Search

Гульпа Вадим Серафимович

Електронна адреса: gulpa@ukr.net 

Освіта та професійна діяльність

1991р. – закінчив Томський військово-медичний факультет при Томському медичному інституті за спеціальністю фармація

1991-1996 р.  – офіцерські фармацевтичні посади;

1996-1999 р. – ад’юнкт;

2000 р.  кандидатська дисертаційна робота на тему: «Розробка науково обгрунтованої технології інфузійних розчинів полііонного складу для потреб військової медицини» зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків та промислова фармація (Вчена рада НМАПО імені П. Л. Шупика з присудженням наукового ступеня - кандидата фармацевтичних наук).

2000-2001 р. – викладач;

2001-2003 р.– доцент;

2003 р. – доцент кафедри військової фармації Української військово-медичної академії;

2003-2005 р.– начальник кафедри військової фармації Української військово-медичної академії;

2005-2007 р.– заступник директора департаменту – начальник відділу постачання медичного майна Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України;

2007-2009 р.– начальник відділу медичного менеджменту та розвитку закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України;

2009-2010 р.– заступник начальника управління медичного постачання та матеріально-технічного забезпечення Головного військово-медичного управління Збройних Сил України;

2010-2018 р.– начальник науково-дослідного відділу медичного постачання Науково-дослідного інституту проблем військової медицини;

2018 р. – доцент кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика;

2019 р. – завідувач кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Наукові здобутки

Автор 75 наукових статей, в тому числі 4 методичних рекомендацій та керівництв, співавтор 2 підручників та 4 наказів Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних сил України з медичного постачання. Має великий досвід з організації медичного постачання закладів охорони здоров’я, запровадив формулярну систему відбору лікарських засобів в медичній службі Збройних сил України в 2006 р. Виконує роботи за напрямком нормування медичного майна для забезпечення закладів охорони здоров’я сил оборони.

Основні праці

Визначення проникності полівінілхлоридних контейнерів при зберіганні інфузійних розчинів //Фармацевтичний журнал 1999.-№ 5.; Інфузійні препарати: стан і  перспективи виробництва в інтересах медицини екстремальних ситуацій //Ліки України.- 1999.-№5.; Визначення рівня міграції діетилгексилфталату в інфузійні розчини з полівінілхлоридних упаковок // Вісник фармації, 1999.- №2; Передумови реформування системи медичного постачання за територіальним принципом, сучасний стан та проблеми // Військова медицина України.- №2. -2011.; Нормування   інфузійних засобів та виготовлення їх в польових умовах для надання кваліфікованої медичної допомоги у збройних конфліктах //Військова медицина України.-№3-4.; Методичні підходи до нормування лікарських засобів у Збройних силах України на мирний час // Збірник наук праць УВМА. Вип. 33.– Київ, 2012.; Історичні аспекти реформування поліклінічної допомоги у ЗС України. Становлення та сьогодення // Довкілля та здоров’я.-2012; Концептуальні підходи до побудови сучасної системи управління медичним забезпеченням у контексті реформування Збройних Сил України  // Військова медицина України.-№1.-2016.;  Медичне постачання як системне явище // Військова медицина України.-№2.-2016; Організація медичного постачання військових частин та медичних підрозділів сил АТО // Медичне забезпечення антитерористичної операції: збірник наукових праць. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016; Керівництво з організації постачання медичною технікою та майном Збройних Сил України у мирний час//Методичні вказівки. - К.: УВМА, 2016;  Лікарські засоби як об’єкт нормування для постачання військових госпіталів на мирний час // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології: збірник наукових праць. – Х .: Вид-во НФаУ, 2016; Проблеми кодифікації предметів постачання в медичній службі Збройних Сил України // Збірник наукових праць УВМА. – К .: 2017. 

Державні нагороди

2003, 2012 рр. – Почесними грамотами Міністерства оборони України;

2006 р. – відзнака Міністерства оборони України «Знак пошани»;

2006 р. – нагрудний знак «Подяка мера м. Києва»;

2015 р. – знак начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України «За досягнення у військовій службі»;

2017 р. – відзнака Президента України «За участь в антитерористичній операції».

