Search

Доктор медичних наук, професор. 

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив транскраніальної електроаналгезії на деякі нейрофізіологічні показники у хворих на церебральну венозну дистонію».

В лютому 2018 року захистив докторську дисертацію “Полінейропатії (патогенетичні механізми, клініко-параклінічні особливості, діагностичні підходи). В січні 2020 року присвоєне звання професора кафедри неврології. 

Володіє сучасними методами дослідження, зокрема варіаційною  пульсометрією,  РЕГ, ЕЕГ, ЕМГ і дослідженням  викликаних  потенціалів. 

Автор більш ніж 160 наукових праць, в тому числі 5 монографій, учбових посібників та  1 винаходу. Є співавтором тестових питань для комп'ютерної програми іспиту з неврології для лікарів-неврологів України. Має вищу лікарську категорію з неврології. Консультує госпіталь Військово-медичного управління Служби Безпеки України.

Доцент Оржешковський В.В. є відповідальним секретарем проблемної комісії з неврології в НМАПО імені П. Л. Шупика, членом комісії терапевтичного факультету з наукової роботи.