Search

професор кафедри неврології і рефлексотерапії, доцент

Чуприна Геннадій Миколайович

gen7chupryna@gmail.com

Освіта:1986-1992 рр. – Вінницький медичний інститут ім. М. І. Пирогова

Кваліфікація: доктор медичних наук, доцент; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія» та вища кваліфікаційна категорія за фахом «рефлексотерапія». Головний позаштатний спеціаліст ДОЗ Київської ОДА за спеціальністю «Рефлексотерапія»; член спеціалізованої вченої ради (Д 26.613.01)  по захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом «Нервові хвороби» в НУОЗ України імені П.Л. Шупика; учений секретар спеціалізованої вченої ради  (Д 26.613.06)  по захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» в НУОЗ України. Член редакційної ради  науково-практичних журналів: «Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань», «Здоров’я суспільства».

Професійна діяльність:

1994-1995 рр. – магістратура за фахом «Неврологія» - НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії, м. Київ

1995-2001 рр. – асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

1999 р.- кандидат медичних наук

2017 р. - доктор медичних наук

З 2001 р. по теперішній час  - доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

Наукова діяльність:

У 1999 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Використання лазеропунктури у комплексному лікуванні невриту лицевого нерва". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

У 2017 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук за темою: "Розсіяний склероз: клініко-патогенетичні характеристики та терапевтичні підходи з урахуванням коморбідності "14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Свиридова Н.К.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, автоімунній патології, рефлексотерапії.

1)Нове у лікуванні невропатії лицевого нерва / Є. Л. Мачерет, Т. В. Кулемзіна, Г. М. Чуприна, О. О. Коркушко, В. В. Поканевич.- Донецьк: Каштан, 2004.- 198 с.

2) Сучасний погляд на проблему черепнол-мозкової травми та її віддалені наслідки. Підручник / Є. Л. Мачерет, Т. П. Парнікоза, Г. М. Чуприна, О. О. Коркушко, Є. Х. Бабич, Л. П. Дригант . - К: Дія, 2005, 142 с.

3) Міастенія. Навчальний посібник / Є. Л. Мачерет, Г. М. Чуприна, О.О. Коркушко, Н. К. Мурашко, Н. В. Ханенко .- К: Нічлава, 2009.- 283 с.

4) Національний підручник Рефлексотерапія у 2-х томах / за ред Н.К. Мурашко, О.Г. Морозової – К.: 2013. – 876 с.

5) Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря. Посібник / Вороненко Ю. В., Шекера О. Г., Мурашко Н. К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненка Ю. В.,– К.: Логос, 2014. - 336с.   

6) Електронний багатофункціональний інтерактивний посібник з рефлексотерапії / Свиридова Н. К., Чуприна Г. М., Малиновський С. Ю.– 2015.

7) Підручник Рефлексотерапія у 3-х томах / за ред Н. К.Свиридової, О. Г. Морозової– К.: 2017. – 1164 с. 

У 2020 р. проходив міжнародне підвищення кваліфікації «New and innovative teaching methods in medicine»  на базі Medical University of Lublin  з 24.02 по 26.05.2020 р.,  впродовж 120 годин, отримав 4 кредити ECTS.  

7.Викладацька діяльність:

Є автором понад 390 наукових праць, співавтор 14 підручників та навчальних посібників, 2 монографій. Куратор циклу «Спеціалізація з рефлексотерапії».