Search

 

Кандидат медичних наук (2016); спеціальність 14.01.22 - стоматологія

З 2014 року по теперішній час - асистент кафедри стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика.

У 2004 році завершив навчання на стоматологічному факультеті Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

У 2004-2005 рр. проходив навчання в інтернатурі на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ ім. О. О. Богомольця.

У 2005-2011 рр. працював на посаді старшого лаборанта кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ ім. О. О. Богомольця.

У 2006-2009 рр. працював лікарем стоматологом дитячого віку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за сумісництвом.

У 2009-2011 рр. працював асистентом кафедри дитячої терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за сумісництвом.

З 2011 по 2014 рік – очний аспірант кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти  імені П.Л. Шупика.

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Заміщення дефектів коронкової частини постійних зубів у дітей вкладками».

Список публікацій*

Науковий інтерес (галузь стоматології): дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія.

В рамках наукової роботи кафедри стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України на тему: «Клініко-лабораторне обґрунтування застосування сучасних медичних технологій в комплексному лікуванні та реабілітації основних стоматологічних захворювань» (державний реєстраційний номер 0111U002806), продовжую роботу, пов’язану з оптимізацією методів мікропротезування та протезування на імплантатах.

*Список публікацій:

  1. Павленко О. В. Аналіз впливу реставраційного матеріалу на напружений стан твердих тканин відновлюваного зуба на прикладі моляра. О. В. Павленко, М. А. Долгов, , О. П. Листопад / Современная стоматология. - 2013. - № 4.- С. 168-172. Автором проведено клінічне дослідження, аналіз результатів, написання статті та підготовку роботи до друку.
  2. Павленко О. В. Вибір методики відновлення коронок перших молярів (огляд літератури). О.В. Павленко, О. П. Листопад / Современная стоматология. - 2014. - № 2.- С. 100-103. Автору належить підбір літературних джерел, їх аналіз, написання статті.
  3. Павленко О. В. Аналіз поширеності, топографії дефектів коронкової частини постійних зубів та оцінка існуючих реставрацій у школярів. О. В. Павленко, О. П. Листопад / Вісник проблем біології і медицини.- 2014.- Вип.2, Том 3.- С. 351 – 356. Автором проведено клінічне дослідження, аналіз результатів, написання статті та підготовку роботи до друку.
  4. Листопад О. П. Оцінка ефективності відновлення перших молярів у осіб молодого віку нанонаповненими композитними матеріалами Grandio, Voco, Німеччина.О. П. Листопад / Молодий вчений.- 2014.- №7.- С. 121-124.
  5. Листопад О. П. Визначення стану ротової рідини, як індикатора вибору методу та способу пломбування каріозних порожнин. О. П. Листопад / Молодий вчений.- 2014.- №9.- С. 126-128.
  6. Листопад О. П. Клінічний аналіз застосування склоіономерного цементу «FUJI IX», GC, Японія, для пломбування порожнин молярів у осіб молодого віку. О. П. Листопад / Современная стоматология. - 2014. - № 4.- С. 21-24.
  7. Листопад О. П. Роль перших молярів в зубощелеповій системі. О. П. Листопад / Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики. Збірник матеріалів науково-практичної конференції .- Дніпропетровськ.- 12.04.2014.- С. 70-74.
  8. Листопад О. П. Оцінка віддалених результатів прямих реставрацій перших постійних молярів. О. П. Листопад / Пріорітети сучасної медицини: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса.- 11.04.2014.- С. 77-81.
  9. Сіренко О. Ф. Оцінка ефективності застосування індивідуальних абатментів при протезуванні на дентальних імплантатах. О. Ф. Сіренко, О. П. Листопад / Современная стоматология. - 2016. - № 1.- С. 115-119. Автором проведено клінічне дослідження, аналіз результатів, написання статті та підготовку роботи до друку.
  10. Сіренко О. Ф. Порівняльна оцінка ефективності застосування суцільнокерамічних конструкцій з гвинтовою та цементною фіксацією при протезуванні на дентальних імплантатах / О. Ф. Сіренко, О. П. Листопад // Современная стоматология. - 2016. - № 3. - С. 110-114. Автором проведено клінічне дослідження, аналіз результатів та підготовку роботи до друку.