Search

Доктор медичних наук, професор завідувач кафедри.

Професор Ткаченко О.В. автор більше ніж 200 наукових праць, зокрема 12 монографій та навчальних посібників, має патенти на 2 винаходи.

Очолює авторський колектив створення і оновлення програм навчання інтернів та слухачів передатестаційного циклу, які затверджені МОЗ України. Плідно займається науковою діяльністю. Вивчає питання патоморфозу та адаптаційно-компенсаторних можливостей організму при неврологічній патології, зокрема при цереброваскулярній патології, ураженнях периферичного відділу нервової системи, черепно-мозкових травмах, інфекційно-запальних захворюваннях нервової системи. та соматоневрологічних захворюваннях.

Входить у редакційну колегію «Український неврологічний журнал» та в редакційну раду «Національний журнал неврологии»(Азербайджан).

Професор Ткаченко О.В. є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 по захисту докторських дисертацій зі спеціальності «Нервові хвороби, членом спеціалізованої ради 14.03.11 – «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» та головою експертної проблемної комісії за спеціальністю «Неврологія» в НУОЗ України імені П.Л. Шупика, головою робочої групи МОЗ України з розробки програми інтернатури зі спеціальності «Неврологія», членом експертної проблемної комісії «Неврологія» НАМН України і МОЗ України, членом консультативно-експертної групи розділу «Неврологія» Центрального Формулярного комітету МОЗ Українию

Постійно займається лікувально-консультативною роботою: регулярно проводить обходи та клінічні розбори у базовому неврологічному відділенні Київської міської клінічної лікарні №12, а також консультує пацієнтів за направленнями та зверненнями медичних закладів України, зокрема клінічної лікарні «Феофанія» Державного Управління справами при Президенті України, Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України, республіканської служби екстреної медичної допомоги тощо. Має вищу кваліфікаційну лікарську категорію з неврології.

Кандидат медичних наук, доцент. 

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Исходы и реабилитация реконвалесцентов после вирусных менингоэнцэфалитов». До роботи на кафедрі більш ніж 10 років працювала науковим співробітником відділу нейроінфекцій КНДІ інфекційних захворювань.

Автор 115 наукових праць, в тому числі навчального посібника та довідника, 16 раціоналізаторських пропозицій. Є співавтором тестових питань до комп’ютерного програми іспиту з неврології для лікарів-неврологів України.

Доцент Новікова О. В. відповідає за лікувальну роботу кафедри, а також за направленнями консультує госпіталь МВС, клінічну лікарню «Феофанія» ДУС України та Центральний клінічний госпіталь державної прикордонної служби України. Має вищу кваліфікаційну лікарську категорію з неврології.

Доктор медичних наук, професор. 

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив транскраніальної електроаналгезії на деякі нейрофізіологічні показники у хворих на церебральну венозну дистонію».

В лютому 2018 року захистив докторську дисертацію “Полінейропатії (патогенетичні механізми, клініко-параклінічні особливості, діагностичні підходи). В січні 2020 року присвоєне звання професора кафедри неврології. 

Володіє сучасними методами дослідження, зокрема варіаційною  пульсометрією,  РЕГ, ЕЕГ, ЕМГ і дослідженням  викликаних  потенціалів. 

Автор більш ніж 160 наукових праць, в тому числі 5 монографій, учбових посібників та  1 винаходу. Є співавтором тестових питань для комп'ютерної програми іспиту з неврології для лікарів-неврологів України. Має вищу лікарську категорію з неврології. Консультує госпіталь Військово-медичного управління Служби Безпеки України.

Доцент Оржешковський В.В. є відповідальним секретарем проблемної комісії з неврології в НМАПО імені П. Л. Шупика, членом комісії терапевтичного факультету з наукової роботи.

Кандидат медичних наук, доцент. 

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Резистентні епілепсії та епілептичні синдроми у дітей». Виконує обов'язки завуча кафедри. Член комісії з лікувальної роботи терапевтичного факультету НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Має вищу кваліфікаційну лікарську категорію за спеціальністю «Дитяча неврологія», та «Неврологія».

Автор 42 наукових праць та 3 винаходів.

Кандидат медичних наук, доцент.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Клінічні та параклінічні характеристики попереково-крижових монорадикулярних синдромів у хворих на цукровий діабет». Є секретарем експертної проблемної комісії за спеціальністю «Неврологія» в НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Має вищу кваліфікаційну лікарську категорію з неврології.

Автор 22 наукових праць і в тому числі монографії.

Кандидат медичних наук, асистент.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу».

Автор більш ніж 52 наукових праць, в тому числі навчального посібника та 2 інформаційних листів. Асистент Башкірова Л. М. має вищу лікарську категорію з неврології.