Search

Монографії: 

№ з/п

Назва

Автори

Видавництво, рік видання, кількість сторінок

1

Methodological rationale for the strategy and action of framework for optimization and effective development of national manufacturing of medicinal products

Загорій Г.В.

Пономаренко М.С.

Publishing House “Osvita Ukraine”, Kyiv, 2016. – 210 p.

 

 Зорін Борис Олександрович: ЄЗО. Науково-інформаційне видання до 80-річчя від дня народження.

Борищук В.О.

К.: Фенікс, 2016. – 172 с.

 

Іван Максимович Губський: до 100-річчя від дня народження: спогади, світлини, коментарі

Пономаренко М.С.

Загорій Г.В.

Аугунас С.В.

Борищук В.О.

К.: Фенікс, 2016. – 180 с.


Навчальні посібники:
 

№ з/п

Назва

Автори

Видавництво, рік видання, кількість сторінок

1

Психологія і етика ділового спілкування (для самостійної роботи слухачів)

Кабачна А.В.

Шелкова Е.В.

Вид-во СПД ФО Степанов В.В., м. Харків, 2016. – 29 с.

Довідники: 

№ з/п

Назва

Автори

Видавництво, рік видання, кількість сторінок

1

Регіональний формуляр лікарських засобів Дніпропетровської області (випуск сьомий)

Наказ Департаменту ОЗ Дніпропетровської ОДА

№ 1025/0/197-16 від 1.09.2016 р.

Ю.В.Вороненко, А.В.Кабачна, М.С.Пономаренко, В.В.Трохимчук

Е.В.Шелкова М.О.Говоруха

Р.Л.Притула

Вид-во СПД ФО Степанов В.В., м. Харків, 2016. – 371 с.

2

Регіональний формуляр лікарських засобів Вінницької області

Наказ Департаменту ОЗ та курортів ОДА № 2 від 15.10.  2015 р.

Ю.В.Вороненко, А.В.Кабачна, М.С.Пономаренко, В.В.Трохимчук

Е.В.Шелкова М.О.Говоруха

Р.Л.Притула

Вид-во СПД ФО Степанов В.В., м. Харків, 2016. -215 с.

3

Регіональний формуляр лікарських засобів Херсонської області

Наказ Департаменту ОЗ Херсонської ОДА № 482 від 21.09.2016 р.

Ю.В.Вороненко, А.В.Кабачна, М.С.Пономаренко, В.В.Трохимчук

Е.В.Шелкова М.О.Говоруха

Р.Л.Притула

Вид-во СПД ФО Степанов В.В., м. Харків, 2016. – 163 с.

4

Регіональний формуляр лікарських засобів Рівненської області

Наказ Управління ОЗ ОДА № 301 від 26.08.2016 р.

Ю.В.Вороненко, А.В.Кабачна, М.С.Пономаренко, В.В.Трохимчук

Е.В.Шелкова С.В.Аугунас, О.В.Кирпач А.Ю.Бутко

Вид-во СПД ФО Степанов В.В., м. Харків, 2016. – 251 с.

5

Регіональний формуляр лікарських засобів Кіровоградської області Наказ Департаменту ОЗ ОДА № 1713 від 27.11.2015 р.

 

Ю.В.Вороненко, А.В.Кабачна, М.С.Пономаренко, В.В.Трохимчук

С.В.Аугунас, О.В.Кирпач А.Ю.Бутко

Вид-во СПД ФО Степанов В.В., м. Харків, 2016. – 213 с.

6

Регіональний формуляр лікарських засобів Івано-Франківської області Наказ Департаменту ОЗ ОДА № 234 від 05.07.2016 р.

 

Ю.В.Вороненко, А.В.Кабачна, М.С.Пономаренко, В.В.Трохимчук

С.В.Аугунас, О.В.Кирпач А.Ю.Бутко

Вид-во СПД ФО Степанов В.В., м. Харків, 2016. – 141 с.

7

Регіональний формуляр лікарських засобів Миколаївської області Наказ Департаменту ОЗ ОДА № 20-Л  від 18.01.2016 р.

 

Ю.В.Вороненко, А.В.Кабачна, М.С.Пономаренко, В.В.Трохимчук

Е.В.Шелкова

Вид-во СПД ФО Степанов В.В., м. Харків, 2016. – 195 с.

