ВОРОНЕНКО Юрій Васильович — доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України, дійсний член низки громадських академій: Академії наук вищої освіти України, Європейської Академії природничих наук, АМН Польщі та Міжнародної медичної академії імені Альберта Швейцера, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

В 1973 р. закінчив Київський медичний інститут (нині — Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). Пройшов в ньому шлях від аспіранта до завідувача кафедри соціальної медицини. У 1991 р. захистив докторську дисертацію «Соціально-гігієнічні основи профілактики і організації етапного лікування опіків».

З 1995 по 2002 рр. — начальник Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України. Брав участь у розробці проектів концепції розвитку охорони здоров’я населення України, багатьох указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України. Учасник багатьох міжнародних форумів під егідою ВООЗ та програм міжнародної співпраці з різними зарубіжними організаціями, представляв Україну з науковими доповідями в багатьох країнах світу.

З 2002 р. по теперішній час – ректор Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика. У 2004-2015 рр. завідував також кафедрою управління охороною здоров'я НМАПО імені П. Л. Шупика (нині НУОЗ України імені П. Л. Шупика), а з 2015 р. – професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування.

Автор понад 550 наукових праць, в тому числі автор і співавтор 11 підручників, 37 навчальних та навчально-методичних посібників, 39 монографій. Підготував 13 докторів і 11 кандидатів медичних наук.

Наукові дослідження пов’язані з соціальними проблемами медицини та організації охорони здоров’я, стратегією і тактикою розвитку сфери охорони здоров’я, обґрунтуванням змісту і організацією підготовки медсестер, провізорів і лікарів та їх безперервного професійного розвитку.

Очолює наукову школу «Теорія і практика соціальної медицини, управління охороною здоров’я, медичною освітою».

Являється членом: Президії НАМН України, Колегії МОЗ України, Вченої медичної ради МОЗ України, членом секції з медицини Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Державної акредитаційної комісії МОН України та Президії товариства Червоного Хреста України; головою науково-методичної комісії з медицини та фармації МОЗ України; головою спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 та членом спеціалізованої вченої ради СРД 26.613.11 при НУОЗ України імені П. Л. Шупика за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина та приймає активну участь у їх роботі, а також у роботі наукових вітчизняних і зарубіжних товариств, організацій, редколегій та редакційних рад.

Повний кавалер орденів "За заслуги", Нагороджений почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МОЗ України, МОН України, Київської обласної та Київської міської державних адміністрацій, медалями.