 
ВІКТОР ТРОХИМЧУК (погодинно)

Електронна адреса: tvvo@ukr.net

 

Освіта та професійна діяльність

1973 р. – асистент аптеки № 22;

1978 р. – закінчив з золотою медаллю та дипломом з відзнакою військово-фармацевтичний факультет Томського медичного інституту Санкт-Петербурзьку військово-медичну академію;

1978–1980 р. – офіцерські фармацевтичні посади;

1980–1983 р. – ад’юнкт;

1983–1988 р. – викладач;

1988–1993 р. – доцент, професор Санкт-Петербурзької військово-медичної академії;

1993–1999 р. – доцент, професор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

1994–2003 р. – начальник кафедри військової фармації УВМА;

1995 р. – полковник медичної служби;

1998 р. – доктор фармацевтичних наук;

2001 р. – професор;

2003–2013 р. – завідувач кафедри організації й економіки фармації;

2003–2013 р. – декан фармацевтичного факультету Одеського державного медичного університету;

2013 р. – професор кафедри організації та економіки фармації, декан медико-профілактичного та фармацевтичного факультету НМАПО ім. П.Л. Шупика. 

Напрями наукових досліджень

Професор Трохимчук В. В. в рамках НДР виконує фрагмент наукової тематики «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» щодо стандартизації та розробки сучасних методів дослідження якості й технології препаратів спеціального призначення в інтересах практичної медицини та управління фармацією в сучасних економічних умовах. 

Наукові здобутки

Професор Трохимчук В. В. автор понад 360 наукових і науково-методичних праць, серед них 4 підручники, 16 навчальних посібників, 2 довідники та тлумачний військово-медичний словник, 12 патентів України та 16 авторських свідоцтв.

Підготував 2 докторів і 16 кандидатів фармацевтичних наук. Під керівництвом професора Трохимчука В.В. захищено 2  докторські та 16 кандидатських дисертацій і в даний час виконується 1 докторська та 4 кандидатські роботи.

Основні праці

Стабильность плазмозамещающих растворов // Воен. мед. журн. — 1983. — № 8; Контроль качества таблеток цистамина дигидрохлорида // Фармация. — 1984. — №1; Спектрофотометричний аналіз унітіолу // Фармац. журн. — 1985. — № 3; Анализ сульфаниламидных препаратов ПМР-спектроскопией // Фармация. — 1988. — № 3; Організація контролю якості лікарських засобів в контрольно-аналітичних лабораторіях медичних складів // Проблемы военного здравоохранения и пути его реформирования: Сб. науч. трудов под ред. В.Я. Белого. — К., 1997; Стандартизація лікарських засобів в аптеках військових частин і лікувальних установ // Проблемы военного здравоохранения и пути его реформирования: Сб. науч. трудов под ред. В.Я. Белого. — К., 1998; Застосування фізико-хімічних методів в аналізі інфузійних розчинів // Зб. наук. праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика в 2 т. — К., 1998. — Вип. 7, Кн. 2; Положення з контролю якості лікарських засобів та іншого медичного майна в ЗС України. — К., 1998; Використання високоефективної рідинної хроматографії в аналізі препарату каротин 40 // Ліки України. — 1999. — № 5; Вивчення рівня міграції діетилгексилфталату в інфузійні розчини з полівінілхлоридних упаковок // Вісник фармації. — 1999. — № 2; Наукові дослідження в напрямі створення полііонних інфузійних розчинів в Україні // Ліки України. — 2000. — № 6; Сорбційно-селективна здатність кальцієвої солі кислоти альгінової відносно радіонуклідів 90Sr та 137Cs // Фармац. журн. — 2002. — № 1; Фармакоекономічний аналіз фармакотерапії захворювань терапевтичного профілю // Запорожский медицинский журнал. — 2004. — Т. 2, № 1; Екстремальна і військова фармація: Підруч. — Тернопіль, 2002 (співавт.); Организация и экономика фармации: Практикум. — Одесса, 2008 (співавт.); Історія військово-фармацевтичної логістики: Навч. посіб. — К., 2007; Комп’ютерна програма «Фармексперт Сервіс»: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 10155 від 15.01.2006 р.; Функціональне моделювання процесу реалізації безрецептурних лікарських засобів амбулаторним хворим через аптечну роздрібну мережу: Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 29068 від 04.06.2009. 

Державні нагороди

1997, 1999, 2001 рр. – Почесними грамотами Міністерства оборони України;

2001 р. – 5 державними медалями, медаллю «Ветеран військової служби»;

2001, 2007 рр. – МОН України;

2000 р. – почесним знаком МОН України «Відмінник освіти України»;

2002 р. – почесними знаками «Подяка мера м. Києва»;

2006, 2008, 2009 рр. – МОЗ України;

2007 р. – голови Одеської обласної державної адміністрації;

2008 р. – медаллю «15 років Українській військово-медичній академії»;

2010 р. – заслужений працівник освіти України.

 

 КОСТЯНТИН КОСЯЧЕНКО

Електронна адреса: provisor@i.ua 

Освіта та професійна діяльність

1993 р. – закінчив Запорізький медичний інститут.

1998 р. – захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (науковий керівник – д.фарм.н., проф. Печерський П.П).

1999 р. – працював на керівних посадах у системі органів контролю якості лікарських засобів, в МОЗ України, Адміністрації Президента України.

2011 р. – присвоєно вчене звання «доцент», провізор вищої категорії за спеціальністю «Організація і управління фармацією».

2013 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук (науковий консультант – д.фарм.н., проф. Немченко
А. С.). на тему: «Теоретичне обґрунтування та реалізація соціально-економічних принципів ціноутворення на лікарські засоби».

2014–2017 рр. – Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Організація і управління фармацією».

2014 р.–по теперішній час – Голова ГО «Спілка працівників фармації». Член редакційної ради низки фахових журналів.

З 2017 р. – професор кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

З 2014 р. – завідувач кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. 

Напрямки наукових досліджень

Професор Косяченко К. Л. проводить дослідження в рамках НДР кафедри «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» щодо проблем ціноутворення на лікарські засоби в Україні, впровадженням системи оцінки технологій охорони здоров’я (Health Technology Assessment) у вітчизняну систему охорони здоров’я та фармацію. 

Наукові здобутки

Професор Косяченко К. Л. є автором понад 100 наукових праць, з них 45 журнальних статей, 3 підручники, 1 довідник, 2 монографії, 9 методичних рекомендацій, 7 авторських свідоцтв на право інтелектуальної власності на твір.

Член Спеціалізованої Вченої ради 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація у НМАПО імені П.Л. Шупика. 

