Search

Бережний Вячеслав Володимирович - професор  кафедри педіатрії-2 НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор

Бережний В.В. після закінчення педіатричного факультету Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця розпочав свою трудову діяльність у 1962 році лікарем-педіатром Хорольської центральної районної лікарні Полтавської області. З 1966 по 1969 роки навчався в аспірантурі кафедри факультетської педіатрії Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця. В 1969 році захистив кандидатську дисертацію «Клинико-инструментальная характеристика функционального состояния сердечной мышцы при хроническом тонзиллите у детей». Науковим керівником дисертаційної роботи був один із корифеїв вітчизняної педіатрії доктор медичних наук, професор Прокопій Микитович Гудзенко, якого Бережний В.В. з гордістю називає своїм Вчителем. З 1969 року кандидат медичних наук Бережний В.В. працює спочатку асистентом, пізніше доцентом кафедри факультетської педіатрії КМІ імені О.О.Богомольця.

У 1982 році успішно захистив докторську дисертацію «Стафілококова інфекція з затяжним, рецидивуючим та хронічним перебігом у дітей».

У 1989 році Бережному В.В. було присвоєно вчене звання професора. В Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика проф. Бережний В.В. працює з 1989 року, спочатку на посаді професора кафедри педіатрії-2, а з 1991 р. по 21 березня 2017 р. – на посаді завідувача кафедри педіатрії-2 Київського інституту удосконалення лікарів (нині Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика), з 22 березня 2017 року – професором кафедри. З 1989 по 2013 рр. – Головний педіатр МОЗ України. Заслужений Лікар України.

Під керівництвом професора В.В.Бережного розроблені навчальні плани і програми, комп’ютерні тестові програми до циклів спеціалізації та передатестаційних з педіатрії, дитячої кардіоревматології, спеціалізації (інтернатура) за фахом «Педіатрія» та, відповідно, педіатричного блоку для навчання інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина».

Під керівництвом проф. В.В.Бережного захищено 11 кандидатських та 3 докторські дисертації. Виконується 1 кандидатська дисертація.

Проф. Бережний В.В. опублікував 557 наукових праць, серед яких 13 монографій і навчально-методичних посібників, 1 підручник для лікарів і студентів «Дитячі хвороби». Автор 13 методичних рекомендацій, 16 інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я, 18 винаходів та деклараційних патентів на корисну модель та Національний підручник «Педіатрія» в 2-х томах за редакцією професора Бережного В.В. для післядипломного навчання.

Професор Бережний В.В. з 2003 р. по теперішній час є головним редактором журналу «Сучасна педіатрія».

Професор Бережний В.В. має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії та дитячої кардіоревматології. Радник президента асоціації педіатрів України, член редакційної колегії 10 журналів. Член Центральної атестаційної комісії МОЗ України. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України.