Search

 
ВІКТОР ТРОХИМЧУК (погодинно)

Електронна адреса: tvvo@ukr.net

 

Освіта та професійна діяльність

1973 р. – асистент аптеки № 22;

1978 р. – закінчив з золотою медаллю та дипломом з відзнакою військово-фармацевтичний факультет Томського медичного інституту Санкт-Петербурзьку військово-медичну академію;

1978–1980 р. – офіцерські фармацевтичні посади;

1980–1983 р. – ад’юнкт;

1983–1988 р. – викладач;

1988–1993 р. – доцент, професор Санкт-Петербурзької військово-медичної академії;

1993–1999 р. – доцент, професор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

1994–2003 р. – начальник кафедри військової фармації УВМА;

1995 р. – полковник медичної служби;

1998 р. – доктор фармацевтичних наук;

2001 р. – професор;

2003–2013 р. – завідувач кафедри організації й економіки фармації;

2003–2013 р. – декан фармацевтичного факультету Одеського державного медичного університету;

2013 р. – професор кафедри організації та економіки фармації, декан медико-профілактичного та фармацевтичного факультету НМАПО ім. П.Л. Шупика. 

Напрями наукових досліджень

Професор Трохимчук В. В. в рамках НДР виконує фрагмент наукової тематики «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» щодо стандартизації та розробки сучасних методів дослідження якості й технології препаратів спеціального призначення в інтересах практичної медицини та управління фармацією в сучасних економічних умовах. 

Наукові здобутки

Професор Трохимчук В. В. автор понад 360 наукових і науково-методичних праць, серед них 4 підручники, 16 навчальних посібників, 2 довідники та тлумачний військово-медичний словник, 12 патентів України та 16 авторських свідоцтв.

Підготував 2 докторів і 16 кандидатів фармацевтичних наук. Під керівництвом професора Трохимчука В.В. захищено 2  докторські та 16 кандидатських дисертацій і в даний час виконується 1 докторська та 4 кандидатські роботи.

Основні праці

Стабильность плазмозамещающих растворов // Воен. мед. журн. — 1983. — № 8; Контроль качества таблеток цистамина дигидрохлорида // Фармация. — 1984. — №1; Спектрофотометричний аналіз унітіолу // Фармац. журн. — 1985. — № 3; Анализ сульфаниламидных препаратов ПМР-спектроскопией // Фармация. — 1988. — № 3; Організація контролю якості лікарських засобів в контрольно-аналітичних лабораторіях медичних складів // Проблемы военного здравоохранения и пути его реформирования: Сб. науч. трудов под ред. В.Я. Белого. — К., 1997; Стандартизація лікарських засобів в аптеках військових частин і лікувальних установ // Проблемы военного здравоохранения и пути его реформирования: Сб. науч. трудов под ред. В.Я. Белого. — К., 1998; Застосування фізико-хімічних методів в аналізі інфузійних розчинів // Зб. наук. праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика в 2 т. — К., 1998. — Вип. 7, Кн. 2; Положення з контролю якості лікарських засобів та іншого медичного майна в ЗС України. — К., 1998; Використання високоефективної рідинної хроматографії в аналізі препарату каротин 40 // Ліки України. — 1999. — № 5; Вивчення рівня міграції діетилгексилфталату в інфузійні розчини з полівінілхлоридних упаковок // Вісник фармації. — 1999. — № 2; Наукові дослідження в напрямі створення полііонних інфузійних розчинів в Україні // Ліки України. — 2000. — № 6; Сорбційно-селективна здатність кальцієвої солі кислоти альгінової відносно радіонуклідів 90Sr та 137Cs // Фармац. журн. — 2002. — № 1; Фармакоекономічний аналіз фармакотерапії захворювань терапевтичного профілю // Запорожский медицинский журнал. — 2004. — Т. 2, № 1; Екстремальна і військова фармація: Підруч. — Тернопіль, 2002 (співавт.); Организация и экономика фармации: Практикум. — Одесса, 2008 (співавт.); Історія військово-фармацевтичної логістики: Навч. посіб. — К., 2007; Комп’ютерна програма «Фармексперт Сервіс»: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 10155 від 15.01.2006 р.; Функціональне моделювання процесу реалізації безрецептурних лікарських засобів амбулаторним хворим через аптечну роздрібну мережу: Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 29068 від 04.06.2009. 

Державні нагороди

1997, 1999, 2001 рр. – Почесними грамотами Міністерства оборони України;

2001 р. – 5 державними медалями, медаллю «Ветеран військової служби»;

2001, 2007 рр. – МОН України;

2000 р. – почесним знаком МОН України «Відмінник освіти України»;

2002 р. – почесними знаками «Подяка мера м. Києва»;

2006, 2008, 2009 рр. – МОЗ України;

2007 р. – голови Одеської обласної державної адміністрації;

2008 р. – медаллю «15 років Українській військово-медичній академії»;

2010 р. – заслужений працівник освіти України.