Основні праці

Фармакоекономічна оцінка технологій фармакотерапії при розробці державних програм (кардіологія) Косяченко К. Л., Немченко А .С., Корж Ю. В. Управління, економіка та забезпечення якості у фармації. – 2012. – №3. – С. 68–76; Методологія визначення соціальної безпеки фармацевтичного забезпечення населення та її оцінка по регіонах України Косяченко К. Л., Вісник фармації. – 2012. – №1 (69). – С. 14–17; Опрацювання методики внутрішнього та зовнішнього моніторингу цін на лікарські засоби за державними цільовими програмами Косяченко К. Л., Немченко А. С., Кубарєва І. В. Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2 (22). – С.107–111; Дослідження міжнародного досвіду впровадження оцінки технологій в охороні здоров’я Косяченко К. Л., Немченко А. С. Клінічна фармація. – 2012. Том 16, №1. – С. 22–26; Методика фармакоекономічної оцінки нових технологій фармакотерапії на ВІЛ-інфекцію НемченкоА. С., Косяченко К. Л., Корж Ю. В Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – №1–2. – С. 72–77; Методика фармакоекономічної оцінки туберкулінодіагностики в системі оцінки технологій в охороні здоров’я Немченко А. С., Косяченко К. Л., Подгайна М. В. Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 1 (21). – С. 92–96; Кластерний аналіз захворюваності населення та пільг й дотацій на ліки в регіонах України за 2006-2010 рр. Немченко А. С. Запорожский медицинский журнал. – 2012. – №2 (71). – С. 31–34; Ціни та ціноутворення на лікарські засоби: монографія (вид. 2-ге, доповн. та перероб.) Немченко А. С., Косяченко К. Л., Немченко О. А. Харків: Вид-во ФОП Вировець А. П. Видавнича група «Апостроф», 2012. – 304 с.; Історичні аспекти та сучасні організаційно-економічні напрямки формування національної лікарської політики: термінологія, наука, освіта А. С. Немченко, В. М. Назаркіна, Г. Л. Панфілова, А. А. Котвіцька, К. Л. Косяченко, Ю. В. Корж, О. А. Немченко Формування Національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матеріали ІІ науково-освітньої internet конф. (Харків, 14 березня 2012 р.) – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – С. 3–22; Актуальність проведення фармакоекономічної та цінової оцінки медичних технологій в Україні Немченко А. С. , Косяченко К. Л. Оцінка медичних технологій та можливі механізми ії впровадження в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ, 16 жовтня 2012 р.) – К. 2012. – С. 15-16; Розвиток ціноутворення на лікарські засоби та фармакоекономіки в системі оцінки медичних технологій Оцінка медичних технологій та можливі механізми ії впровадження в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ, 16 жовтня 2012 р.) – К. 2012. – С. 15-16; Актуальність впровадження референтного ціноутворення на лікарські засоби в Україні Немченко А. С., Косяченко К. Л. Еженедельник аптека. – 2012. – № 832 (11). – С. 5-9; Основи економіки фармації [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. А. С. Немченко, В. М. Назаркіна, К. Л. Косяченко, Г. Л. Панфілова, І. В. Жирова, В. М. Чернуха, С. В. Хіменко та ін.; за ред. А. С. Немченко Х.: – 80 Min / 700 MB. – Х.: Нац. фармац. ун-т, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з контейнера; Визначення тарифів за серійне виготовлення і фасування лікарських засобів та медичних виробів аптеками (методичні рекомендації) А. С. Немченко, М. Л. Сятиня, К. Л. Косяченко, В. М. Чернуха, О. М. Глущенко Київ, 2013. – 22 с.; Аналіз нормативно-правового регулювання оцінки медичних технологій в Україні А. С. Немченко, К. Л. Косяченко, А. В. Бєліченко Міжнародна науково-практична конференція «Практичні аспекти впровадження оцінки медичних технологій охорони здоров’я в Україні», 5-6 березня 2013 р., м. Харків, Х.: НФаУ, 2013. – С. 15–22; Практикум з державного управління та регулювання у фармацевтичній галузі А. С. Немченко, В. М. Чернуха, Г. Л. Панфілова, В. М. Назаркіна та ін. Х.: НФаУ, 2014. – 36 с.; Дослідження фармацевтичної складової лікування прееклампсії у вагітних О. М. Заліська, Н. М. Максимович, К. Л. Косяченко, Фармацевтичний часопис. №1, 2014. – C. 128-132; Організація та економіка фармації. Ч.1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: нац. підруч. для студ. вищ. навч. закл. А. С. Немченко, В. М. Назаркіна, К. Л. Косяченко, Г. Л. Панфілова та ін.; за ред. А. С. Немченко Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2015. – 360 с.; Довідник еквівалентності лікарських засобів І. А. Зупанець, В. П. Черних, Є. П. Прудкий, О. О. Тарасенко, Г. В. Зайченко, К. Л. Косяченко, Н. П. Безугла, С. Б. Попов, О. С. Чабан, С. А. Савич, М. А. Цховребашвілі Київ: Фармацевт Практик, 2016. – 848 с.; Determination of the need for medicinal products of plant origin used for treating cardiovascular diseases І. В. Саханда, К. Л. Косяченко, Т. С. Негода Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science», №5 (9), 2017. – C. 46-50; Визначення потреби в лікарських препаратах рослинного походження, які використовують для лікування серцево-судинних захворювань І. В. Саханда, К. Л. Косяченко, Т. С. Негода Журнал «Ліки України плюс», № 4 (33), 2017, м. Київ. – С. 50-53.; Реалізація лікарських препаратів рослинного походження для лікування серцево-судинних захворювань в аптеках міста Києва І. В. Саханда, К. Л. Косяченко International Аcademy Journal, Web of Scholar 1(19), Vol. 2, Warsaw, Poland, January 2018. – P. 57-61; Assortment of herbal medicines of the treatment of cardiovascular diseases Kosyachenko K., Sakhanda I. Wiadomosci Lekarskie – Tom LXXI. – N 5. – 2018. – P. 1104 – 1108; The main methods of treatment of cardiovascular diseases by medicinal plants Kosyachenko K., Sakhanda I. Wiadomosci Lekarskie – Tom LXXI. – N 6. – 2018. – P. 1279 – 1283. 

