Search

Дорофєєв Андрій Едуардович у  1993 році з відзнакою закінчив Донецький державний медичний інститут ім. М.Горького за фахом „лікарська справа”. 1993-1994 - старший лаборант кафедри внутрішніх хвороб №2 ДонДМУ.

1994 по 1996р. навчався у магістратурі за фахом “терапія” на кафедрі внутрішніх хвороб №2 ДонДМУ.

У 1996 році захистив магістерську, а потім кандидатську дисертацію за фахом “внутрішні хвороби”.

З 1996 по 2002 роки працював асистентом на кафедрі внутрішніх хвороб №2 ДонДМУ.

З 2002 працював на посаді доцента  кафедри внутрішніх хвороб №2 ДонДМУ.

У 2004 році отримав вчене звання доцента. У цьому ж році захистив докторську дисертацію.

З травня 2006 року працював на посаді професора кафедри внутрішньої медицини №2 ДонНМУ.

У 2008 році отримав вчене звання професора.

З січня 2010 по листопад 2014 року працював завідуючим  кафедри внутрішньої медицини №2 ДонНМУ ім. М.Горького.

З грудня 2014 по квітень 2017 року працював професором кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

З травня 2017  по червень 2021  – професор кафедри терапії Національного університета охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика.

З червня 2021 – завідувач кафедри терапії та геріатрії НУОЗ України імені П.Л.Шупика.

Педагогічний стаж 27 років.

Автор 417 наукових праць, у тому числі 2 підручників 20 учбових посібників по терапії та гастроентерології, 11 патентів на винахід. 71 робота опублікована за кордоном, індекс Гірша (Scopus) - 10.

Під науковим керівництвом захищені 7 дисертаційних робіт, з яких 1 докторська та 6 кандидатських дисертацій.

Вища атестаційна лікарська категорія з терапії, спеціалізація з гастроентерології та  з ендоскопії.

З 2008 по 2012 роки та з 2016 року по теперішній час є національним представником України у Європейському Товаристві Коліту та Крона. Співавтор національних протоколів та настанов по діагностиці і лікуванню неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона.

Член правління Української гастроентерологічної асоціації та член Американської асоціації гастроентерологів.

доцент кафедри терапії і геріатрії

Закінчила у 1974 р. Тернопільський медичний інститут імені  акад. І.  Я. Горбачевського, за спеціальністю « лікувальна справа».

З 1975 по 1979 рік працювала лікарем тернопільської станції швидкої медичної допомоги.

 З 1979 по 1981 рік навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної терапії ТДМІ.

З 1981 по 1998 рік – асистент кафедри госпітальної терапії ТДМІ.

З 1998 по 2003 рік – доцент кафедри госпітальної терапії ТДМІ.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Хронофармакологічні особливості дії фенобарбіталу, дегідрохолевої кислоти і білігносту».

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Кардіологія»

З 2003 по 2021 рік – доцент кафедри терапії і геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика

З 2021 року - доцент кафедри терапії і геріатрії НУОЗ України імені П. Л. Шупика

доцент, завуч. кафедри терапії і геріатрії

Закінчила у 1989 році Київський медичний інститут ім. О. О. Богомольця, за спеціальністю «лікувальна справа».

 Кандидат медичних наук з 1997 року. Дисертація захищена на тему: «Стан деяких нейрогуморальних факторів у хворих ревматичними вадами серця з недостатністю кровообігу».

З 1996 по 2005 рік – асистент кафедри сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика.

З 2005 р. по 2007 рік – доцент Українського тренінгового центру сімейної медицини НМУ ім. О. О. Богомольця

3 2007 р. по 2020 рік - доцент кафедри терапії і геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика.

З 2021 року - доцент кафедри терапії і геріатрії НУОЗ України імені П. Л. Шупика

асистент  кафедри терапії і геріатрії

Закінчила у 1993 р. Тернопільський медичний інститут імені  акад. І. Я. Горбачевського, за спеціальністю « лікувальна справа».

З 1993 по 2002 роки – лікар - терапевт обласного опікового центру Житомирської обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського.

З 2003 по 2013 роки – лікар – ревматолог ревматологічного центру Житомирської обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського.

З 2008 по 2013 роки – головний спеціаліст – лікар  зі спеціальності «Терапія»  Департаменту охорони здоров’я  Житомирської обласної державної адміністрації.

З 2013 по 2015 роки працювала в Департаменті медичної допомоги дорослим МОЗ України.

З 2015 року працювала  на посаді асистента кафедри терапії НМАПО імені П. Л. Шупика. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Морфофункціональні зміни нейтрофільних гранулоцитів і лімфоцитів крові за дії тяжкої  термічної травми».

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями «Терапія» і «Ревматологія», першу категорію за спеціальністю «Організації  і управління охороною здоров’я».

Працює асистентом кафедри з 2017 року

асистент  кафедри терапії і геріатрії

Закінчила медичний факультет Дніпропетровської державної медичної  академії  в 1998 році за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 1999 по 2008 рік працювала лікарем-терапевтом терапевтичного відділення  Павлоградської центральної міської лікарні.

З 2008 р. по 2010 роки навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі терапії і геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика, після закінчення працювала лікарем терапевтом терапевтичного відділення Київського міського клінічного шпиталю ІВВВ.

З 2012 по 2014 рік навчалась в очній аспірантурі на кафедрі терапії і геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика.

В 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему:«Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії у осіб середнього і похилого віку в залежності від функціонального стану нирок та щитоподібної залози».

Має вищу категорію з терапії, спеціалізацію з кардіології та функціональної діагностики.

Працює асистентом кафедри з 2015 року

асистент  кафедри терапії і геріатрії

Закінчила у 2006 році Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, за спеціальністю «лікувальна справа».

З 2011 по 2013 рік навчалася в клінічній ординатурі за фахом  «внутрішні хвороби » на базі кафедри терапії і геріатрії  НМАПО імені П. Л. Шупика.

З 2013 по 2016 рік навчання в  аспірантурі кафедри терапії і геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика.

З 2008 року працює лікарем-терапевтом. З 2010 року працює лікарем - гастроентерологом. Дисертація захищена на тему: «Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця у хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою» Має другу категорію з терапії, спеціалізацію з гастроентерології.

Працює асистентом кафедри з 2017 року