Search

Кандидат медичних наук, рік присудження – 2010, спеціальність - стоматологія

Асистент, рік присвоєння - 2008 , (по кафедрі стоматології)

Асистент кафедри з 2008

НМУ ім.О.О.Богомольця, рік закінчення ВНЗ -2000

Інтернатура – стоматологія ортопедична, С рік закінчення – 2002 (спеціальність- лікар-ортопед)

Трудова діяльність з 1995р. Місце роботи – кафедра стоматології НМАПО ім.П.Л.Шупика, асистент кафедри

Аспірантура, НМАПО ім.П.Л.Шупика  , рік закінчення - 2007

"Клініко-експериментальне обґрунтування застосування адгезивно-волоконних систем при реставрації зубів та зубних рядів"

1. Павленко А. В. Клиническое обоснование усовершенствованного метода восстановления зубов./ А. В. Павленко, А. В. Пальчикова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2007. – Вип. 16, кн. 4. – 
С. 388–392. Автором особисто проведено підбір літературних джерел, проведено стоматологічне обстеження пацієнтів, здійснена статистична обробка отриманих результатів та  написання статі.
2. Павленко А. В. Применение адгезивно-волоконных систем при восстановлении коронки зуба / А. В. Павленко, С. А. Горбань, Т. В. Литвин, А. В. Пальчикова // Дентальные технологии. – 2007. – № 1 (32). – С. 47–49. Автором особисто проведений збір та аналіз літературних джерел за темою, здійснена статистична обробка отриманих результатів, написання статті.
3. Павленко А. В. Реставрация зуба с использованием методики восстановления на внутриканальном эластическом штифте / А. В. Павленко, Н. А. Бакшутова, А. В. Пальчикова, А. В. Пальчиков // Дентальные технологии. – 2007. – № 2 (33). – С. 31–34.Автором особисто проведений збір та аналіз літературних джерел за темою, здійснена статистична обробка отриманих результатів та написання статті.
4. Пальчикова А. В. Применение усовершенствованного метода реставрации зубов при замещении дефектов коронковой части с использованием адгезивно-волоконных штифтов / А. В. Пальчикова // Дентальные технологии. – 2008. – 
№ 1 (36). – С. 5–6. Автором особисто проведений збір та аналіз літературних джерел за темою, здійснена статистична обробка отриманих результатів та написання статті.
5. Пальчикова Г. В. Дослідження міцнісних та пружних характеристик епоксикомпозитних та скловолоконних матеріалів, які використовуються в стоматологічній практиці / Г. В. Пальчикова, А. В. Пальчиков// Дентальные технологии. – 2009. – № 1 (40). – С. 55–56.Автором особисто проведений збір та аналіз літературних джерел за темою, здійснена статистична обробка отриманих результатів та написання статті.
6. Пальчикова Г. В. Клініко-експериментальне обґрунтування застосування  адгезивно-волоконних систем при реставрації зубів та зубних рядів / 
Г. В. Пальчикова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасний стан і актуальні проблеми ортопедичної стоматології». – Івано-Франківськ, 2005.
7. Пальчикова А. В. Методика реставрации зубов при замещении дефектов коронковой части с применением стекловолоконных штифтов/ А. В.  Пальчикова // Матеріали ювілейної міжнар. наук.-практ. конф. «Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрямки розвитку». – Івано-Франківськ, 2009. – С. 140.
8. Пальчикова Г. В. Заміщення дефектів зубів та зубних рядів із застосуванням волоконних систем / Г. В. Пальчикова //  Український  стоматологічний альманах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Досягнення і перспективи розвитку ортопедичної стоматології та ортодонтії в Україні», Полтава, 2006. – 2006. – № 1, т. 3. – С. 46.
9. Пальчикова Г.В.Профілометрія як метод визначення мікротопографії поверхонь конструкційних матеріалів у ортопедичній стоматології./ Біда В.І., Пальчиков А.В., Пальчикова Г.В., Паливода І.І., Чорненький І.М.// Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 1. – С. 477–482.
10. Пальчикова Г.В. Дослідження впливу штучних коронок на стан маргінального пародонту опорних зубів./ Біда В.І., Паливода І.І., Пальчиков А.В., Пальчикова Г.В., Оснач Р.Г., Чорненький І.М.// Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 2. – С. 52–58.
11. Пальчикова Г.В. Огляд методики наноіндентування для визначення мікромеханічних властивостей твердих тканин зубів та стоматологічних матеріалів.// Біда В.І., Пальчиков А.В., Пальчикова Г.В., Паливода І.І., Чорненький І.М. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 3. – С.24–28.