Search

 

КОШОВА Світлана Петрівна – К. н. з держ. упр., відповідальна за навчально-методичну роботу (завуч) кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя факультет психології та соціальної роботи та факультет іноземних мов.

Працювала на посаді викладача кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

З 2016 року працює на посаді старшого викладача кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (нині НУОЗ України імені П.Л. Шупика).

Викладає за напрямками пов’язаними з психологічними основами управління персоналом, виникнення і подолання конфліктів в колективі.

Автор понад 80 наукових праць, з них 5 що індексуються у Scopus та Web of Science.

Наукові інтереси присвячені соціально-психологічним особливостям самореалізації особистості у сфері управління.