Search

 

Роман Миколайович Остапчук

r.ostap4uk@gmaіlom 

У 2006 році закінчив 1 медичний факультет НМУ імені О. О. Богомольця.

Лікарський стаж 12 років, перша кваліфікаційна категорія з ортопедії і травматології, сертифікат спеціаліста з дитячої ортопедії і травматології. В 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Корегувальні остеотомії першої плеснової кістки при hallux valgus». З 2015 виконує обов’язки заступника декана хірургічного факультету.

Працюючи на кафедрі проводить семінарські, практичні заняття, читає лекції інтернам, а також курсантам циклів ТУ, спеціалізації, ПАЦ, котрі проводить кафедра. Куратор циклів ТУ, ПАЦ, спеціалізації з дитячої ортопедії і травматології. Бере участь у розробці навчальних планів та програм передатестаційних циклів, циклів тематичного удосконалення, спеціалізації та інтернатури з ортопедії і травматології, є співавтором навчальних планів і програм, циклів тематичного удосконалення, що затверджені Вченою радою НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Сфери наукової діяльності: ендопротезування суглобів, остеопоротичні переломи кісток, діагностична і хірургічна артроскопія, реконструктивно-відновні втручання на кістках і суглобах, металоостеосинтез.

Має 53 друковані праці, три патенти України на корисну модель, співавтор 1 навчально-методичного посібника, 2 підручників з грифом МОН України.