Search

Основні напрямки науково-дослідної роботи: 

1. “Ендопротезування суглобів”;

2. “Нестабільність колінного та плечового суглобів”;

3. “Дискоектомії та мікродискоектомії при остеохондрозі хребта”;

4. “Металоцементний остеосинтез переломів кісток у людей літнього віку”;

5. “Диагностична та хірургічна артроскопія суглобів”.

З 2008 по 2016 роки на кафедрі були захищені дисертації:

  1. Білоножкін Геннадій Геннадійович. «Остеосинтез навколо-внутрішньосуглобових переломів кісток зустрічно – компресуючими гвинтами». На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом ортопедія і травматологія. 2009 рік.
  2. Голюк Євген Леонтійович, захист: «Профілактичний фізіодез при юнацькому епіфізеолізі головки стегнової кістки». На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом ортопедія і травматологія. 2010 рік.
  3. Мороз Дмитро Миколайович: «Особливості розвитку диспластичного кульшового суглоба після позасуглобової корекції проксимального відділу стегнової кістки у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом ортопедія і травматологія. 2012 рік.
  4. Остапчук Роман Миколайович. «Коригувальні остеотомії першої плеснової кістки при Hallux Valgus». Ортопедія і травматологія. На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом ортопедія і травматологія. 2014 рік.

На сьогодні на кафедрі виконуються дисертації: 

  1. Оліфіренко О.І Використання регенеративних технологій у лікуванні остеоартриту. На здобуття наукового ступеня доктора філософії.
  2. Гапон О.М. Інтрамедулярний остеосинтез ключиці компресійним стержнем.
  3. Ременюк Ю.К. Вплив ударно-хвильової терапії накістково-гнійні запалення

Список публікацій кафедри ортопедії і травматології (перегляну PDF)

З навчально-методичної роботи: лікувальна система дистанційного навчання. Видання п’яти томів підручника «Травматологія літнього віку», а також їх електронних версій. Робота над підручником «Травматологія для лікарів сімейної медицини». Систематичні публікації наукових робіт стосовно удосконалення навчання слухачів та інтернів. Зміна циклів тематичного удосконалення лікарів в залежності від їх попиту.

З науково-лікувальної роботи: метало-цементний остеосинтез переломів у людей літнього і старечого віку при остеопорозі. Хірургічні втручання на шийному відділі хребта при компресійних синдромах брахіоцефальних судин. Реконструктивно- відновлюючі та кістково-пластичні втручання при ендопротезуванні великих суглобів. Мало і мінімально інвазивні в т.ч. артроскопічні хірургічні втручання при пошкодженнях і захворюваннях кісток і суглобів.

Реконструктивне ендопротезування кульшового суглоба.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАХУ КУЛЬШОВОЇ ЗАПАДИНИ І СТЕГНА ПРИ ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДНА КУЛЬШОВОЇ ЗАПАДИНИ ПРИ ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ

ОСТЕОСИНТЕЗ ЗУСТРІЧНО-КОМПРЕСУЮЧИМИ ГВИНТАМИ

БАГАТОПЛОЩИННИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ

Перипротезні переломи:

МЕТАЛООСТЕОСИНТЕЗ

РЕВІЗІЙНЕ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