Search

 

Дибкалюк Сергій Віталійович 

Адреса електронної пошти: anatg@ukr.net; ortotravma1@gmail.com

Освіта: Закінчив Військово-медичну академію імені С.М.Кірова у Санкт-Петербурзі в 1990 році.

Кваліфікація: Маю вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності ортопедія і травматологія;

науковий ступінь – кандидат медичних наук (доктор філософії) з спеціальності «Нейрохірургія»;

вчене звання – доцент кафедри ортопедії і травматології №1 НУОЗ України імені П.Л. Шупика;

Професійна діяльність: Маю великий досвід в хірургічному лікуванні патології, пов’язаної з оклюзивно-стенотичними та компресійними ураженнями брахіоцефальних артерій, в першу чергу, хребтових артерій. В перелік патологічних станів входять всі види вертебро-базилярних порушень гемодинамічного характеру порушення функції центральної та периферичної нервової системи, порушень рухового стереотипу хребта і кінцівок, статико-динамічних порушень шийного відділу хребта. Виконую більше 150 хірургічних втручань щорічно за даною тематикою.

Наукова діяльність: маю спрямованість у дослідженні етіопатогенезу особливостей клінічного перебігу, діагностики та лікуванні, профілактики захворювань, пов’язаних з компресійною патологією як ведучого чинника синдрому вертебро-базилярної артеріальної системи (С45.0) шийного відділу хребта.

Викладацька діяльність: Як викладач, проводжу лекції, семінари, практичні заняття, є куратором циклу ТУ «Остеохондроз хребта. Вертеброгенні артропатії», «Сучасні методи діагностики і лікування захворювань суглобів», циклів передатестаційних з ортопедії і травматології, складаю тематичні розробки лекцій, семінарів і практичних занять, займаюсь розробкою ситуаційних завдань, практичних навиків.

Педагогічне навантаження складає біля 500 годин рік.

Провожу унікальні мікрохірургічні операції при екстравазальній компресії хребтових артерій.