 63. Оржешковський В.В., Невмержицька Н.Н. Деменції (огляд літератури). Частина 1. Нейродегенеративні та судинні деменції/ Ліки України 2011, №4(150). –  С.55-59.
 64. Оржешковський В.В., Невмержицька Н.Н. Деменції (огляд літератури). Частина 2. Деякі інші форми деменції. Лікування деменції/ Ліки України 2011, №5(151). – С.59-63.
 65. Оржешковський В.В., Побоченко І.А. Деякі варіанти ускладнень з боку нервової системи внаслідок ЛОР-патології Матеріали ХІ З’їзду  Всеукраїнського Лікарського Товариства. –  Харків, 28-30.09.2011. – С.202-203.
 66. Оржешковський В.В., Савченко О.В. Деякі аспекти порушень серцевого ритму у хворих на діабетичну нейропатію. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання поліклінічної неврології», 18-19 травня 2011р., м. Київ. - С.125-126.
 67. Погоріла С.В., Оржешковський В.В., Руденко О.А., Чміленко Н.М. Деякі особливості діагностики та перебігу спорадичних випадків нейродегенеративних захворювань Матеріали ХІ З’їзду  Всеукраїнського Лікарського Товариства. –  Харків, 28-30.09.2011. – С.164-165.
 68. Стецюк Р.А. Досвід застосування комбінації препаратів кепри і ламікталу при лікуванні синдрому Леннокса-Гасто. Всеукр.гром.організ «Наукове товар.анат.,гістол., ембріологів та топографоанатомів України», «Світ медицини та біології», №1, 2011. – С.94-96.
 69. Ткаченко О.В., Варенюк В.В. Окремі клінічні особливості соматоневрологічних взаємовідносин при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки в стадії загострення та в стадії ремісії. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, випуск 20, книга 2, м.Київ, 2011. – С.376-380.
 70. Ткаченко Е.В., Губеладзе Т.Д. Корреляционные взаимоотношения ряда реоэнцефалографических, реокардиографических и реоренографических показателей у пациентов с хронической ишемией мозга при артериальной гипертензии. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, випуск 20, книга 2, м.Київ, 2011. – С.372-376.
 71. Ткаченко Е.В., Губеладзе Т.Д. Особенности ряда показателей когнитивной функции у пациентов с хронической ишемией мозга при артериальной гипертонии. Мат.наук.-практ.конф. «Актуальні питання внутрішньої медицини», Журнал «Клінічна та експериментальна патологія», Том Х, №2(36), Ч.2, 2011, м.Чернівці. – С.133-135.
 72. Ткаченко Е.В., Губеладзе Т.Д. Некоторые особенности клинико-реоэнцефалографических характеристик у пациентов с гипертонической энцефалопатией. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання поліклінічної неврології», 18-19 травня 2011р., м. Київ. – С.147-148.
 73. Ткаченко О.В., Данчина А.В. Некоторые особенности нейровизуализационных характеристик при окклюзионной гидроцефалии. Мат.XV Міжнар. мед.конгресу студ.та мол.вчених,Тернопіль, 27-29 квітня 2011. – С.156.
 74. Ткаченко О.В. Кононець О.М. Клініко-лабораторні особливості перебігу больових попереково-крижових синдромів у хворих на цукровий діабет. Мат.XV Міжнар. мед.конгресу студ.та мол.вчених,Тернопіль, 27-29 квітня 2011. – С.157.
 75. Ткаченко О.В., Кононець О.М. Клініко-нейровізуалізаційні кореляційні взаємозв’язки при больових попереково-крижових синдромах у хворих на цукровий діабет. Український неврологічний журнал., №3(20) // 2011. – С.52-56.
 76. Ткаченко О.В. Кононець О.М. Клініко-нейропсихологічні аспекти больових попереково-крижових синдромів у хворих на цукровий діабет. Мат.наук.-практ.конф. «Актуальні питання внутрішньої медицини», Журнал «Клінічна та експериментальна патологія», Том Х, №2(36), Ч.2, 2011, м.Чернівці. – С.136-138.
 77. Ткаченко О.В., Кононець О.М. Особливості больового феномену при попереково-крижових синдромах у хворих на цукровий діабет. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання поліклінічної неврології», 18-19 травня 2011р., м. Київ. – С.148-149.