9

Регіональний формуляр лікарських засобів Київської області Наказ Департаменту ОЗ ОДА

№ 118 ад  від 04.02.2016 р.

 

Ю.В.Вороненко, А.В.Кабачна, М.С.Пономаренко, В.В.Трохимчук

Е.В.Шелкова

С.В.Аугунас, О.В.Кирпач

Вид-во СПД ФО Степанов В.В., м. Харків, 2016. – 201 с.

10

Регіональний формуляр лікарських засобів Черкаської області Наказ Управління ОЗ ОДА

№ 142  від 16.02.2016 р.

 

Ю.В.Вороненко, А.В.Кабачна, М.С.Пономаренко, В.В.Трохимчук

Е.В.Шелкова

С.В.Аугунас, О.В.Кирпач

Вид-во СПД ФО Степанов В.В., м. Харків, 2016. – 198 с.

11

Регіональний формуляр лікарських засобів Чернігівської області Наказ Управліня ОЗ ОДА

№ 53  від 19.02.2016 р.

 

Ю.В.Вороненко, А.В.Кабачна, М.С.Пономаренко, В.В.Трохимчук

Е.В.Шелкова

С.В.Аугунас, О.В.Кирпач

Вид-во СПД ФО Степанов В.В., м. Харків, 2016. – 172 с.

Методичні рекомендації: 

№ з/п

Назва

Автори

Видавництво, рік видання, кількість сторінок

1

Методичні рекомендації по визначенню потреб спеціалістів фармації у соціальних послугах та механізму їх надання

 

Толочко В. М. Пономаренко М.С.

Зарічкова М. В. Соловйов О. С. Григорук Ю. М.

Вид-во ТОВ «Меркьюрі-Поділля». 2016. – 25 с.

2

Інструктивно-методичні рекомендації «Сімейна фармація. Організація медикаментозного забезпечення населення, прикріпленого до закладів сімейної медицини, у відповідності до сучасних вимог міжнародних стандартів GPP»

Пономаренко М.С.

Кабачна А.В.

Соловйов О.С.

Борищук В.О.

Бутко Л.А.

Аугунас С.В.

Говоруха М.О.

Григорук Ю.М.

Вид-во ТОВ «Меркьюрі-Поділля». 2016. – 22 с.

3

Розробка «Примірного переліку лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги в умовах амбулаторій загальної практики – сімейної медицини»

Пономаренко М.С.

Матюха Л.Ф.

Кабачна А.В.

Аугунас С.В.

Малютина Н.В.

Вид-во ТОВ «Меркьюрі-Поділля». 2016. – 26 с.

4

Типове положення про розвиток моделі сімейної (страхової) фармації в Україні

Пономаренко М.С.

Загорій Г.В.

Кабачна А.В.

Аугунас С.В.

Говоруха М.О.

Борищук В.О.

Шелкова Е.В.

Вид-во ТОВ «Меркьюрі-Поділля». 2016. – 18 с.

5

Типовий проект (положення) про організацію спеціалі-зованих аптек (аптек сімейної фармації) при закладах загалної практики – сімейної медицини (розроблено на основі європейського досвіду)

Пономаренко М.С.

Загорій Г.В.

Кабачна А.В.

Аугунас С.В.

Григорук Ю.М.

Говоруха М.О.

Борищук В.О.

Шелкова Е.В.

Вид-во ТОВ «Меркьюрі-Поділля». 2016. – 13 с.


Тези опубліковані на державному рівні:
 

№ з/п

Назва

Автори

Видавництво, рік видання, кількість сторінок

1

Раціональні підходи до профі-лактики жовчокам’яної хворо-би з використанням препаратів урсодезоксихолієвої кислоти

Трохимчук В.В.

Кирпач О.В.

Матеріали VIII Національ-ного з’їзду  фармацевтів України, Харків. вид-во НФаУ, 2016. – С. 295

2

Пацієнт – його величність

Трохимчук В.В.

Матеріали VIII Національ-ного з’їзду  фармацевтів України, Харків. вид-во НФаУ, 2016. – С. 270-271

3

Наукове обґрунтування технології виробництва фтордезоксиглюкози

Трохимчук В.В.

