Погребняк Ганна Віталіївна

 к.мед.н, доцент кафедри 

У 1997 р. закінчила Українську медичну стоматологічну академію.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Метаболічні зміни тканин пародонта у жінок з посткастраційним синдромом (експериментально-клінічне дослідження)».

Автор і співавтор 75 наукових праць.

3 2017 року виконує докторську дисертацію на тему: «Клініко – патогенетичне обґрунтування диференційованих підходів до діагностики, профілактики та лікування генералізованих захворювань пародонта у осіб з метаболічним синдромом» (клініко – експериментальне дослідження), науковий консультант професор Білоклицька Г.Ф.

Виконує обов'язки куратора передатестаційних циклів, циклів стажування, спеціалізації і тематичного удосконалення лікарів.

Член ВГО “Асоціація лікарів-пародонтологів України”, ГО «Асоціація стоматологів України», асоціативний член EFP.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за фахом «терапевтична стоматологія».

Член Центральної атестаційної комісії  МОЗ України.