 78. Ткаченко О.В. Кононець О.М. Нейропсихологічні аспекти больових попереково-крижових синдромів у хворих на цукровий діабет. Збірник наукових праць ін-ту психології ім.Г.С.Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології», Том 12, Випуск 11, 2010. – С.265-272.
 79. Ткаченко О.В., Корженевський Л.В., Новікова О.В. До питання важливості навчання лікарів сімейної медицини на циклах тематичного удосконалення з неврології. Матеріали ХІ З’їзду  Всеукраїнського Лікарського Товариства. –  Харків, 28-30.09.2011. – С.75.
 80. Ткаченко Е..В.,  Новикова О.В.,  Башкирова Л.М., Оржешковский В.В. Клинический случай энцефаломиелополирадикулоневропатии. Тезисы материалов научно-практической конференции неврологов. ХVIII Всероссийской конференции «Нейроиммунология. Рассеянный склероз».  – 27 – 30 сентября 2011 г., Санкт-Петербург.
 81. Ткаченко Е.В., Новикова О.В., Коваль А.З., Корженевский Л.В., Оржешковский В.В. Синдром менингоэнцефаломиелополиневрита, как клинический дебют нейроСПИДА. Мат.наук.-практ.конф. з між нар. участю «Нейроінфекції у практиці клініциста. Проблеми діагностики та лікування», м.Харків,  31.03-01.04.2011.
 82. Ткаченко О.В., Цьоха І.О. Клініко-параклінічні аспекти в диференційній діагностиці інсультоподібного епізоду. Мат.Всеукр.наук.-практ.конф. з між нар.участю «Актуальні проблеми діагн., лікув.патології внутр.органів та нерв.-псих.захв. із застос.сучасних методів фізіотерапії і реаб.хворих», 26-27 жовтня 2011, м.Тернопіль.
 83. Ткаченко О.В. Цьоха І.О. Окремі аспекти прогнозування ішемічного інсульту при використанні методу математичного моделювання. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, випуск 20, книга 2, м.Київ, 2011. – С.380-384.
 84. Ткаченко О.В., Цьоха І.О. Щодо особливостей аналізу симптому цефалгії в навчанні лікарів сімейної медицини на циклі «Інтернатура». Матеріали ХІ З’їзду  Всеукраїнського Лікарського Товариства. –  Харків, 28-30.09. 2011. – С.75.
 85. Ткаченко О.В., Губеладзе Т.Д. Показатели личностной и реактивной тревожности у пациентов среднего возраста с хронической ишемией мозга при артериальной гипертензии. «Український неврологічний журнал». – 2011. – с.53-56.
 86. Ткаченко О.В., Цьоха І.О. Щодо особливостей аналізу больового синдрому в нижній частині спини та нижніх кінцівках в навчанні та практиці лікарів сімейної медицини // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – В. 21, кн. 1. – К. 2012. – С.597-601.
 87. Мотренко А.Т., Ткаченко О.В.  Динаміка окремих показників системи гемостазу у пацієнтів з геморагічним інсультом // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – В. 21, кн. 1. – К. 2012. – С.487-491.
 88. Ткаченко О.В., Данчина Г.В. Нейропсихологические особенности тревоги, депрессии и мнестической дисфункции при гидроцефалии // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – В. 21, кн. 1. – К. 2012. – С.575-579.
 89. Башкірова Л.М. Етичні та морально-правові аспекти надання неврологічної хворим з боковим аміотрофічним склерозом. Український вісник психоневрології – Том 20, вип. 3(72) – 2012. – С.76-77.
 90. Башкірова Л.М. Показники вмісту ессенціальних макро- та мікроелементів і фактори ризику хронічних порушень мозкового кровообігу. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – В. 21, кн. 2. – К. 2012. – С.381-387.
 91. Башкірова Л.М., Шараєва М.Л. Мікроелементний склад солкосерилу. – Тези доповідей  V Національного медичного конгресу „Людина та Ліки –  Україна: сучасні оздоровчі медичні технології підвищення якості життя”. – Київ, 20 – 22 березня 2012 р. – С. 32.
 92. Башкірова Л.М. Деякі соціокультурні аспекти впливу  телебачення на стан нервово-психічного здоров’я населення. –  Матеріали VІ Міжнародного симпозіуму з біоетики „Етичні проблеми профілактичної медицини: вплив довкілля, харчування та умов праці на здоров’я населення”. –  Київ, 11 – 12 жовтня 2012 р. – С.10-11.