Матеріали VIII Національ-ного з’їзду  фармацевтів України, Харків. вид-во НФаУ, 2016. – С. 360

4

Ефективне медикаментозне забезпечення лікарськими засобами невідкладної допомоги в амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини

Пономаренко М.С.

Матюха Л.Ф.

Аугунас С.В.

Малютина Н.В

Матеріали VIII Національ-ного з’їзду  фармацевтів України, Харків. вид-во НФаУ, 2016.

5

Обгрунтування першочергових заходів та пріоритетних напрямків цінової політики підвищення доступності лікарських засобів

Косяченко К.Л.

Матеріали VIII Національ-ного з’їзду  фармацевтів України, Харків. вид-во НФаУ, 2016.

6

Розробка регіональних формулярів на основі локальних формулярів закладів охорони здоров’я

Кабачна А.В.

Шелкова Е.В.

Кабачний О.Г.

Бутко А.Ю.

Матеріали VIII Національ-ного з’їзду  фармацевтів України, Харків. вид-во НФаУ, 2016. – С. 323

7

Шляхи забезпечення якості освіти провізорів-інтернів

Бутко А.Ю.

Бутко Л.А.

Шевченко З.М.

Матеріали VIII Національ-ного з’їзду  фармацевтів України, Харків. вид-во НФаУ, 2016. – С. 327

1

8

Біофармацевтичні дослідження комбінованого гелю з екстрактом бузку та мелоксикамом

Трохимчук В.В.

Інтернет-конференція з міжнародн. участю, Харків, 2016. – вид-во НФаУ. – С. 245-246

2

9

Перспективи використання гідроксипропілцелюлози в технології м’яких лікарських форм

Трохимчук В.В.

Інтернет-конференція з міжнародн. участю, Харків, 2016. – вид-во НФаУ. – С. 85

3

 

10

Організація процесу впровадження формулярної системи лікарського забезпечення на локальному рівні

Кабачна А.В.

Шелкова Е.В.

Бутко А.Ю.

Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики IV Міжнародна науково-практична Internet-конференція (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). НФаУ. – С. 200-202.

 

11

Науково-практичні підходи до формування корпоративної культури провізорів-інтернів в процесі післядипломного навчання

Пономаренко М.С.

Бутко А.Ю.

Бутко Л.А.

Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики IV Міжнародна науково-практична Internet-конференція (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.)_ НФаУ. – С. 183-185

Статті у вітчизняних виданнях України: 

№ з/п

Назва друкованого видання

Назва статті

Автори

Видавництво, рік видання, кількість сторінок

1

Фармацевтич-ний часопис

DOI 10.11603/2312-0967.2016.2.6652

Системні підходи у створенні необхідного асортименту лікарських засобів для аптек сімейної фармації та аптек загального типу при закладах сімейної медицини

Пономаренко М.С.

Кабачна А.В.

Соловйов О.С.

Аугунас С.В.

Борищук В.О.

2016,

№ 2, -

С. 54-60

2

Вісник фармації

Поглиблений ретроспективний аналіз фармацевтичних кадрових ресурсів в Україні за 1981-1990 рр.

Пономаренко М.С.

Соловйов О.С.

Аугунас С.В.

Григорук Ю.М.

2016, № 2(86). – С. 44-47

3

ScienceRise

ISSN 2313-6286

Обгрунтування створення нормативно-визначенного асортименту ліків у відповідності до протоколів провізора і клінічних протоколів медичної допомоги для аптек сімейної фармації та аптек загального типу при закладах сімейної медицини

Пономаренко М.С.

Кабачна А.В.

Соловойв О.С.

Аугунас С.В.

Борищук В.О.

2016, № 4/4

(21). – С. 17-19

4

Управління, економіка та забезпечення якості в фармації

Актуальні проблеми удосконалення регуляторної політики держави в сфері обігу і реклами лікарських засобів

Соловйов О.С.

Клименко І.В.

Краснянська Т.М.

Аугунас С.В.

2016, № 2(46). – С. 49-59


Статті у наукометричних вітчизняних виданнях України:
 

№ з/п

Назва друкованого видання

Назва статті

Автори

Видавництво, рік видання, кількість сторінок

1

Фармац. журнал КВ 21402-11202 ПР від 12.06.15 р.

Розробка методики виявлення та визначення діючих речовин у складі стоматологічного гелю 

 

Трохимчук В.В.

