Search

На кафедрі проводяться цикли:

1) спеціалізації з рефлексотерапії тривалістю 3 міс для лікарів-клініцистів будь-якого фаху, що закінчили інтернатуру за однією зі спеціальностей «лікувальна справа» або «педіатрія» ;

2) стажування з рефлексотерапії тривалістю 1 міс. для лікарів рефлексотерапевтів;

3) стажування з неврології тривалістю 1 міс для лікарів неврологів;

5) тематичного удосконалення —

 • Сучасні аспекти лікування неврологічних захворювань (0,5 міс.).
 • Сучасні аспекти діагностики та лікування судинних захворювань нервової системи (0,5; 0,25 міс.).
 • Нейроінфекції: сучасні принципи діагностики та лікування (0,5 міс.).
 • Прогресуючі нейродегенеративні захворювання:діагностика та лікування(0,5 міс.).
 • Хвороба Паркінсона та інші екстрапірамідні захворювання( 0,5 міс.).
 • Метод блокад нервових утворень у комплексному лікуванні больових синдромів в практиці невролога і сімейного лікаря (0,5 міс.).
 • Рефлексотерапія при захворюваннях нервової системи (0,5 міс.).
 • Сучасні аспекти використання методів рефлекостерапії в медичній практиці ( 0,5 міс.).
 • Рефлексотерапія при захворюваннях внутрішніх органів (0,5 міс.).
 • Акупунктура як складова реабілітації хворих в медичній практиці (0,5; 0,25 міс.). 

На кафедрі проводиться навчання інтернів:

 • за фахом «Неврологія» (1,5 роки);
 • за фахом “Загальна практика - сімейна медицина”, “Терапія” (тривалість згідно навчального плану).

На кафедрі можливе навчання на госпрозрахункових умовах поза затвердженим планом.  

«План проведення циклів»  

Контингент слухачів:

Лікарі – неврологи, лікарі – рефлексотерапевти, лікарі – терапевти, лікарі  загальної практики сімейної медицини, лікарі – реабілітологи, ендокринологи, травматологи, кардіологи та ін.   

Навчально-методична робота

Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // І том. – К.: 2017.- 448с.

Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // ІІ том. – К.: 2017.- 224с.

Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // ІІІ том. – К.: 2017.- 496с.

Захворювання периферичної нервової системи. Підручник / за ред. Свиридової Н.К., І том. – К.: 2016. – 720 с. Н.К. Свиридова, І.Л. Довгий.

Захворювання периферичної нервової системи. Підручник / за ред. Свиридової Н.К., ІІ том. – К.: 2016. – 524 с. Н.К. Свиридова, І.Л. Довгий.

Захворювання периферичної нервової системи. Підручник / за ред. Свиридової Н.К., ІІІ том. – К.: 2016. – 464 с. Н.К. Свиридова, І.Л. Довгий.

Неврологія

 1. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: краткое руководство // Триумфов А.В.
 2. Топическая диагностика заболеваний нервной системы // Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А.
 3. Частная неврология // Никифоров А.С., Гусев Е.И.
 4. Болезни нервной системы в 2-х томах // Яхно Н.Н.  
 5. Детская неврология // Бадалян Л.О. 
 6. Нервові хвороби // Посібник. - за ред. проф. Свиридової Н.К.,– К.: Логос,  2015. - 530с.
 7. Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта: особливості діагностики та лікуванняМетодичні рекомендації. – Свиридова Н.К. та ін., К. -2015. – 22 с.
 8. Захворювання периферичної нервової системи// Підручник за ред. д. мед. н., проф., зав. кафедри неврології і рефлексотерапії Н.К. Свиридової, в 2-х томах. – К.: 2015. – 600 с.)

Рефлексотерапія

 1. Мачерет Е.Л. Основы электро- и акупунктуры / Е.Л. Мачерет, А.О. Коркушко. – Киев: Здоров'я, 1993. – 392 с.
 2. Мачерет Е.Л. Рефлексотерапия в комплексном лечении заболеваний нервной системы / Е.Л. Мачерет, И.З. Самосюк, В.П. Лысенюк. – Киев: Здоров'я, 1989. – 229 с.
 3. Мачерет Е.Л. Руководство по рефлексотерапии / Е.Л. Мачерет, И.З. Самосюк. – Киев: Вища школа, 1993. – 302 с.
 4. Гаваа Лувсан. Действие иглоукалывания на функциональное состояние периферического и центрального отделов нервной системы //Актуальные вопросы зоологии и физиологии. — 1980. — Вып. 1. — С. 66—73.
 5. Табеева Д.М. Практическое руководство по иглорефлексотерапии / Д.М. Табеева. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 286 с.
 6. Пишель Я.В. Анатомо-клинический атлас рефлексотерапии / Я.В. Пишель, М.И. Шапиро, И.И. Шапиро; под ред. С.М. Зольникова. – М.: Медицина, 1989. – 144 с.
 7. Мурашко Н. К., Морозова О. Г. // «Рефлексотерапія» /підручник о 2-х томах. – Київ. – 2013. – 1000 с. 
 8. Електронний багатофункціональний інтерактивний посібник з рефлексотерапіїAcCorp // Свиридова Н.К., Чуприна Г.М., Малиновський С.Ю.  – 2015.).
 9. Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // І том. – К.: 2017.- 448с.
 10. Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // ІІ том. – К.: 2017.- 224с.
 11. Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // ІІІ том. – К.: 2017.- 496с.

