Search

Цикли спеціалізації за фахом «Ортопедія і травматологія».

Передатестаційні за фахом «Ортопедія і травматологія».

Стажування за фахом «Ортопедія і травматологія».
Тематичного удосконалення: «Ендопротезування кульшового і колінного суглобів», «Остеосинтез в травматології та ортопедії», «Сучасні методи лікування переломів кісток та пошкодження суглобів».

Інтернатури за фахом «Ортопедія і травматологія».

Контингент слухачів на цикли:

ТУ «Ендопротезування кульшового і колінного суглобів» – завідуючі та ординатори ортопедо-травматологічних та хірургічних відділень, лікарі ортопеди-травматологи та хірурги кабінетів поліклінік, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.

ТУ «Остеосинтез в травматології та ортопедії» – завідуючі та ординатори ортопедо-травматологічних та хірургічних відділень, лікарі ортопеди-травматологи та хірурги кабінетів поліклінік, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.

ТУ «Сучасні методи лікування переломів кісток та пошкодження суглобів» – завідуючі та ординатори ортопедо-травматологічних та хірургічних відділень, лікарі ортопеди-травматологи та хірурги кабінетів поліклінік, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.

Безперечним є факт, що впродовж останніх трьох років успішно закінчили навчання 42 лікарів-інтернів, 24 клінічних ординаторів та 1 магістр за спеціальністю «Ортопедія і травматологія».

В умовах інтеграції України в європейський простір значна увага приділяється  підготовці сімейних лікарів на кафедрі ортопедії і травматології №2 – на суміжних циклах інтернатури, спеціалізації, стажування та ПАЦ. З 2007 року на кафедрі щорічно проходять навчання понад 200 лікарів і лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина», які ознайомилися з основними напрямками ортопедо-траматологічної допомоги хворим, принципами диференційної діагностики та методами лікування постраждалих з травмами і пацієнтів з ортопедичною патологією.

Що стосується перспективи розвитку спеціальності 14.01.21 «Ортопедія і травматологія» - вона виникає з потреб сьогодення. Інвалідність внаслідок високоенергетичної травми в Україні займає одне з провідних місць серед інших причин інвалідності і становить до 28% від загального числа інвалідів і не має тенденції до зниження, через що, якість та кількість підготовлених фахівців ортопедів-травматологів – це важливе та актуальне питання для України.

Спеціальність «Ортопедія і травматологія» має логіко-послідовну схему навчального процесу підготовки фахівців згідно освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням при підготовці фахівців з цієї спеціальності, враховані вимоги до рівня знань та вмінь відповідно до фахових вимог згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики, зокрема, тематична спрямованість практичних та семінарських занять формується для отримання кваліфікації магістр медицини зі спеціальності «Ортопедія і травматологія» на основі навчальних планів розроблених навчально-методичних матеріалів, які щорічно уточнюються та доповнюються у відповідності з вимогами до сучасних лікарів.

Сучасне технічне оснащення кафедри ортопедії і травматології №2, багатий бібліотечний фонд ортопедо-травматологічної літератури українською, російською та іноземними мовами, наявність сучасної діагностичної апаратури дозволяють забезпечити різноманітні форми навчання лікарів та засвоєння ними практичних навичок та додаткових методів обстеження у ортопедо-травматологічних хворих. На базі кафедри ортопедії і травматології №2 проходять науково-практичні семінари для лікарів ортопедів-травматологів міста Києва та інших міст України.

Викладацький склад кафедри ортопедії і травматології №2 постійно працює над підвищенням рівня своєї професійної підготовки, шляхом участі викладачів у міжнародних фахових конференціях, симпозіумах, національних конгресах, майстер-класах, засіданнях ортопедо-травматологічного товариства м. Києва та Київської області, асоціації ортопедів-травматологів України. Також викладачі кафедри пройшли навчання на кафедрі педагогіки, дидактики та інформатики.