2016. - №2. –

С.48-53

2

Рецепт

Международный научно-практический журнал для фармацевтов и врачей Пост. КМУ 07.03.2007 г., № 423

 Разработка методики

выявления и определения активных фармацевтических ингредиентов в

составе стоматологических пленок

 

Трохимчук В.В

2016.-Т.19,№

3.-С.328-332

3

Рецепт

Международный научно-практический журнал для фармацевтов и врачей Пост. КМУ 07.03.2007 г., № 423

Разработка методик качественного и количественного определения  клотримазола в составе крема

 

Трохимчук В.В

2016.-Т.19,

№ 4.-С.

4

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 26/2016

КВ № 15863-4335Р выд 09.11.2009 р.

Фармакотерапевтичні комісії як ключовий інструмент в процесі впровадження формулярної системи на локальному рівні

Кабачна А.В.

Шелкова Е.В.

Бутко А.Ю.

2016, -С. 200-

202

5

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 26/2016

КВ № 15863-4335Р выд 09.11.2009 р.

Роль педагога – андрагога у професійній підготовці фахівців фармацевтичного менеджменту

Говоруха М.О.

Гульчій О. П.

Пономаренко М.С.

Загорій Г.В.

2016, -С. 154-

161

6

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 26/2016

КВ № 15863-4335Р выд 09.11.2009 р.

Принципи безперервної професійної освіти у фармацевтичному менеджменті

Говоруха М.О.

Гульчій О. П.

Пономаренко М.С.

Загорій Г.В.

2016,- С. 556-

563

7

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО 26/2016

КВ № 15863-4335Р выд 09.11.2009 р.

Основні тенденції розвитку «Сімейних аптек» - як однієї з складових розвитку сімейної фармації в Україні

Аугунас С.В.

2016, -С. 112 –

121

8

Рецепт

Международный научно-практический журнал для фармацевтов и врачей Пост. КМУ 07.03.2007 г., № 423

Обобщенный анализ средневзвешенного  показателя состава аптечных кадров в Украине с 1913-1991 гг.

Пономаренко Н.С.

Соловьев А.С.

Аугунас С.В.

Григорук Ю.Н.

2016, Том 19,

 № 3. - С.  408-

413

9

Фармацевтич-ний журнал

КВ 21402-11202 ПР від 12.06.15 р.

Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України на наявність аерозолів

Дроздова А.О.

Соловйов О.С.

2016, № 1. –

С. 19-25

10

Рецепт

Международный научно-практический журнал для фармацевтов и врачей Пост. КМУ 07.03.2007 г., № 423

Кинетические исследования стоматологического фитогеля in vitro

Давтян Л.Л.

Руденко В.В.

Соловойв А.С.

2016, Том. 19.

№ 2, - С. 131-

134

11

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (ЗДМУ) DOI 10-14739/2409-2932 ISSN 2306-8094

Формування правової обізнаності, як компонента професійної компетентності фармацевтичних працівників у країнах Європейського Союзу (досвід Чеської республіки

 

Алєксєєва І.М.

Пономаренко М.С.

Алєксєєв О.Г.

Соловйов О.С.

Григорук Ю.М.

2016, № 2(21).-

 С. 96-101

12

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (ЗДМУ) DOI 10-14739/2409-2932 ISSN 2306-8094

Основні етапи нормування та впорядкування навчання й використання фармацевтичної кадрової ресурсної бази

Пономаренко М.С.

Соловйов О.С.

Краснянська Т.М.

Григорук Ю.М.

2016, № 2(21). –

С. 110

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: 

№ з/п

Назва

Автори

Видавництво, рік видання, кількість сторінок

1

Науковий твір «Методичні рекомендації по визначенню потреб спеціалістів фармації у соціальних послугах та механізму їх надання»

Зарічкова М.В.

Соловйов О.С.

Григорук Ю.М.

НМАПО імені

П. Л. Шупика

№ 64309 від 01.03.2016

2

Науковий твір «Інформаційний лист «Довідник кваліфікацій-них характеристик професій працівників (зміни та доповнення)» Вип.78. Охорона здоров’я

Зарічкова М.В.

Соловйов О.С.

Григорук Ю.М.

