Search

Завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії

Свиридова Наталя Костянтинівна

svyrydova@gmail.com

Освіта:1987-1993 рр. - Донецький державний медичний університет імені  М.Горького

Кваліфікація:доктор медичних наук, професор; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія» та вища кваліфікаційна категорія за фахом «рефлексотерапія». Голова громадської організації «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії»; Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Рефлексотерапія». Член спеціалізованої вченої ради  (Д 26.613.01)  по захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом «Нервові хвороби» в НУОЗ України імені П.Л. Шупика; Член спеціалізованої вченої ради  (Д 26.613.06)  по захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» в НУОЗ України імені П. Л. Шупика; Головний редактор науково-практичного журналу «Східно-європейський неврологічний журнал» (фахове видання згідно наказу МОН Україні №1021 від 07.10.2015р); Член редакційної ради  науково-практичних журналів: «Артеріальна гіпертензія» «Врачебное дело-Лікувальна справа», «Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань».

Професійна діяльність:

1998-2001 рр. – очна аспірантура - НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

2001- 2006рр. – асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

2002р.- кандидат медичних наук

2006 -2010р.  – доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

2009р. -доктор медичних наук

З 2010 р. по теперішній час  - професор кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, м. Київ

З 2010 р. по теперішній час  - завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Наукова діяльність:

У 2002 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Рання діагностика синдрому вегетативної дистонії та обґрунтування патогенетичного підходу до лікування". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

У 2009 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук за темою: "Особливості діагностики та лікування гіпертензивної енцефалопатії "14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії

1) Національний підручник Рефлексотерапія у 2-х томах / за ред Н.К. Мурашко, О.Г. Морозової– К.: 2013. – 476 с.

2) Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря. Посібник / Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мурашко Н.К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненко Ю.В.,– К.: Логос, 2014. - 336с.   

3) Електронний багатофункціональний інтерактивний посібник з рефлексотерапії / Свиридова Н.К., Чуприна Г.М., Малиновський С.Ю.– 2015.

4) Захворювання периферичної нервової системи у 3-х томах/ Підручник  за ред. проф. Н.К. Свиридової– К.: 2016. – 700 с.

5) Management of Vestibular Disorders (Dizzines) N. Svyrydova, К. Trinus. -Посібник, ПАТ «ВІПОЛ», 2016, 469 с.

1) Підручник Рефлексотерапія у з-х томах / за ред Н.К.Свиридової, О.Г. Морозової– К.: 2017. – 600 с.

Патенти

1) Пат. 60218 А UА, А61N2/06. Спосіб профілактики та лікування хворих на гіпертонічну енцефалопатію 1–2 стадії / Мурашко Н. К., Мачерет Є.Л., Головін М. І. – №u2003032634 ; заявл. 26.03.2003. ; опубл. 15.09.2003., Бюл. № 9, 2003.

2) Пат. України на корисну модель № 29022. Спосіб діагностики хронічної гіпертонічної енцефалопатії / Мурашко Н. К. – Заявл. 30.10.2007. ; опубл. 25.12.2007., Бюл. № 21, 2007.

3) Пат. України на корисну модель № 29023. Спосіб діагностики хронічної гіпертонічної енцефалопатії / Мурашко Н. К. – Заявл. 30.10.2007. ; опубл. 25.12.2007., Бюл. № 21, 2007.

4) Патент на корисну модель № 90583U, UA, МПК А61В5/00. /Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. – Заявл. 29.05.13; Опубл. 10.06.14. Спосіб прогнозування динаміки неврологічного дефіциту в гострому періоді ішемічного інсульту у хворих з фібриляцією передсердь (2014)

Викладацька діяльність:

Під керівництвом захищено 2 докторські дисертації,  9 кандидатських дисертацій та виконується ще 5 кандидатських дисертацій. Підготовлено 11 клінічних ординаторів, крім того є автором 350 наукових праць, співавтор 11 підручників та наукових посібників, 2 монографії.

Співпрацює з Університетом Альберти (м. Едмонтон, Канада)   з листопада 2016 р. (професор Сухверська О.)