Search

  

Якубовська Інесса Андріївна– кандидат медичних наук, асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика.

Тема дисертаційної роботи «Особливості перебігу, лікування та профілактики хронічних захворювань біліарної системи на тлі ожиріння».

В 2009 році закінчила Луганський державний медичний університет.

У 2009-2011 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» на базі кафедри сімейної медицини Луганського державного медичного університету.

У 2011-2013 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі сімейної медицини ДЗ «Луганський державний медичний університет».

З 2013 по 2016 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі сімейної медицини та амбулаторно - поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика.

З 2016 р. асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги.

В 2018 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Особливості перебігу, лікування та профілактики хронічних захворювань біліарної системи на тлі ожиріння» зі спеціальності 14.01.38 – «Загальна практика – сімейна медицина». Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Матюха Л. Ф.

Співавтор та автор 12 друкованих праць.