НМАПО імені

 П. Л. Шупика

№ 64308 від 01.03.2016

3

Науковий твір «Інформаційний лист «Класифікатори професій ДК 003:2010 (зміни та доповнення). Кваліфікаційні характеристики та посадова інструкція «Уповноважена особа аптеки (аптек) з соціальних питань. Вип. ДКХП-78. Охорона здоров’я»

Зарічкова М.В.

Соловйов О.С.

Григорук Ю.М.

НМАПО імені

П. Л. Шупика

№ 64311 від 01.03.2016

4

Науковий твір «Інформаційний лист «Типова посадова інструкція уповноваженої особи аптеки (аптек) з соціальних питань»

Зарічкова М.В.

Соловйов О.С.

Григорук Ю.М.

НМАПО імені

П. Л. Шупика

№ 64310 від 01.03.2016

5

Книга «Губський Іван Максимович»

Борищук В.О.

Пономаренко М.С.

Аугунас С.В.

НМАПО імені

П. Л. Шупика

№ 65013 від 21.04.2016

НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА РОБОТА 

На кафедрі організації і економіки фармації виконується НДР: «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів та кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій». Термін виконання – 2012-2019 рр. Номер державної реєстрації 0112U002362.

Керівник НДР – кандидат фармацевтичних наук, доцент Гульпа В. С.

Відповідальний виконавець НДР – доктор фармацевтичних наук, професор Кабачна А. В.

Співвиконавці НДР: професори: проф. Косяченко К. Л., проф. Кабачна А. В., проф. Трохимчук В. В.; доценти: доц. Борищук В. О., доц. Тернова О. М., асистенти: ас. Аугунас С. В. 

Назва фрагменту НДР: «Практичні аспекти застосування реінжиніринга організаційних, аналітичних та технологічних процесів на фармацевтичному підприємстві». Термін виконання – 2012-2019 рр. Номер державної реєстрації 0112U002362.

Співвиконавці фрагменту НДР: проф. Загорій В. А., доц. Буцька В. Є., доц. Тимченко О. Г. 

За цими науковими напрямками з 2008 по 2019 роки на кафедрі були виконані і захищені дисертації на здобуття наукового ступеню: 

доктора фармацевтичних наук:

 1. Загорій Гліб Володимирович – «Методологічне обґрунтування стратегії і тактики системних заходів щодо оптимізації й ефективного розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів», 2014р.
 2. Соловйов Олексій Станіславович – «Науково-практичне та теоретичне обґрунтування системних заходів забезпечення фармацевтичного права у сфері обігу, промоції лікарських засобів і парафармацевтичної продукції» 2018 р. 

кандидата фармацевтичних наук:

 1. Сятиня Вікторія Андріївна – «Наукове обґрунтування форм та методів інформаційно-рекламної діяльності при просуванні ліків на фармацевтичному ринку України», 2008 р.
 2. Трохимчук В’ячеслав Вікторович – «Науково-методичні підходи до оцінки та підвищення доступності лікарських засобів амбулаторним хворим», 2010 р.
 3. Олійник Наталія Миколаївна – «Обґрунтування маркетингових досліджень, промоції лікарських засобів, що використовуються в оториноларингології», 2010 р.
 4. Тернова Олена Миколаївна – «Науково-методичне обґрунтування впровадження принципів біоетики в практичну діяльність та професійну підготовку провізорів та фармацевтів», 2010 р.
 5. Шелкова Еллона Володимирівна – «Науково методичні підходи до удосконалення фармацевтичного забезпечення закладів охорони здоров'я в умовах впровадження формулярної системи», 2016 р.
 6. Григорук Юлія Миколаївна – «Науково-практичне обґрунтування раціонального використання, підготовки та розміщення фармацевтичних кадрів», 2016 р.
 7. Говоруха Марія Олександрівна – «Науково-практичне обґрунтування моделі удосконалення підготовки фахівців з менеджменту фармацевтичної галузі», 2017 р.
 8. Аугунас Сабіна Валеріївна – «Комплексне науково-теоретичне обґрунтування закономірностей розвитку системи медикаментозного забезпечення населення України з ноофармацевтичних та емерджентних позицій», 2019 р. 

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад: 

ПІБ представників кафедри

Шифр спеціалізованої вченої ради

Посада в спеціалізованій вченій раді

Трохимчук В.  В.

