Search

ГБУР Зоряна Володимирівна - доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління охорони здоров’я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика.

Сфера наукових інтересів: національна та економічна безпека, кадрова безпека в системі державного управління, механізми формування інтелектуального капіталу в системі державного управління, фінансово-економічні важелі держави, міжнародний тероризм.

  • є членом Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління;
  • - Концепція Гбур З.В. ввійшла до Літопису сучасної науки й освіти України: «Наукові школи, авторські системи і концепції Національної академії педагогічних наук України у 2019 році.
  • є членом редакційної колегії журналу «Наукові перспективи», що відноситься до фахових видань категорії «Б» із галузей наук: державне управління, право та економіка;
  • має 22 роки безперервного стажу на державній службі в центральних органах виконавчої влади, з них останні 10р. (до 07.2020р) у Міністерстві фінансів України;
  • стаж науково-педагогічної роботи з 2002 року;
  • автор понад 160 наукових праць, в тому числі 3 навчальних посібники, 1 монографія, 8 колективних монографій, 5 публікацій у виданнях що індексуються в Scopus Web of Science;
  • індекс Хірша становить - 5, загалом понад 80 цитувань на рік.