Search

Головними науковими проблемами, які вирішує колектив кафедри, є проблеми дитячої алергології та пульмонології та автоімунні захворювання. На сьогодні кафедра закінчує виконання НДР по темі: «Особливості формування захворювань алергічного генезу у дітей різного віку та можливості їх профілактики та лікування».

За результатами НДР  опубліковано більше 200 друкованих праць в різних періодичних виданнях. Зроблено більше 100 доповідей на наукових форумах державного та міжнародного рівня.

Щорічно силами кафедри проводиться науково-практична конференція «Проблемні питання алергології та автоімунних станів у дітей»,  15-16 листопада 2018 року проведена науково- практична конференція з міжнародною участю «Педіатрія – на все життя» до 100-річчя заснування НМАПО імені П.Л.Шупика.

На кафедрі виконуються 1 докторська та 5 кандидатських дисертацій.

 

Перша конференція асоціації дитячих ревматолога України - 27 листопада 2020 року