Search

ДЯДИК Олена Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри.

Закінчила Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «лікувальна справа». У 1993 році захистила кандидатську дисертацію. У 2006 р. захистила докторську дисертацію. З квітня 2016 р.  по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри патологічної та топографічної анатомії НМАПО імені П.Л. Шупика.

Дядик О. О. - досвідчений педагог, лікар вищої категорії, має спеціалізацію з дитячої патологічної анатомії.

Дядик О. О. – співавтор 4 навчальних посібників (двох з грифом МОН України), методичних рекомендацій для студентів та лікарів-інтернів. Брала участь у створенні банку ліцензійних тестових завдань для екзамену «КРОК-1» українською та англійською мовами. Володіє найсучаснішими методами морфологічних досліджень, у тому числі імуногістохімічними й електронномікроскопічними.

Автор/співавтор 350 друкованих наукових праць. Під керівництвом Дядик О.О. захищено 4 кандидатські дисертації. 

Дядик О.О. - член спеціалізованих вчених рад Д 17.600.04 (Запоріжжя), Д.21.613.03 (Київ), Д 26.613.03 (Київ).

Голова експертної проблемної комісії НМАПО  «Патологічна анатомія та судова медицина».

Член редакційних рад журналу «Патологія», «Нирки», «Wiadomosci Lekarskie» (Польща).

Член ГО «Асоціація патологоанатомів України».

Член клініко-експертної комісії МОЗ «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування».

Член групи експертів МОЗ України за напрямком «Патологічна анатомія та судово-медична експертиза».

Член європейського та українського клубу панкреатологів.

Член української та європейської асоціації дитячих нефрологів.

Член European Society of Pathology.

Член International Academy of Pathology.

СІЛЬЧЕНКО Валерій Петрович, заслужений лікар України, професор кафедри, доктор медичних наук.

Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту у 1973 році. З 1963 до 1966 року навчався в аспірантурі Київського медичного інституту. З 1966 по 1771 рік працював асистентом кафедри патологічної анатомії Київського медичного інституту. З 1971 по 1979 рік очолював патологоанатомічну службу Київського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії. 1992 року до 2016 року завідував кафедрою патологічної і топографічної анатомії НМАПО імені П.Л. Шупика.

Сільченко Валерій Петрович. - досвідчений педагог, лікар вищої категорії зі спеціальності «Патологічна анатомія».

Член спеціалізованих вчених рад Д.26.613.02, Д.21.613.09  (Київ).

Член експертної проблемної комісії НМАПО  «Патологічна анатомія та судова медицина».

Член редакційних рад журналів «Патологія», «Медичний часопис», «Лікарська справа».

Член ГО «Асоціація патологоанатомів України».

Іркін Ігор Васильович, професор кафедри, доктор медичних наук.

На кафедрі відповідає за лікувальну роботу.

Іркін Ігор Васильович закінчив Читинський державний медичний інститут, лікувальний факультет. В 1973 році захистив кандидатську дисертацію. Учень професора Самотейкіна М.А. В 1994 році захистив докторську дисертацію “Структурні зміни гемомікроциркуляторного русла міокарда в процесі вікової адаптації і при захворюванні серця”, доктор медичних наук (1994), професор кафедри патологічної та топографічної анатомії (1999).

Іркін Ігор Васильович досвідчений педагог, лікар вищої категорії .

Автор 145 наукових праць, 9 патентів, в тому числі 7 учбових посібників. Науковий напрямок – актуальні питання загальної патологічної анатомії, морфологія серцево-судинних захворюваннь, судин нижніх кінцівок і церебральних порушень. Під його керівництвом виконано 15 кандидатських дисертацій.

Член спеціалізованих вчених рад Д.21.613.08, Д.21.613.03 (Київ).

Член експертної проблемної комісії НМАПО  «Патологічна анатомія та судова медицина».

Заступник голови експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Патологічна анатомія. Судова медицина».

Член редакційної ради журналу «Судово-медична експертиза».

Член ГО «Асоціація патологоанатомів України».

ШАТРОВА Клавдія Михайлівна, доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Закінчила лікувальний факультет Київського медичного інституту у 1969 році. На кафедрі працює з 1979 року. В 1981 році захистила кандидатську дисертацію.

Лікар вищої категорії зі спеціальностей «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія».

Член експертної проблемної комісії НМАПО  «Патологічна анатомія та судова медицина».

Член ГО «Асоціація патологоанатомів України».

ЗАРІЦЬКА Валентина Іванівна, доцент кафедри, кандидат медичних наук.

На кафедрі відповідає за наукову роботу, навчально-методичну роботу.

Закінчила Національний медичний університет ім. ак. О.О. Богомольця. Працює на кафедрі з 2007 року. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію.

Лікар вищої категорії зі спеціальностей «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія».

Секретар експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Патологічна анатомія. Судова медицина».

Секретар ГО «Асоціація патологоанатомів України».  

Іванова Марія Дмитрівна, лікар-патологоанатом, кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Закінчила Національний Медичний Університет ім. О. О. Богомольця у 2010 році (Laurea cum Lode). З 2011 по 2016 рік працювала асистентом кафедри патологічної анатомії НМУ ім. О. О. Богомольця. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію з патологічної анатомії хронічних гломерулонефритів.

У 2016 році отримала спеціалізацію з нефропатології (Universita di Milano-Bicocca, Мілан, Італія). У 2020 році отримала PhD з молекулярної медицини (Universita di Milano-Bicocca, Мілан, Італія).

З березня 2021 року доцент кафедри патологічної та топографічної анатомії НУОЗУ ім. П. Л. Шупика.

Член міжнародного суспільства нефрологів (International Society of Nephrology).

Автор/співавтор 80 наукових праць та 3 монографій.