 93. Корженевський Л.В., Цьоха І.О. Історична довідка досвіду навчання клінічних ординаторів на кафедрі неврології№2 до 50-річчя існування // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – В. 21, кн. 2. – К. 2012. – С.560-564.
 94. Оржешковський В.В. Стан  вегетативного забезпечення у хворих на діабетичну полінейропатію. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – В. 21, кн. 2. – К. 2012. – С.527-532.
 95. Оржешковський В.В. Етичні аспекти формування взаємовідносин між учнем та вчителем в клінічній медицині. –  Матеріали VІ Міжнародного симпозіуму з біоетики „Етичні проблеми профілактичної медицини: вплив довкілля, харчування та умов праці на здоров’я населення”. –  Київ, 11 – 12 жовтня 2012 р. – С.54-55.
 96. Стецюк Р.А., Пянтковська Н.С., Цьоха І.О. Досвід лікування резистентного епілептичного синдрому Веста. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – В. 21, кн. 2. – К. 2012. – С.564-568.
 97. Стецюк Р.А., Невірковець А.А. Діагностичне та прогностичне значення визначення вмісту вільного гістаміну та вільного серотоніну в плазмі крові новонароджених з перинатальним гіпоксичним ушкодженням центральної нервової системи.// Матеріали ІІІ з’їзду з медицини невідкладних станів “Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілактика”. – Вінниця, 2012. – С. 155-157.
 98. Видиборець С.В., Гайдукова С.М., Гусєва С.А., Стецюк Р.А. та інші. Види семінарських занять у медичній післядипломній освіті// Український журнал гематології та трансфузіології. – № 1 (12), 2012. – С. 17-20.
 99. Цьоха І.О. Неврологічний дебют неопластичного процесу // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – В. 21, кн. 2. – К. 2012. – С.590-594.
 100. Цьоха І.О. Біотичні аспекти у викладанні діагностично-лікувальних підходів. –  Матеріали VІ Міжнародного симпозіуму з біоетики „Етичні проблеми профілактичної медицини: вплив довкілля, харчування та умов праці на здоров’я населення”. –  Київ, 11 – 12 жовтня 2012 р. – С.74-75.
 101. Корженевський Ю.Л. Основні неврологічні скарги та їх деталізований аналіз у хворих працездатного віку з хронічними захворюваннями печінки // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – В. 21, кн. 2. – К. 2012. – С.471-475.
 102. Корженевський Ю.Л. Особливості деяких реоенцефалографічних та реогепатографічних показників у хворих з хронічними захворюваннями печінки. Український вісник психоневрології – Том 20, вип. 3(72) – 2012. – С.105-106.
 103. Корженевський Ю.Л. Роль сімейного лікаря у ранній діагностиці уражень нервової системи у хворих з хронічними захворюваннями печінки //  Матеріали ХІV Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств. –  Донецьк, 04 – 06 жовтня 2012. – С.32-33.
 104. Данчина А.В. Анализ нарушения поведенческих реакций при гидроцефалии // Сборник научных трудов ІІ всеукраинской научно-практической коференции с международным участием «Вейновские чтения в Украине». – Киев, 23-24 мая 2012г. – с.10-11.
 105. Корженевський Л.В., Стецюк Р.А., Цьоха І.О. Методологічні аспекти підготовки лікарів-неврологів під час заочної частини навчання в інтернатурі // Матеріали ХІV Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств. –  Донецьк, 04 – 06 жовтня 2012 р. – С.32.
 106. Цьоха І.О., Кононець О.М. Аналіз симптому запаморочення в навчанні лікарів сімейної медицини // Матеріали ХІV Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств. –  Донецьк, 04 – 06 жовтня 2012 р. – С.49.
 107. Цьоха І.О. Варіант дебюту та перебігу паранеопластичного ураження нервової системи // Український журнал клінічної та лабораторної медицини.­–2012, Том 7, №4.–С.244–247.
 108. Ткаченко О.В., Корженевський Ю.Л. Ураження нервової системи при хронічних захворюваннях печінки: клінічні характеристики, окремі нейропсихологічні та гемодинамічні особливості // Український неврологічний журнал.— 2013.— № 1.— С. 29—34. 