Державні нагороди

2007 р. – Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фармації України».

 

КАБАЧНА АЛЛА ВАСИЛІВНА

Електронна адреса: reforma.zoz@gmail.com

 

Освіта та професійна діяльність

1971 р. – закінчила Харківський фармацевтичний інститут;

1971р. – заступник завідувача рецептурно-виробничого відділу центральної районної аптеки у Харкові;

1975 р. – асистент кафедри;

1977 р. –  цільовий аспірант 1-го Московського медичного інституту;

1980 р. –  старший викладач;

1984 р. – доцент;

1990 р. – завідувач кафедри економіки і організації фармації Українського інституту удосконалення лікарів;

1992–1995 р. – завідувач кафедри економіки і управління промислової фармації й одночасно заступник директора ІПКСФ Української фармацевтичної академії; 1996–2001 р. – керівник навчально-інформаційного центру ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»;

2001-2015 р. – професор кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині ХМАПО;

2015 р. – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри організації та економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

2017 р. – отримала вищу кваліфікаційну категорію. 

Напрямки наукових досліджень

Професор Кабачна А. В. в рамках НДР виконує фрагмент наукової тематики «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» щодо підвищення ефективності виробництва ЛП; оптимізація системи лікарського забезпечення закладів первинної медико-санітарної допомоги — сімейної медицини; впровадження формулярної системи в практику роботи лікувально-профілактичних закладів; впровадження формулярної системи у практику роботи закладів охорони здоров'я всіх рівнів надання медичної допомоги багатьох регіонів України, а також розробки їх на базі локальних формулярів лікарських засобів, регіональних формулярів 16 областей України та м. Києва. 

Наукові здобутки

1)Професор Кабачна А. В. автор більше 160 наукових праць, у тому числі у співавторстві підручника «Менеджмент в охороні здоров'я» два видання, 5 навчально-методичних посібників, 5 інтсруктивно-методичних рекомендацій, 2 патентів на винахід, 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, більше 40 довідників у формі Регіональних формулярах лікарських засобів 16 областей України та м. Києва. У складі редакційної колегії прийняла безпосередню участь у розробці регіональних формулярів 16 областей України та м. Києва. Вища освіта зі спеціальності «Психологія». 

Основні праці

Совершенствование организации производства лекарственных форм (канд. дис.). – М., 1980; Теоретические и методические основы повышения эффективности производства лекарственных средств на фармацевтических фабриках (докт. дис.) — Х., 1990; Сучасний стан промислового виробництва м’яких лікарських засобів // Фармац. журн. — 1980. — № 3 (співавт.); Поліпшення якості лікарської допомоги населенню шляхом удосконалення планування раціонального розподілення і використання лікарських засобів // Фармац. журн. — 1986. — № 2 (співавт.); Шляхи підвищення ефективності роботи фармацевтичних фабрик // Фармац. журн. — 1989. — № 2 (співавт.); Маркетинг у медицині та фармації (в питаннях та відповідях): Посібник. —
Х., 2003 (співавт.); Правові аспекти з питань організації лікарського забезпечення лікувально-діагностичного процесу в діяльності лікаря загальної практики сімейної медицини // Ліки України. — 2004. — № 9; Оценка эффективности on-line коммуникации фармацевтических оптовых предприятий // Провізор. — 2007. — № 9 (співавт.); Менеджмент в охороні здоров’я: Підручник. У 2 т. — Х., 2008 (співавт.). 

Громадська діяльність

Член редакційної колегії Міжнародного науково-практичного журналу «Рецепт» (Білорусь) та «Фармацевтичного журналу».

 

СОЛОВЙОВ Сергій

solovyov.nmape@gmail.com 

Доцент кафедри організації і економіки фармації, старший дослідник

Заступник декана медико-профілактичного та фармацевтичного факультету 

Освіта. Закінчив з відзнакою Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” за спеціальністю «біотехнологія» у 2008 році. У 2009 році пройшов спеціалізацію за фахом “вірусологія” у НМАПО імені П.Л. Шупика. У 2011 році отримав другу вищу освіту в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” за спеціальністю «економічна кібернетика» та отримав кваліфікацію магістра з економіки.