№ п/п

Назва роботи

Вихідні дані

П.І.Б. авторів

1. 

Рефлексотерапія у 2-х томах (1 том)

Національний підручник.- К.: 2013. – 400 с.

/ за ред Свиридової Н.К., Морозової О.Г.

2.

Рефлексотерапія у 2-х томах (2 том)

Національний підручник.- К.: 2013. – 300 с.

/ за ред Свиридової Н.К., Морозової О.Г.

3.

Нервові хвороби і нейрохірургія

Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики-сімейної медицини:  навчально- методичний посібник  /  [Мурашко Н.К., Чуприна Г.М., Парнікоза Т.П., Сулік Р.В., Середа В.Г.]; за ред. Вороненка Ю.В., Лисенка Г.І. – К.:НМАПО імені П.Л. Шупика, 2013.- розділ 15.- С. 492-516.

Мурашко Н.К., Парнікоза Т.П., Сулік Р.В., Середа В.Г.

3. 

Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря

Посібник / Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мурашко Н.К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненко Ю.В.,– К.: Логос,  2014. - 336с.   

МОН (протокол № 1/11 – 12047 від 29.07.2014);

 

Вороненко Ю.В., Шекера О.Г.,Мурашко Н.К., Парнікоза Т.П., Чуприна Г.М.,

Сулік Р.В., та ін.

4.

Нервові хвороби і нейрохірургія

Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики-сімейної медицини:  навчально- методичний посібник  /  [Мурашко Н.К., Чуприна Г.М., Парнікоза Т.П., Сулік Р.В., Середа В.Г.]; за ред. Вороненка Ю.В.. – К.:НМАПО імені П.Л. Шупика, 2014.- розділ 10.- С. 235-259.

Мурашко Н.К., Парнікоза Т.П., Сулік Р.В., Середа В.Г.

5.

Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря

Навч. посіб./ за ред. Вороненка Ю.В., Шекери О.Г., Свиридової Н.К.- К. : Видав. Заславський, 2015. –  238 с.

Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Свиридова Н.К.,

ЧупринаГ.М. Дригант Л.П.,  та ін.

6.

Рефлексотерапія у 3-х томах (1 том)

Підручник.- К.: 2017. – 411 с.

/ за ред Свиридової Н.К., Морозової О.Г.

7.

Рефлексотерапія у 3-х томах (2 том)

Підручник.- К.: 2017. – 340 с.

/ за ред Свиридової Н.К., Морозової О.Г.

8.

Рефлексотерапія у 3-х томах (3 том)

Підручник.- К.: 2017. – 520 с.

/ за ред Свиридової Н.К., Морозової О.Г.

9.

Management of Vestibular Disorders (Dizzines)

Монографія.- ПАТ «ВІПОЛ». -  Київ. - 2016, 469 с.

 

K.Trinus,

N. Svyrydova,

O. Trinus

10.

Захворювання периферичної нервової системи, том І

Підручник.- ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2016, 720 с.

Довгий І.Л. (за редакцією проф. Свиридової Н.К.)

11.

Захворювання периферичної нервової системи, том ІІ

Підручник.- ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2016, 524 с.

Довгий І.Л. (за редакцією проф. Свиридової Н.К.)

12.

Захворювання периферичної нервової системи, том ІІІ

Підручник.- ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2016, 464с.

Довгий І.Л. (за редакцією проф. Свиридової Н.К.)

13.

Лекція циклу спеціалізації з рефлексотерапії «Теорія ІНЬ- ЯН, як основа для діагностики і ліування захворювань»

Східно-Європейський неврологічний журнал. – 2017, №4(16).- С.30-35.

Свиридова Н.К., Чуприна Г. М.,     Парнікоза Т.П

14.

Лекція циклу спеціалізації з рефлексотерапії “Застосування теорії ІНЬ і ЯН в традиційній китайській медицині”

Східно-Європейський неврологічний журнал. - 2018, №4(22).- С.26-31.

Чуприна Г. М.,     Труфанов Є. О., Свиридова Н.К.,

15.

Лекція циклу спеціалізації з РТ «Практичне застосування теорії У-Сін в традиційній китайській медицині»

Східно-Європ. неврол. журн. - 2018, №2(20).- С.24-31.

Чуприна Г. М.,     Парнікоза Т.П., Свиридова Н.К.,

Довгий І.Л.

16.

Лекція циклу спеціалізації з РТ «Теоретичні та методологічні основи рефлексотерапії»

Східно-Європ. неврологічний журнал. - 2018, №2(20).- С.19-23.

Свиридова Н.К.,

Чуприна Г. М.,     Парнікоза Т.П., Середа В.Г.

17.

Методологія проведення курсу «Нервові хвороби» під час спеціалізації за фахом  «Загальна Практика – Сімейна Медицина» на кафедрі неврології і рефлексотерапії

Східно-Європейський неврологічний журнал. - 2019, №2(26).- С.48-52.

Шекера О.Г.,  Свиридова Н. К., Чуприна Г. М.