Search

Кандидат медичних наук (2012); спеціальність 14.01.22 - стоматологія

З 2012 по теперішній - асистент кафедри стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика.

У 2005 році завершила навчання на стоматологічному факультеті Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

У 2005-2007 рр. проходила навчання в інтернатурі на кафедрі стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика за спеціальністю «Стоматологія».

У 2007-2009 рр. навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика за спеціальністю «Стоматологія».

У 2009-2012 рр. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення ортопедичних стоматологічних заходів в комплексній реабілітації пацієнтів, які потребують використання дентальних імплантатів».

Список публікацій*

Науковий інтерес (галузь стоматології): стоматологія, ортопедична стоматологія.

В рамках наукової роботи кафедри стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України на тему: «Клініко-лабораторне обґрунтування застосування сучасних медичних технологій в комплексному лікуванні та реабілітації основних стоматологічних захворювань» (державний реєстраційний номер 0111U002806), продовжує роботу, пов’язану з оптимізацією ортопедичного етапу дентальної імплантації.

*Список публікацій:

 1. Павленко А. В. Некоторые аспекты стоматологической реабилитации пациентов с частичной и полной адентией. Применение дентальных адгезивов для улучшения фиксации съемных зубных протезов / А. В. Павленко, А. Ф. Сиренко // Дентальные технологии. – 2009. – № 4 (43). – С. 26–29. Автору належить підбір літературних джерел, їх аналіз, написання статті.
 2. Павленко О. В. Удосконалення ортопедичних стоматологічних заходів у комплексній реабілітації пацієнтів з частковими дефектами зубних рядів з використанням внутрішньокісткових дентальних імплантатів / О. В. Павленко, О. Ф. Сіренко // Современная стоматология. – 2011. – № 4 (58). – С. 97–99. Автором проведено клінічне дослідження, аналіз результатів, написання статті та підготовку роботи до друку.
 3. Павленко О. В. Оптимізація строків ортопедичного лікування часткових дефектів зубних рядів з опорою на внутрішньокісткові дентальні імплантати / О. В. Павленко, О. Ф. Сіренко, Р. Р. Ілик // Современная стоматология. – 2011. – № 5 (59). – С. 80–82. Автором проведено клінічне дослідження, аналіз результатів, написання статті та підготовку роботи до друку.
 4. Павленко О. В. Біомеханічні фактори ризику при протезуванні на внутрішньокісткових дентальних імплантатах / О. В. Павленко, О. Ф. Сіренко // Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19, № 1. – С. 45–47. Автором проведено клінічне дослідження, аналіз результатів, написання статті та підготовку роботи до друку.
 5. Мазур И. П. Влияние зубных паст на поддержание рН баланса полости рта. Микробиоценоз полости рта в норме и при некоторых патологических состояниях / И. П. Мазур, А. Ф. Сиренко // Современная стоматология. – 2007. – № 2 (38). – С. 48-50. Автором проведено клінічне дослідження, аналіз результатів, написання статті та підготовку роботи до друку.
 6. Неприятный запах изо рта: причины возникновения, диагностика и лечебная тактика / А. М. Заверная, С. П. Коломиец, А. С. Андрусенко, Н. В. Савченко, А. Ф. Сиренко // Современная стоматология. – 2008. – № 2. – С. 20–23. Автором проведено клінічне дослідження, аналіз результатів, написання статті та підготовку роботи до друку.
 7. Сіренко О. Ф. Ортопедична реабілітація пацієнтів з дефектами зубних рядів з використанням методу дентальної імплантації / О. Ф. Сіренко // Зб. наук. пр. обласної наук.-практ. конф. «Інноваційні технології в стоматології». – Черкаси, 2010. – С. 7.
 8. Павленко О. В. Профілактика запальних ускладнень при протезуванні з опорою на внутрішньокісткові дентальні імплантати / О. В. Павленко, Т. М. Волосовець, О. Ф. Сіренко, М. О. Павленко // Фармакологія та лікарська токсикологія : тези доп. ІV Національного з'їзду фармакологів України. – 2011. – № 5 (24). – С. 234–236.
 9. Сіренко О. Ф. Математичне та експериментальне обґрунтування удосконалення ортопедичних конструкцій з опорою на внутрішньокісткові дентальні імплантати / О. Ф. Сіренко // Современная стоматология : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених «Інноваційні технології в практичну стоматологію». – 2012. – № 1. – С. 143–144.
 10. Павленко О. В. Електроміографічна оцінка функціональної активності жувальних м’язів у пацієнтів з ортопедичними конструкціями з опорою на імплантати / О. В. Павленко, В. І. Біда, О. М. Дорошенко, О. Ф. Сіренко // Современная стоматология. – 2012. – № 3 (62). – С. 131-134. Автором проведено клінічне дослідження, аналіз результатів, написання статті та підготовку роботи до друку.
 11. Дорошенко О. М. Клінічна оцінка ефективності заміщення дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями на імплантатах і використанням індивідуальних абатментів / О. М. Дорошенко, О. Ф. Сіренко, М. В. Дорошенко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 2014. – Вип. 23, кн. 1. – С. 346-355. Автором проведено клінічне дослідження, аналіз результатів та підготовку роботи до друку.
 12. Сіренко О. Ф. Математичне та експериментальне обґрунтування можливості застосування удосконаленої методики виготовлення індивідуального абатмента при протезуванні з опорою на внутрішньо-кісткові дентальні імплантати / О. Ф. Сіренко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 2014. – Вип. 23, кн. 2. – С. 614-620.
 13. Дорошенко О. М. Клінічна оцінка ефективності заміщення дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями з опорою на імплантати в залежності від строків відновлення оклюзійного навантаження / О. М. Дорошенко, О. Ф. Сіренко, М. В. Дорошенко, М. О. Павленко // Современная стоматология. - 2015. - № 3 (77). - С. 98-101. Автором проведено клінічне дослідження, аналіз результатів та підготовку роботи до друку.
 14. Сіренко О. Ф. Експериментальне моделювання напружено-деформованого стану незнімної ортопедичної конструкції з опорою на дентальний імплантат та абатменту методом кінцевих елементів / О. Ф. Сіренко // Современная стоматология. - 2015. - № 4 (78). - С. 106-110.
 15. Сіренко О. Ф. Експериментальне моделювання напружено-деформованого стану ортопедичних конструкцій з опорою на дентальні імплантати та абатменту методом кінцевих елементів / О. Ф. Сіренко // Новини стоматології : матеріали 3 Національного українського стоматологічного конгресу «Стратегія розвитку стоматології в Україні» : матеріали конгресу. –  2015. - № 4. - С. 125.
 16. Сіренко О. Ф. Оцінка ефективності застосування індивідуальних абатментів при протезуванні на дентальних імплантатах / О. Ф. Сіренко, О. П. Листопад // Современная стоматология. - 2016. - № 1. - С. 115-119. Автором проведено клінічне дослідження, аналіз результатів та підготовку роботи до друку.