Кваліфікація. Магістр з біотехнології (2008). Спеціаліст-вірусолог (2009). Магістр з економіки (2011). Кандидат біологічних наук (2012).

Професійна діяльність. Впродовж 2009-2012 рр. працював на посаді старшого лаборанта кафедри вірусології. Після захисту дисертаційної роботи працював на посаді старшого наукового співробітника ЦНДЛ, а з травня 2017 р. переведений на посаду доцента кафедри вірусології. З квітня 2018 р. призначений заступником декана медико-профілактичного та фармацевтичного факультету. З 2020 року – доцент кафедри організації і економіки фармації.

Наукова діяльність. З 2009 по 2012 рр. був здобувачем кафедри вірусології КМАПО імені П.Л. Шупика. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.11 - Медична та біологічна інформатика і кібернетика захистив у 2012 р. Тема дисертації: «Математичні моделі прогнозування ефективності ротавірусних вакцин в Україні». Науковий керівник - завідувач кафедри вірусології НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Дзюблик І.В.

У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Тема дисертації: «Наукове обґрунтування фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій». Науковий консультант - декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, доктор фармацевтичних наук, професор Трохимчук В.В.

У 2020 році отримав вчене звання старшого дослідника за спеціальністю 226 – фармація, промислова фармація.

Автор та співавтор більше 70 наукових праць, у тому числі 4 – у наукових виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі Scopus; двох наукових монографій; навчально-методичного посібника; методичних рекомендацій; двох патентів на корисну модель; 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на науковий твір.

Протягом останніх років брав участь у конференціях за фармацевтичним профілем, у тому числі у 18-му щорічному європейському конгресі Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень зі стендовою доповіддю та пройшов короткотривалі курси підвищення кваліфікації з фармакоекономіки протягом відвідування конгресу. Отримав третє призове місце за стендову доповідь на Третьому щорічному регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції "Єдине здоров'я".

Член редакційної колегії журналу «Фармацевтичний журнал».

Сфера наукових інтересів – питання фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій, математичне моделювання та прогнозування епідемічного процесу вірусних інфекцій, розробка систем підтримки прийняття рішень в діагностиці, вакцинопрофілактиці та фармакотерапії вірусних інфекцій.

Викладацька діяльність. З 2020 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри організації і економіки фармації як обраний за конкурсом.

АУГУНАС САБІНА ВАЛЕРІЇВНА

Електронна адреса: saugunas159@gmail.com

 

Освіта та професійна діяльність

2013 р. – закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор;

2014 р. – закінчила інтернатуру на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика за спеціальністю
«Загальна фармація» по закінченню було присвоєно звання провізора-спеціаліста.

2014 р. – працювала на посаді провізора в комунальному підприємстві «Фармація», аптеки № 1, м. Києва;

2014-2017 рр. – закінчила очну аспірантуру в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на кафедрі організації і економіки фармації за спеціальності 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»;

2017 р. – асистент кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

2019 р. – захистила кандидатську дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата фармацевтичних наук) за темою: «Комплексне науково-теоретичне обґрунтування закономірностей розвитку системи медикаментозного забезпечення населення України з ноофармацевтиничих та емерджентних позицій», науковий керівник: д. фарм. н. професор Пономаренко М. С. 

Напрямки наукових досліджень

Асистент Аугунас С. В. в рамках НДР виконує фрагмент наукової тематики «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» щодо оптимізації системи фармацевтичного забезпечення пацієнтів в умовах амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, ефективність міждисциплінарної роботи між лікарями ЗП-СЛ та провізорами в управління фармакотерапією пацієнта. 

Наукові здобутки

Асистент Аугунас С. В. є автором45 наукових праць, з яких: 2 монографії, 14 наукових статей, з них 12 статей у фахових виданнях рекомендованих МОН України та 2 статті у закордонних фахових журналах; 13 тез-доповідей, 6 методичних рекомендацій, 5 довідників у формі Регіональних формулярів, 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір в Україні.

Автор навчальної програми тематичного удосконалення для провізорів «Удосконалення підготовки провізорів аптечних закладів в умовах впровадження сімейної медицини» за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання.

