Search

ПЕТРЕНКО Оксана Василівна

E-mail: visionpetrenko@gmail.com

Освіта: вища медична, Вінницький медичний інститут імені М. І. Пирогова за спеціальністю лікувальна справа (1993).

Кваліфікація: вища категорія зі спеціальності «Офтальмологія». Загальний стаж роботи 25 років. Стаж роботи за фахом офтальмологія 22 роки.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук (2005), доктор медичних наук (2014), доцент (2016).

Членство в українських та міжнародних асоціаціях:  член  «Товариства офтальмологів України» (2011), член «Київського товариства офтальмологів» (2008), член European Society of Cataract & Refractive Surgeons ESCRS (2013).

Професійна діяльність: лікар-офтальмолог, займається реконструктивною та відновною офтальмопластичною хірургією захворювань переорбітальної області.

Наукова діяльність: автор 173 публікації, з яких 168 наукових та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Викладацька  діяльність: професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (2017), працює на кафедрі офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика з 2015 року. Педагогічний стаж 15 років.

Додаткова інформація: член спеціалізованої вченої ради Д.26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія (2015), член ЕПК НМАПО імені П.Л. Шупика «Офтальмологія» (2017), відповідальний секретар журналу «Архів офтальмології України» (2015).