Search

АУГУНАС САБІНА ВАЛЕРІЇВНА

Електронна адреса: saugunas159@gmail.com

 

Освіта та професійна діяльність

2013 р. – закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор;

2014 р. – закінчила інтернатуру на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика за спеціальністю
«Загальна фармація» по закінченню було присвоєно звання провізора-спеціаліста.

2014 р. – працювала на посаді провізора в комунальному підприємстві «Фармація», аптеки № 1, м. Києва;

2014-2017 рр. – закінчила очну аспірантуру в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на кафедрі організації і економіки фармації за спеціальності 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»;

2017 р. – асистент кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

2019 р. – захистила кандидатську дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата фармацевтичних наук) за темою: «Комплексне науково-теоретичне обґрунтування закономірностей розвитку системи медикаментозного забезпечення населення України з ноофармацевтиничих та емерджентних позицій», науковий керівник: д. фарм. н. професор Пономаренко М. С. 

Напрямки наукових досліджень

Асистент Аугунас С. В. в рамках НДР виконує фрагмент наукової тематики «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» щодо оптимізації системи фармацевтичного забезпечення пацієнтів в умовах амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, ефективність міждисциплінарної роботи між лікарями ЗП-СЛ та провізорами в управління фармакотерапією пацієнта. 

Наукові здобутки

Асистент Аугунас С. В. є автором45 наукових праць, з яких: 2 монографії, 14 наукових статей, з них 12 статей у фахових виданнях рекомендованих МОН України та 2 статті у закордонних фахових журналах; 13 тез-доповідей, 6 методичних рекомендацій, 5 довідників у формі Регіональних формулярів, 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір в Україні.

Автор навчальної програми тематичного удосконалення для провізорів «Удосконалення підготовки провізорів аптечних закладів в умовах впровадження сімейної медицини» за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання.

Автор проекту «Примірного переліку лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги в умовах функціонування амбулаторій загальної практики-сімейної медицини». 

Основні праці

Системні підходи у створенні необхідного асортименту лікарських засобів для аптек загального типу при закладах сімейної медицини / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловйов, С. В. Аугунас, В. О. Борищук // Фармац. часопис. – 2016. – № 2 (38). – С. 54-60; Обгрунтування створення нормативно – визначеного асортименту ліків у відповідності до протоколів провізора і клінічних протоколів медичної допомоги для аптек сімейної фармації та аптек загального типу при закладах сімейної медицини / М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловйов, С. В. Аугунас, В. О. Борищук // Science Rise. – 2016. – № 4/4(21). – С. 17-22; Аугунас С. В. Основні тенденції розвитку «Сімейних аптек» – як однієї з складових розвитку сімейної фармації в Україні / С. В. Аугунас // Зб. наук. праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 2016. – Вип. 26. – С. 112-121; Актуальні проблеми удосконалення регуляторної політики держави в сфері обігу і реклами лікарських засобів / О. С. Соловйов, І. В. Клименко, Т. М. Краснянська, С. В. Аугунас, О. В. Кирпач, Ю. М. Григорук // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 2 (46). – С. 49-58; The fundamental retrospective analysis of pharmacy human resources in Ukraine for 1981-1990 / M. S. Ponomarenko, O. S. Solovyov, S. V. Augunas, Yu. M. Grygoruk // Вісник фармації. – 2016. – № 2 (86). – С. 44-47; Обобщенный анализ средневзвешенного показателя состава аптечных кадров в Украине с 1913 по 1991 гг. / Н. С. Пономаренко, А. С. Соловьев, С. В. Аугунас, Ю. Н. Григорук // Рецепт. – 2016. – № 3 (107). – С. 408-413; Пономаренко Н. С. Исследование взаимодействия врача и фармацевтических работников в управлении медикаментозной терапией амбулаторно-поликлинических пациентов в Украине / Н. С. Пономаренко, И. В. Коханов, С. В. Аугунас // Рецепт. – 2017. – Т. 20, № 2. – С. 128-145; Типовий проект (Положення) про організацію спеціалізованих аптек (аптек сімейної фармації) при закладах сімейної медицини (розроблено на основі Європейського досвіду): метод. рекомендації / НМАПО імені П. Л. Шупика; М. С. Пономаренко, Г. В. Загорій, А. В. Кабачна, С. В. Аугунас, Ю. М. Григорук, М. О. Говоруха, В. О. Борищук, Е. В. Шелкова, О. Г. Кабачний. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі–Поділля», 2016. – 13 с; Типове положення про розвиток моделі сімейної (страхової) фармації в Україні: метод. рекомендації / НМАПО імені П. Л. Шупика; М. С. Пономаренко, Г. В. Загорій, А. В. Кабачна, С. В. Аугунас, М. О. Говоруха, В. О. Борищук, Е. В. Шелкова, О. Г. Кабачний. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі – Поділля», 2016. – 15 с.; Інтегрована модель сімейної (страхової) фармації організації медикаментозного забезпечення населення України в умовах амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у відповідності до міжнародних стандартів GPP: метод. рекомендації / НМАПО імені П. Л. Шупика; М. С. Пономаренко, А. В. Кабачна, О. С. Соловйов, В. О. Борищук, Л. А. Бутко, С. В. Аугунас, М. О. Говоруха, Ю. М. Григорук. – Київ: ТОВ Видавництво «Юстон», 2017. – 29 с.; Розробка Примірного переліку лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги в умовах амбулаторій загальної практики –сімейної медицини: метод. рекомендації / НМАПО імені П. Л. Шупика; М. С. Пономаренко, Л. Ф. Матюха, А. В. Кабачна, С. В. Аугунас, Н. В. Малютіна. – Київ: ТОВ «Фастпринт», 2017.– 46 с. 

Громадська діяльність

з 2017 р. – член Громадської організації «Всеукраїнської фармацевтичної палати України» з освіти та наукової діяльності в фармації.

З 2018 року – голова наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Державні нагороди

2017 – нагороджена дипломом Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології  «Золота фортуна» за вагомий внесок в розвиток фармації.

2018 – стипендіат стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених.