Search

 

ГЕННАДІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ БІЛОНОЖКІН

bilonogkin@gmail.com

Освіта  -  вища, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (закінчив у 2001 р.);

Кваліфікація - лікар ортопед-травматолог вищої кваліфікаційної категорії; кандидат медичних наук, доцент; доцент кафедри ортопедії і травматології №1 НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Стаж роботи за фахом-17 років, науково-педагогічний - 9 років.

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

2001-2003 рр. - лікар-інтерн каф. ортопедії і травматології №1 НМАПО імені П.Л. Шупика на базі КМКЛ№8 за фахом "ортопедія і травматологія";

2003-2005 рр. - клінічний ординатор каф. ортопедії і травматології №1 НМАПО імені П.Л. Шупика на базі КМКЛ№8

2005-2008 рр.  аспірант каф. ортопедії і травматології №1 НМАПО імені П.Л. Шупика

Кандидатську дисертацію виконав та захистив у 2009 р. за темою «Остеосинтез навколо-внутрішньосуглобових переломів кісток зустрічно-компресуючими гвинтами»

В цей період також працював лікарем ортопедом - травматологом ДП СМСЧ №18 МОЗ України та у відділенні травматології КМКЛ №8

01.12.2008 р. – 31.12.2012р. - асистент каф. ортопедії і травматології №1 НМАПО імені П.Л. Шупика.

З 2013 р. по теперішній час - доцент кафедри. 

Займається консервативним та хірургічним лікуванням пацієнтів з патологією опорно-рухового апарату. Проводить лікування та реабілітацію хворих з ортопедичною патологією: остеоартроз кульшових, колінних та інших суглобів; остеохондроз хребта. Консервативне та хірургічне лікування, реабілітацію пацієнтів з травмами та їх наслідками: переломи кісток, пошкодження зв’язок, сухожилок та інших структур суглобів.

Протягом усього періоду роботи на кафедрі, відповідальний за наукову роботу кафедри: “Нестабільність колінного суглоба” (2008-2010 рр.), “Удосконалення методів діагностики та лікування дегенеративних захворювань хребта і суглобів” (2010-2017 рр.), з 2018 - «Удосконалення методів діагностики та лікування перепротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба при остеопорозі».

За час наукової роботи опублікував понад 80 наукових праць, співавтор підручника „Травматологія літнього віку. Навколо- та внутрішньо- суглобові переломи кісток у людей літнього та старечого віку”,  та навчально-методичного посібника "Навчально-методичний посібник з тестових питань по ортопедії і травматології".

Виконує обов'язки куратора тематичних циклів удосконалення лікарів, передатестаційних циклів та спеціалізації за фахом «Ортопедія і травматологія», читає лекції, проводить семінарські та практичні заняття з лікарями інтернами та курсантами.

Постійно обмінюється досвідом, приймає участь у роботі науково-практичних конференцій, в тому числі міжнародних, симпозіумах, з'їздах, товаристві ортопедів-травматологів України.