Д 26.613.04 за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (Київ);

Д 64.605.02 за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (Харків)

Член

Кабачна А. В.

Д 26.613.04 за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (Київ);

Д 64.605.02 за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (Харків)

Член

Косяченко К. Л.

Д 26.613.04 за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (Київ)

Член

Участь у роботі періодичних наукових видань: 

ПІБ представників кафедри

Назва видання

Будь ласка, оберіть один варіант

Трохимчук В. В.

«Фармацевтичний журнал»

Науково-педагогічний працівник, який є головним редактором/шеф редактором журналу

Трохимчук В. В., Кабачна А. В.

Журнал «Рецепт» (Україна-Білорусь)

Науково-педагогічний працівник, який є членом редакційної ради журналу

Трохимчук В. В., Кабачна А. В.

«Соціальна фармація в охороні здоров’я»

Науково-педагогічний працівник, який є членом редакційної ради журналу

 

Організація та участь у наукових форумах (виставок, з'їздах, конгресів, науково-практичних конференцій, шкіл): 

 1. 30-31 травня 2017 року – Перша науково-практична конференція з міжнародною участю «Заклади охорони здоров'я і виробники лікарських засобів: ефективне співробітництво у процесі медикаментозного забезпечення населення України». 
 1. 24 січня 2017 року – Науково-практична конференція присвячена вшануванню пам’яті, використанню професійної спадщини та з нагоди 100 річчя від дня народження «Видатний організатор фармацевтичного справи, вченого і практика – Губського Івана Максимовича».
 2. 30 травня 2018 р. – Друга науково-практична конференція «Заклади охорони здоров’я і виробники лікарських засобів: ефективне співробітництво у процесі медикаментозного забезпечення населення України». 
 1. 18 травня 2018 року – Науково-практична конференція, присвячена вшануванню пам'яті Михайла Луковича Сятині та презентації книги «Михайло Лукович Сятиня – життєвий шлях та його професійна спадщина у спогадах, світлинах, коментарях». 
 1. 5. 30–31 травня 2019 року – Третя конференція за міжнародною участю «Заклади охорони здоров’я і виробники лікарських засобів: ефективне співробітництво у процесі медикаментозного забезпечення населення України». 

Школа з раціонального фармацевтичного менеджменту і маркетингу 

Засновник наукової школи: Пономаренко Микола Семенович –доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник фармації України, академік Міжнародної академії інформатизації. Здійснював методологічне забезпечення системи післядипломної освіти провізорів на основі інформаційних технологій, а також управління процесним менеджментом у сфері обігу та виробництва лікарських засобів. Автор та співавтор понад 560-ти праць, в тому числі 49-ти у наукометричних виданнях, h-index за Google Scholar – 2, Scopus – 1. Професор Пономаренко М. С. підготував 5 докторів наук та 13 кандидатів фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Місія школи: створення нового наукового знання з раціонального фармацевтичного менеджменту і маркетингу, актуального для фармацевтичної теорії і практики.

Напрямки діяльності школи: 1. Створення нового наукового знання з раціонального фармацевтичного менеджменту і маркетингу, актуального для фармацевтичної теорії і практики. 2. Розвиток наукового потенціалу НМАПО імені П. Л. Шупика. 3. Забезпечення наступності поколінь у науковому співтоваристві. 4. Стимулювання діяльності кафедри ОЕФ та подальший розвиток інтеграції науки та освіти.

Основні досягнення наукової школи за період існування: за період 2004-2019 роки створено та опубліковано 170 наукових праць – методологічних, наукових, науково-педагогічних, довідкових, інформаційних, дослідницьких, з моделюванням та плануванням тощо. 

Участь у підготовці нормативних документів:

1) Підготовлені доповнення, зміни та проведений аналіз основних державних чинників фармацевтичного права України, адаптованих та імплементованих до європейських положень.

2) Проаналізовані деякі міжгалузеві нормативно-правові акти та накази Міністерства охорони здоров’я України, до яких внесені зміни та доповнення у 2008-2015 рр.

3) Внесені зміни до 14 ліцензійних та нормативно-правових документів Держлікслужби України.

4) Розроблена практична позиція відносно систематизації структурно-аналітичного масиву та аналізу внесених змін до законодавчих і нормативно-правових чинників (2007-2015 рр.).

