Search

 

Завідувач кафедри вірусології, доктор медичних наук, професор

Заслужений лікар України 

idzyublyk@ukr.net 

Освіта. Дзюблик Ірина Володимирівна в 1977 році закінчила Київський медичний інститут ім.О.О.Богомольця. З 1977 по 1980 рр. навчалась в аспірантурі при Київському НДІ інфекційних хвороб. 

Кваліфікація. Лікар-вірусолог. Доктор медичних наук (1994). Професор (2006) 

Професійна діяльність. Після успішного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (у 1982 році) працювала молодшим науковим співробітником лабораторії загальної вірусології НДІ епідеміології і інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського. З 1985 року – старший науковий співробітник кафедри вірусології КІУЛ, з 1988 по 1993 р. старший викладач кафедри вірусології, з 1993 р – по 1998 р. - доцент кафедри вірусології. У 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора мед. наук за спеціальністю вірусологія. З 1998 р. професор, а з 2002 р завідувач кафедри вірусології. 

Наукова діяльність. У 2006 році на базі Національного Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського захистила кандидатську дисертацію на тему «Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією». 

Дзюблик І. В. - автор понад 350 наукових робіт, 12 авторських свідоцтв на винаходи і патентів, автор і співавтор 21 підручника та навчального посібника з вірусології. 

Сфера наукових інтересів. Дзюблик І. В. член комісії МОЗ і НАМН України по контролю за раціональним використанням антибактеріальних і противірусних засобів в Україні, член Координаційної ради з питань протидії високопатогенному грипу птахів і попередження пандемії грипу, член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Ірина Володимирівна є членом Вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, Вченої ради медико-профілактичного та фармацевтичного факультету, комісії вченої ради з наукової роботи та міжнародної діяльності, постійно діючої атестаційної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика, головою Проблемної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика «Вірусологія та мікробіологія», апробаційної вченої ради та членом спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України, членом Комісії МОЗ та НАМН України з контролю за раціональним використанням антибактеріальних та антивірусних препаратів, Членом Координаційної ради з питань протидії високо патогенному пташиному грипу та запобігання виникнення пандемії грипу, членом Координаційної ради з питань забезпечення виконання наукової частини «Національної Програми профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД», членом національного сертифікаційного комітету з ліквідації поліомієліту, членом національного сертифікаційного комітету з верифікації елімінації кору та краснухи , комісій  МОЗ України з питань ДКТ, науково-експертної ради при Державній службі України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, член багатьох редколегій наукових видань. 

Викладацька діяльність. З 1988 по 1993 р. старший викладач кафедри вірусології, з 1993 р – по 1998 р. - доцент кафедри вірусології. З 1998 р. професор, а з 2002 р. - завідувач кафедри вірусології.

 

Доцент  кафедри вірусології 

kovaliukolena@gmail.com 

Освіта. Закінчила Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця (нині НМУ імені О.О. Богомольця) у 1992 році за спеціальністю «Гігієна, санітарія. епідеміологія». 

Кваліфікація. Лікар-вірусолог вищої категорії. Кандидат медичних наук (2004), доцент (2010). 

Професійна діяльність. Після закінчення інтернатури за спеціальністю «Епідеміологія» впродовж 1996-1999 рр. працювала на посаді лікаря-епідеміолога в СЕС Шевченківського району м. Києва.   

Наукова діяльність. З 1999 по 2002 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі вірусології КМАПО ім. П.Л. Шупика. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальність 03.00.06 - вірусологія захистила у 2004 р.. Тема дисертації: «Інтерфероногенні властивості ротавірусів та стан системи інтерферону у новонароджених дітей при ротавірусній інфекції», Київ. Науковий керівник - завідувач кафедри вірусології НМАПО імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор Дзюблик І.В..

Автор та співавтор 105 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів – хіміотерапія та імунопрофілактика вірусних інфекцій, питання етіопатогенезу, лабораторної діагностики, епідеміології та профілактики папіломавірусної інфекції, герпесвірусних інфекцій, ВІЛ-інфекції/СНІДу, ТORCH-інфекцій.   

Викладацька діяльність. З 2002 р. працювала асистентом, а з 2008 р. переведена на посаду доцента кафедри вірусології як обрана за конкурсом. Вчене звання доцента отримала у 2010 році. 

Доцент кафедри вірусології 

t.aleksandrina@ukr.net 

Освіта. Закінчила Ворошиловградський медичний інститут у 1981 р. за спеціальністю «Лікарська справа». У 1987 р. закінчила клінічну ординатуру на кафедрі фтизіатрії Луганського державного медичного університету. 

Кваліфікація. Вірусолог спеціаліст. Кандидат медичних наук (2006). 

Професійна діяльність. До 2014 року працювала на керівних посадах Державної служби соцзахворювань та МОЗ України, у проектах міжнародної технічної допомоги в сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу. З 2015 року до тепер у Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. 

