Search

Гульпа Вадим Серафимович

Електронна адреса: gulpa@ukr.net 

Освіта та професійна діяльність

1991р. – закінчив Томський військово-медичний факультет при Томському медичному інституті за спеціальністю фармація

1991-1996 р.  – офіцерські фармацевтичні посади;

1996-1999 р. – ад’юнкт;

2000 р.  кандидатська дисертаційна робота на тему: «Розробка науково обгрунтованої технології інфузійних розчинів полііонного складу для потреб військової медицини» зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків та промислова фармація (Вчена рада НМАПО імені П. Л. Шупика з присудженням наукового ступеня - кандидата фармацевтичних наук).

2000-2001 р. – викладач;

2001-2003 р.– доцент;

2003 р. – доцент кафедри військової фармації Української військово-медичної академії;

2003-2005 р.– начальник кафедри військової фармації Української військово-медичної академії;

2005-2007 р.– заступник директора департаменту – начальник відділу постачання медичного майна Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України;

2007-2009 р.– начальник відділу медичного менеджменту та розвитку закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України;

2009-2010 р.– заступник начальника управління медичного постачання та матеріально-технічного забезпечення Головного військово-медичного управління Збройних Сил України;

2010-2018 р.– начальник науково-дослідного відділу медичного постачання Науково-дослідного інституту проблем військової медицини;

2018 р. – доцент кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика;

2019 р. – завідувач кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Наукові здобутки

Автор 75 наукових статей, в тому числі 4 методичних рекомендацій та керівництв, співавтор 2 підручників та 4 наказів Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних сил України з медичного постачання. Має великий досвід з організації медичного постачання закладів охорони здоров’я, запровадив формулярну систему відбору лікарських засобів в медичній службі Збройних сил України в 2006 р. Виконує роботи за напрямком нормування медичного майна для забезпечення закладів охорони здоров’я сил оборони.

Основні праці

Визначення проникності полівінілхлоридних контейнерів при зберіганні інфузійних розчинів //Фармацевтичний журнал 1999.-№ 5.; Інфузійні препарати: стан і  перспективи виробництва в інтересах медицини екстремальних ситуацій //Ліки України.- 1999.-№5.; Визначення рівня міграції діетилгексилфталату в інфузійні розчини з полівінілхлоридних упаковок // Вісник фармації, 1999.- №2; Передумови реформування системи медичного постачання за територіальним принципом, сучасний стан та проблеми // Військова медицина України.- №2. -2011.; Нормування   інфузійних засобів та виготовлення їх в польових умовах для надання кваліфікованої медичної допомоги у збройних конфліктах //Військова медицина України.-№3-4.; Методичні підходи до нормування лікарських засобів у Збройних силах України на мирний час // Збірник наук праць УВМА. Вип. 33.– Київ, 2012.; Історичні аспекти реформування поліклінічної допомоги у ЗС України. Становлення та сьогодення // Довкілля та здоров’я.-2012; Концептуальні підходи до побудови сучасної системи управління медичним забезпеченням у контексті реформування Збройних Сил України  // Військова медицина України.-№1.-2016.;  Медичне постачання як системне явище // Військова медицина України.-№2.-2016; Організація медичного постачання військових частин та медичних підрозділів сил АТО // Медичне забезпечення антитерористичної операції: збірник наукових праць. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016; Керівництво з організації постачання медичною технікою та майном Збройних Сил України у мирний час//Методичні вказівки. - К.: УВМА, 2016;  Лікарські засоби як об’єкт нормування для постачання військових госпіталів на мирний час // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології: збірник наукових праць. – Х .: Вид-во НФаУ, 2016; Проблеми кодифікації предметів постачання в медичній службі Збройних Сил України // Збірник наукових праць УВМА. – К .: 2017. 

Державні нагороди

2003, 2012 рр. – Почесними грамотами Міністерства оборони України;

2006 р. – відзнака Міністерства оборони України «Знак пошани»;

2006 р. – нагрудний знак «Подяка мера м. Києва»;

2015 р. – знак начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України «За досягнення у військовій службі»;

2017 р. – відзнака Президента України «За участь в антитерористичній операції».