Навчальні посібники:

 1. Ткаченко О.В., Новікова О.В., Оржешковский В.В., Коваль А.З., Корженевский Л.В., Цьоха І.О., Башкірова Л.М. Актуальна неврологія (обрані лекції) / Під ред. професора О.В.Ткаченко. – К. : Атіка, 2012. – 96 с.
 2. Неврологічні аспекти епілептології. Методичні матеріали до лекцій і семінарських занять циклу ТУ. – К.: КІМ, 2008. – 112с.  ISBN 978-966-8668-64-7 

Монографії:

 1. Ткаченко О.В., Данчин О.Г., Суничук М.М. Больові попереково-крижові синдроми (клініко-параклінічні особливості перебігу, лікування з застосуванням методу підводного вертикального витягування, деякі аспекти оперативних втручань). Київ: РА «Діловий контакт», 2009.– 134 с.
 2. Ткаченко О.В., Цьоха І.О. Ішемічний інсульт: прогностичні аспекти клінічних, лабораторних та нейровізуальних характеристик. Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2012. – 112 с. 

Наукові напрямки досліджень на кафедрі:

 • компенсаторно-пристосувальні аспекти стану нервової системи при патології;
 • клініко-діагностичні особливості цереброваскулярної патології;
 • клініко-діагностичні характеристики гідроцефалії в динаміці лікування;
 • клініко-діагностичні особливості патології периферичного відділу нервової системи (полінейропатії, радикулопатії);
 • сучасні підходи до вивчення проблем патології нервової системи при захворюваннях внутрішніх органів;
 • патоморфоз неврологічних захворювань та адаптаційно-компенсаторні можливості і характеристики нервової системи при неврологічній патології, зокрема при цереброваскулярних та запальних захворюваннях, травмах головного мозку, ураженнях периферичного відділу нервової системи, нервово-м'язової патології, ураженнях нервової системи при захворюваннях внутрішніх органів тощо;
 • Станом на сьогодні на кафедрі проводяться дослідження професійних аспектів використання спеціальної термінології і еквівалентів її перекладу в формуванні рівня компетентності лікарів (на базі спеціальності «Неврологія»). 

Відповідно до індивідуальних планів виконуються дисертації по численним науковим напрямкам дослідження.

Завідуюча кафедрою, доктор медичних наук, професор Ткаченко О.В. є головою експертної проблемної комісії за спеціальністю «Неврологія» в НУОЗ України імені П.Л. Шупика, головою робочої групи МОЗ України з розробки програми інтернатури зі спеціальності «Неврологія», членом експертної проблемної комісії «Неврологія» НАМН України і МОЗ України, членом консультативно-експертної групи розділу «Неврологія» Центрального Формулярного комітету МОЗ України, заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 по захисту докторських дисертацій зі спеціальності «Нервові хвороби, членом спеціалізованої ради 14.03.11 – «Медична та біологічна інформатика і кібернетика»; входить у редакційну колегію «Український неврологічний журнал» та в редакційну раду «Національний журнал неврологии»(Азербайджан).

Професор Ткаченко О. В. очолювала авторський колектив з підготовці програм та комп’ютерних тестів для навчання в інтернатурі та на передатестаційних циклах зі спеціальності «Неврологія». 

Викладачами кафедри видано навчально-методичні посібники для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів (факультетів) післядипломної освіти, сімейних лікарів та монографії: 

 • Актуальна неврологія (обрані лекції).
 • Cтвол головного мозга. Анатомо-физиологические основы поражений.
 • Анатомо-физиологические основы поражений спинного мозга.
 • Неврологічні аспекти епілептології.
 • Ішемічний інсульт.
 • Чернобыльская катастрофа: патологическая анатомия и патоморфоз некоторых заболеваний.
 • Очерки экологической патологи.
 • Лекции по общей физиотерапии.
 • Энциклопедический словарь терминов, употребляемых в физиотерапии.
 • Остеохондроз поясничного отдела позвоночника (конституциональные аспекты, клиника, диагностика, лечение).
 • Больові попереково-крижові синдроми (клініко-параклінічні особливості перебігу, лікування з застосуванням методу підводного вертикального ви тяжіння).

Стовбур головного мозку: анатомо-фізіологічні характеристики та клінічні особливості уражень.