Автор проекту «Примірного переліку лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги в умовах функціонування амбулаторій загальної практики-сімейної медицини». 

Основні праці

Системні підходи у створенні необхідного асортименту лікарських засобів для аптек загального типу при закладах сімейної медицини / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловйов, С. В. Аугунас, В. О. Борищук // Фармац. часопис. – 2016. – № 2 (38). – С. 54-60; Обгрунтування створення нормативно – визначеного асортименту ліків у відповідності до протоколів провізора і клінічних протоколів медичної допомоги для аптек сімейної фармації та аптек загального типу при закладах сімейної медицини / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловйов, С. В. Аугунас, В. О. Борищук // Science Rise. – 2016. – № 4/4(21). – С. 17-22; Аугунас С. В. Основні тенденції розвитку «Сімейних аптек» – як однієї з складових розвитку сімейної фармації в Україні / С. В. Аугунас // Зб. наук. праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 2016. – Вип. 26. – С. 112-121; Актуальні проблеми удосконалення регуляторної політики держави в сфері обігу і реклами лікарських засобів / О. С. Соловйов, І. В. Клименко, Т. М. Краснянська, С. В. Аугунас, О. В. Кирпач, Ю. М. Григорук // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 2 (46). – С. 49-58; The fundamental retrospective analysis of pharmacy human resources in Ukraine for 1981-1990 / M. S. Ponomarenko, O. S. Solovyov, S. V. Augunas, Yu. M. Grygoruk // Вісник фармації. – 2016. – № 2 (86). – С. 44-47; Обобщенный анализ средневзвешенного показателя состава аптечных кадров в Украине с 1913 по 1991 гг. / Н. С. Пономаренко, А. С. Соловьев, С. В. Аугунас, Ю. Н. Григорук // Рецепт. – 2016. – № 3 (107). – С. 408-413; Пономаренко Н. С. Исследование взаимодействия врача и фармацевтических работников в управлении медикаментозной терапией амбулаторно-поликлинических пациентов в Украине / Н. С. Пономаренко, И. В. Коханов, С. В. Аугунас // Рецепт. – 2017. – Т. 20, № 2. – С. 128-145; Типовий проект (Положення) про організацію спеціалізованих аптек (аптек сімейної фармації) при закладах сімейної медицини (розроблено на основі Європейського досвіду): метод. рекомендації / НМАПО імені П. Л. Шупика; М. С. Пономаренко, Г. В. Загорій, А. В. Кабачна, С. В. Аугунас, Ю. М. Григорук, М. О. Говоруха, В. О. Борищук, Е. В. Шелкова, О. Г. Кабачний. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі–Поділля», 2016. – 13 с; Типове положення про розвиток моделі сімейної (страхової) фармації в Україні: метод. рекомендації / НМАПО імені П. Л. Шупика; М. С. Пономаренко, Г. В. Загорій, А. В. Кабачна, С. В. Аугунас, М. О. Говоруха, В. О. Борищук, Е. В. Шелкова, О. Г. Кабачний. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі – Поділля», 2016. – 15 с.; Інтегрована модель сімейної (страхової) фармації організації медикаментозного забезпечення населення України в умовах амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у відповідності до міжнародних стандартів GPP: метод. рекомендації / НМАПО імені П. Л. Шупика; М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловйов, В. О. Борищук, Л. А. Бутко, С. В. Аугунас, М. О. Говоруха, Ю. М. Григорук. – Київ: ТОВ Видавництво «Юстон», 2017. – 29 с.; Розробка Примірного переліку лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги в умовах амбулаторій загальної практики –сімейної медицини: метод. рекомендації / НМАПО імені П. Л. Шупика; М. С. Пономаренко, Л. Ф. Матюха, А. В. Кабачна, С. В. Аугунас, Н. В. Малютіна. – Київ: ТОВ «Фастпринт», 2017.– 46 с. 

Громадська діяльність

з 2017 р. – член Громадської організації «Всеукраїнської фармацевтичної палати України» з освіти та наукової діяльності в фармації.

З 2018 року – голова наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Державні нагороди

2017 – нагороджена дипломом Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології  «Золота фортуна» за вагомий внесок в розвиток фармації.

2018 – стипендіат стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених.