Search

Основні напрямки науково-дослідної роботи: 

  1. “Ендопротезування суглобів”;
  2. “Нестабільність колінного та плечового суглобів”;
  3. “Дискоектомії та мікродискоектомії при остеохондрозі хребта”;
  4. “Металоцементний остеосинтез переломів кісток у людей літнього віку”;
  5. “Диагностична та хірургічна артроскопія суглобів”.
  6. «Реконструктивно відновні втручання на кістках та суглобах».
  7. «Ударно-хвильова терапія у лікуванні порушень зрощення переломів кісток»

 

З навчально-методичної роботи: лікувальна система дистанційного навчання. Видання п’яти томів підручника «Травматологія літнього віку», а також їх електронних версій. Робота над підручником «Травматологія для лікарів сімейної медицини». Систематичні публікації наукових робіт стосовно удосконалення навчання слухачів та інтернів. Зміна циклів тематичного удосконалення лікарів в залежності від їх попиту.

З науково-лікувальної роботи: метало-цементний остеосинтез переломів у людей літнього і старечого віку при остеопорозі. Хірургічні втручання на шийному відділі хребта при компресійних синдромах брахіоцефальних судин. Реконструктивно- відновлюючі та кістково-пластичні втручання при ендопротезуванні великих суглобів. Мало і мінімально інвазивні в т.ч. артроскопічні хірургічні втручання при пошкодженнях і захворюваннях кісток і суглобів.

Список публікацій кафедри ортопедії і травматології № 1 2018 р.

Тези опубліковані на державному рівні

1

До питання остеосинтезу переломів шийки стегнової кістки

Дроботун О.В., Білінський П.І., Коновал А.М.

Літопис травматології та ортопедії.-2018р.-№1-2.-С.232-233.

2

Малоконтактний  багатоплощинний  остеосинтез при перепротезних переломах стегнової кістки

Білінський П.І., Андрейчин В.А., Дроботун О.В.

Травма.-2018.- Т.19.-№1.- С.104-109

3

Малоконтактний  багатоплощинний  остеосинтез відламків і псевдоартрозів шийки стегнової кістки

Білінський П.І., Коновал А.М.,  Андрейчин В.А., Дроботун О.В.

Травма.- 2018.-Т.19.-№2.- С.32-36.

4

Особливості реконструкції ушкоджень променевого нерва при повторних остеосинтезах плечової кістки

Третяк І.Б., Білінський П.І., Гацький О.О., Коваленко І.В

Травма.- 2018.-Т.19.-№4.- С.53-59.

5

Інноваційні технології в хірургії судин

Черняк В.А., Дибкалюк С.В., Музиченко П.Ф., Голінко В.М., Дубенко Д.Є., Удовиченко В.В.

Ж. Хірургія України №4 (64) (Додаток №1) Актуальні питання сучасної хірургії. С. 488-494.

6

Протиріччя інструментальних методів діагностики єкстравазальних стенозів проксимальних відділів сегменту Vхребтової артерії.

Дибкалюк С.В., Черняк В.А., Зоргач В.Ю., Бейчук Т.В., Топорівський Б.В., Музь М.І.

Хірургія України №4 (64) (Додаток №1). С. 98-100.

7

Структурно-морфометрическая характеристика сосудов вертебрально-базилярного басейна и отверстий поперечных отростков шейных позвонков по данным мультиспиральной компьютерной томографии  у пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника, перенесших транзиторную ишемическую атаку.

Зозуля И.С., Несукай В.Г., Белоус И.В.,  Логанихина Є.Ю. Мельник И.Б., Дыбкалюк С.В.

Международный научно-практический журнал. Экстренная медицина. Том 7. №1. 2018. С. 56-57.

8

Современные аспекты хирургической профилактики ишемического инсульта.

Черняк, В.Г. Мишалов, Е.В. Зоренко, С.В. Дыбкалюк, В.Ю. Зоргач, А.Н. Боркивец.

Ж. Врачебное дело. 5-6/2017. С. 3-20.

9

Інноваційні технології в хірургії судин.

В.А. Черняк, С.Г. Гичка, С.В. Дибкалюк, П.Ф. Музиченко, В.М. Голінко, Д.Є. Дубенко, В.В.

Ж. Серце і судини. – 2018.- №1.- С.7-13.

10

Новітні підходи в діагностиці екстравазальної компресії хребтової артерії на сегментах V1, V2 у хворих із хронічним порушенням кровообігу у вертебробазилярному басейні на фоні порушення функцій шийного відділу хребта.

В.А. Черняк, С.В. Дибкалюк, Г.І. Герцен

Матеріали 24 з’їзду хірургів України, присвяченого 100-річчю з дня народження академіка О.О. Шалімова. 26-28 вересня 2018 р. Київ. С. 397-398.

11

Можливості лікування переломів верхньої кінцівки засобами для  малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу// Сучасні дослідження в ортопедії та ортопедії

Білінський П.І.

Сучасні дослідження в ортопедії та ортопедії(Четверті наукові читання, посвячені пам’яті академіка О.О.Коржа): зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 4-5 жовтня 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 16-20.

12

Наш досвід лікування переломів нижньої кінцівки// Сучасні дослідження в ортопедії та ортопедії

Білінський П.І.

Сучасні дослідження в ортопедії та ортопедії(Четверті наукові читання, посвячені пам’яті академіка О.О.Коржа): зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 4-5 жовтня 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 21-23.

13

Деякі проблемні аспекти сучасного лікування переломів плечового поясу

Білінський П.І., Дроботун О.В

Сучасні дослідження в ортопедії та ортопедії(Четверті наукові читання, посвячені пам’яті академіка О.О.Коржа): зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 4-5 жовтня 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 24-26.

14

Сучасний стан остеосинтезу переломів гомілки і стегна

Білінський П.І., Дроботун О.В

Сучасні дослідження в ортопедії та ортопедії(Четверті наукові читання, посвячені пам’яті академіка О.О.Коржа): зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 4-5 жовтня 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 27-30.

15

Лікування переломів  плечової кістки і кісток передпліччя засобами для  малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу

Білінський П.І., Дроботун О.В.

Нові технології в ортопедії та травматології: зб. матеріалів  наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Одеса, 26 жовтня 2018 р.). – Одеса, 2018. – С. 5-7.

16

Можливості малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу переломів нижніх кінцівок

Білінський П.І., Дроботун О.В.

Нові технології в ортопедії та травматології: зб. матеріалів  наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Одеса, 26 жовтня 2018 р.). – Одеса, 2018. – С. 8-11.

17

Експерементальне компьютерне моделювання напружено-деформованного стану біомеханічної системи фіксатор-кістка під час остеосинтезу перипротезних переломів стегнової кістки типу В1 після ендопротезування кульшового суглоба

Герцен Г.І., Білоножкін Г.Г., Процик А.І., Штонда Д.В

Нові технології в ортопедії та травматології: зб. матеріалів  наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Одеса, 26 жовтня 2018 р.). – Одеса, 2018. – С. 38-41.

18.

Ендопротезування та остеосинтез переломів проксимального відділу плечової кістки з урахуванням біомеханічних досліджень

Герцен Г.І., Білоножкін Г.Г., Процик А.І., Мовчан О.С., Штонда Д.В

Нові технології в ортопедії та травматології: зб. матеріалів  наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Одеса, 26 жовтня 2018 р.). – Одеса, 2018. – С. 32-35.