5) Уніфіковано ретроспективний аналіз фармацевтичних кадрових ресурсів аптечної мережі з 1709 р. і по теперішній час в Україні.

6) Внесені і прийняті 94 пропозиції до 82 законодавчих актів з питань фармації.

7) Запропонована нова редакція 2-х Законів України «Про вироби медичні» (проекти направлені до Верховної Ради України), проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про атестування кадрів» направлений до МОЗ України. 

Наукові публікації: 

1) Збірник положень кваліфікаційних характеристик, посадових інструкцій персоналу підприємств промислової фармації. Інструктивно-методичні рекомендації А.с. № 44347 Україна. – № 44557 заявл. 18.04.2012

2) Довідник кваліфікацій-них характеристик професій працівників, посадових інструкцій персоналу підприємств фармації, типових положень та стандарт-них робочих методик. (Кваліфікаційні характеристики, типові Положення та стандартні робочі методики). Інструктивно-методичні рекомендації (з двох частин) А.с. № 44348 Україна. – № 44558. заявл. 18.04.12

3) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 2. Випуск 2. А.с. № 44349 Україна. – № 44559. заявл. 18.04.12

4) Абетковий довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 2. Випуск 3. А.с. № 44350 Україна. – № 44560. заявл. 18.04.12.

 

Публікації в наукометричних базах SCOPUS / Web of Science Core Collection:

 

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Індекс Гірша

Публікації у  виданнях, які включені до SCOPUS / Web of Science Core Collection

SCOPUS

Web

of Science

Кіль-кість

Посилання на електронний ресурс, де розміщена кожна публікація (link)

1

2

6

7

8

9

1.

Трохимчук В. В.,

професор кафедри

 

1

0

11/0

The stability and quality control of ditilin preparations (a review of the literature)

 

Analysis of sulfanilamides by PMR imaging  (1988)

Общее количество цитирований

 

Effect of ionizing radiation on sulfur-containing drugs  (1986)

Stability of solutions of izonitrozin during storage

 

Chemical transformations of oxime-group preparations during storage

 

Spectrophotometric determination of unithiol  (1985)

 

Quantitative determination of isonitrosine by the method of spectrophotometry (1984)

 

Quality control of cystamine dihydrochloride tablets during storage  (1984)

Methods of quantitative determination of cystamine dihydrochloride (1983)

 

Stability of plasma substitutes (review of the literature)

 

Oxidation kinetics and stability of unithiol (1983)  

 

Stability of solutions of izonitrozin during storage

1.  2.

Косяченко К. Л.,

професор кафедри

 

0

0

2/0

The main methods of treatment of cardiovascular diseases by medicinal plants (2018)

 

Assortment of herbal medicines of the treatment of cardiovascular diseases  (2018)

2.       3.

Кабачна А. В.,

професор кафедри

0

0

2/0

Current status of the industrial manufacture of soft drugs by factories of the Soiuzlikzasoby All-Union Manufacturing Association (1980)

 

Organization structure of pharmacies in medical emergency hospitals (1982)

 

Профілі науково-педагогічних працівників в ORCID / Research Gate:

 

Прізвище, імя,

по-батькові НПП/науковця

Посада, науковий ступінь, звання

Інтернет-адреса ID в ORCID, Research Gate, ResearcherID

Гульпа В. С.

завдувач кафедри,  

к. фарм. н., доцент

https://orcid.org/0000-0001-7091-5677

https://www.researchgate.net/profile/Vadym_Gulpa

Косяченко К. Л.

професор кафедри,

д. фарм. н.

https://orcid.org/0000-0002-0472-2196

Кабачна А. В.

професор кафедри,

д. фарм. н.

https://orcid.org/0000-0002-5719-1309

https://www.researchgate.net/profile/Alla_Kabachna

Тернова О. М.

доцент кафедри,

к. фарм. н., доцент

https://orcid.org/0000-0002-5991-8532

Аугунас С. В.

асистент,

к. фарм. н.

https://orcid.org/0000-0003-0686-5649

https://www.researchgate.net/profile/Sabina_Augunas

Борищук В. О.

доцент,

к. фарм. н., доцент

https://orcid.org/0000-0001-5725-7120

Трохимчук В. В.

погод., професор кафедри,

д. фарм. н., професор

https://orcid.org/0000-0001-9994-8931

https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Trokhymchuk