Наукова діяльність. У 2006 році на базі Національного Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського захистила кандидатську дисертацію на тему «Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією». 

Автор та співавтор 40 друкованих праць та трьох посібників. Є співавтором патенту на корисну модель. 

Сфера наукових інтересів. ВІЛ-інфекція/СНІД, імплементація послуг консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням швидких тестів у навчальні програми Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. 

Викладацька діяльність. Доцент кафедри вірусології з 2015 р.

 

Доцент кафедри вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я України, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України

Відповідальний  за навчально – методичну роботу медико-профілактичного та фармацевтичного факультету 

obertynska.nmape@gmail.com 

Освіта. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікар» 2002 році. Аспірантура заочна 2004 по 2008 рр. Докторантура 2012 -2018 рр.

Кваліфікація. Спеціаліст «Лікар вірусолог - мікробіолог» (2003).  Кандидат медичних наук (2010) Спеціаліст «Лікар з інфекційних хвороб (2011). Лікар вищої категорії за фахом «Вірусологія» (2012). Доцент (2014).  Керівник з якості та Внутрішній аудитор Системи управління якістю згідно з вимогами ISO/ІЕС 17025:2017 (2020). Менеджер з якості медичної лабораторії та Внутрішній Аудитор згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO 151895:2012 та ISO 190115:2018 (2020). Заслужений лікар України (2020).

Професійна діяльність. Впродовж 2003-2008 рр. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри вірусології та лікаря – вірусолога вірусологічної лабораторії Київської міської санітарно-епідеміологічної станції. Переведена на посаду асистента кафедри вірусології  до обрання за конкурсом 2009 року. Після захисту дисертаційної роботи працювала на посаді асистента кафедри вірусології, а з травня 2012 р. переведена на посаду доцента кафедри вірусології.

Наукова діяльність. З 2004 по 2008 рр. був здобувачем кафедри вірусології КМАПО імені П.Л. Шупика. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.06 – Вірусологія захистила у 2010 р. Тема дисертації: «Поширення рота вірусів на території України та удосконалення методичних підходів до індикації рота вірусів у водних об’єктах довкілля». Науковий керівник - завідувач кафедри вірусології НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Дзюблик І.В.

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента за спеціальністю 222 – медицина, вірусологія.

Автор та співавтор більше150 наукових праць, у тому числі 5 – у наукових виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus; CrossRef, ORCHID, HOLLIS, Index Copernicus, DORA CNKI, 3-х навчально-методичних посібників; методичних рекомендацій; двох патентів на корисну модель, інформаційних листів, нововведень включених в Галузевий реєстр МОЗ України, Наказів МОЗ України.

З 2012 по 2018 рр. бувла здобувачем кафедри вірусології НМАПО імені П.Л. Шупика. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 03.00.06 – Вірусологія подано до захисту. Тема дисертації: «Роль нових респіраторних вірусів у розвитку захворювань бронхолегеневої системи та сучасні молекулярно – генетичні технології їх діагностики». Науковий керівник - завідувач кафедри вірусології НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Дзюблик І.В.

Протягом останніх років брала участь у конференціях за вірусологічним напрямом профілем, у тому числі  на “World Congress on Virology” виступила з доповіддю “Application Of The Method Of Polymerase Chain Reaction For Diagnostication Of Bronchoulic Diseases, Including Non-Hospital Viral Infections Of Lower Breathing Rates And Economic Rationale Of The Intelligence Of Its Use” в Orlando, USA. та пройшла навчання курсу в INSTYTUT KSZTALCENIA MENEDZEROW JACOSTI та після здачі іспиту отримала сертифікат Менеджера з якості медичної лабораторії та Внутрішнього Аудитора Системи Менеджменту згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO 151895:2012 та ISO 190115:2018, отримала сертифікат Керівника з якості та Внутрішнього аудитора Системи управління якістю згідно з вимогами ISO/ІЕС 17025:2017 .

Член редакційної колегії журналу «Здоров’я суспільства».

