Search

Ткачова Тетяна Миколаъвна - кандидат медичних наук, доцент кафедри

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця, педіатричний факультет   у 1988 р., після якого навчалася в інтернатурі за спеціальністю «неонатологія».

1989-1993 роках працювала в пологовому будинку № 3, навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Неонатологія» в НМАПО імені П.Л.Шупика.

В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-мікробіологічні особливості перебігу постнатального періоду в залежності від форми перебування матері і дитини у пологовому будинку» ,

з 2002 року - асистент кафедри педіатрії №1, а з 2012р. -  доцент цієї ж кафедри.

Основні напрямки навчально-методичної та наукової діяльності: загальна педіатрія, дитяча алергологія, дитяча пульмонологія. Постійний куратор циклів інтернатури з педіатрії.

Співавтор навчально-методичного посібника «Функціональні методи дослідження органів дихання у дітей. Пневмотахометрія» (2015р.), та 65 наукових статей, співавтор 2 методичних рекомендацій.

Добре володіє методикою дослідженням функції зовнішнього дихання у дітей.

Має вищу лікарську категорію з педіатрії, сертифікат спеціаліста з дитячої алергології, спеціаліст з фаху «Дитяча пульмонологія»