Search

Шарікадзе Олена Вікторівна — доктор медичних наук, доцент кафедри.

Закінчила педіатричний факультет Харківського медичного університету зі спеціальності «Педіатрія» та очну аспірантуру на кафедрі госпітальної педіатрії ХМУ.

В 2005 році захистила дисертацію на здобуття звання кандидата медичних наук за спеціальністю педіатрія

З 2005 року працювала на посаді асистента кафедри пропедевтики педіатрії №1 ХДМУ , у 2008 році переведена на посаду асистента кафедри педіатрії №1 НМАПО імені П.Л. Шупика, а з 2013 року до теперішнього часу працює доцентом кафедри.

Є відповідальною за наукову роботу кафедри.

Працює над підготовкою докторської дисертації.

Основні напрямки навчально-методичної та наукової діяльності : актуальні питання педіатрії та дитячої алергології і аллерголгії (молекулярної алегології).

Має більше 80 друкованих праць.

Лікар-спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії з фаху «Педіатрія», “Дитяча алергологія”.