Сфера наукових інтересів – питання молекулярної діагностики особливо небезпечних вірусних хвороб, швидкого реагування на новітні загрози пандемій та епідемій, науково­експертних досліджень складних випадків лабораторної діагностики при розшифровуванні спалахів вірусних інфекційних хвороб; експертних досліджень новітніх технологій дослідження вірусів та мікроорганізмів,  розробок та вивчення медичних імунобіологічних препаратів для лабораторної діагностики інфекційних хвороб, експертизи дезінфекційних засобів, необхідних для здійснення профілактичних, протиепідемічних заходів; наукових досліджень щодо розробки і впровадження новітніх технологій лабораторної діагностики інфекційних хвороб, санітарних норм, методів профілактики інфекційних хвороб з метою забезпечення зниження рівня вірусних інфекційних хвороб, поліпшення епідемічної ситуації, підвищення ефективності протиепідемічних заходів; розробки рекомендацій щодо впровадження новітніх технологій, методів, алгоритмів, підходів для лабораторної діагностики інфекційних хвороб та застосування діагностичних імунобіологічних препаратів на території держави; створення методик та засобів для контролю якості лабораторних досліджень інфекційних хвороб людини; проведення експертної оцінки діагностичних та імунобіологічних препаратів, проведення на постійній основі підготовки фахівців всіх спеціальностей лабораторної та профілактичної служби, з метою удосконалення вмінь та навичок лабораторної діагностики, протиепідемічних заходів та санітарної охорони населення України. а також прогнозування епідемічного процесу вірусних інфекцій, розробка систем підтримки прийняття рішень в діагностиці, вакцинопрофілактиці та фармакотерапії вірусних інфекцій.

Викладацька діяльність. З 2011 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри вірусології як обрана за конкурсом.

 

trokhimenko@ukr.net trokhimenko.olena@gmail.com

Освіта. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка  (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) у 1978 р. за спеціальністю «Біологія»

Кваліфікація. Біолог-генетик, викладач біології і хімії (1978), кандидат біологічних наук  (1991), спеціаліст за фахом «Вірусологія» (1999)

Професійна діяльність. старший лаборант ЦНДЛ Київського інституту удосконалення лікарів (КІУЛ)   МОЗ СРСР (нині НМАПО імені П.Л.Шупика МОЗ України) (1978–1981).

Наукова діяльність. Молодший науковий співробітник ЦНДЛ КІУЛ (1981 –1991); старший  науковий співробітник ЦНДЛ КІУЛ (1991–1993); старший науковий співробітник відділення експериментальної фармакології і клінічної хіміотерапії Українського НДІ онкології і радіології МОЗ України (1993-1995); старший науковий співробітник ЦНДЛ НМАПО (1995 -2017); доцент кафедри вірусології НМАПО (з травня 2017)

Захист дисертаційної роботи:

  • «Метилювання ДНК клітин деяких похідних мезенхіми при розвитку еритромієлозу Швеця і при реакції організму на різні антигени». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14-00-14 – онкологія, Київ, 1991 р. Наукові керівники: д.м.н., професор С.О.Шалімов та д.м.н., професор Кейсевич Л.В.

Автор та співавтор  180 друкованих праць та 28 свідоцтв і патентів на винаходи

Сфера наукових інтересів: клітинні технології у біології і медицині, технології конструювання противірусних  вакцин, дослідження противірусної дії лікарських засобів та дезінфектантів.

Викладацька діяльність. доцент кафедри вірусології НМАПО імені П.Л.Шупика з  2017 р.


Доцент кафедри вірусології, старший дослідник

Заступник декана медико-профілактичного та фармацевтичного факультету

solovyov.nmape@gmail.com 

Освіта. Закінчив з відзнакою Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” за спеціальністю «Біотехнологія» у 2008 році. У 2009 році пройшов спеціалізацію за фахом “Вірусологія” у НМАПО імені П.Л. Шупика

Кваліфікація. Спеціаліст-вірусолог (2009). Кандидат біологічних наук (2012).

Професійна діяльність. Впродовж 2009-2012 рр. працював на посаді старшого лаборанта кафедри вірусології. Після захисту дисертаційної роботи працював на посаді старшого наукового співробітника ЦНДЛ, а з травня 2017 р. переведений на посаду доцента кафедри вірусології. З квітня 2018 р. призначений заступником декана медико-профілактичного та фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність. З 2009 по 2012 рр. був здобувачем кафедри вірусології КМАПО імені П.Л. Шупика. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.11 - Медична та біологічна інформатика і кібернетика захистив у 2012 р. Тема дисертації: «Математичні моделі ефективності ротавірусних вакцин в Україні». Науковий керівник - завідувач кафедри вірусології НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Дзюблик І.В.

У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Тема дисертації: «Наукове обґрунтування фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій». Науковий консультант - декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, доктор фармацевтичних наук, професор Трохимчук В.В.

У 2020 році отримав вчене звання старшого дослідника за спеціальністю 226 – фармація, промислова фармація.

Відповідальний виконавець НДР кафедри вірусології “Прикладні та аналітичні дослідження ефективності етіологічної діагностики збудників гострих респіраторних захворювань та схем фармакотерапії негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів” (2020-2022 рр.).

Автор та співавтор більше 70 наукових праць, у тому числі 4 – у наукових виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі Scopus; двох наукових монографій; навчально-методичного посібника; методичних рекомендацій; двох патентів на корисну модель; 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на науковий твір.

Протягом останніх років брав участь у конференціях за фармацевтичним профілем, у тому числі у 18-му щорічному європейському конгресі Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень зі стендовою доповіддю та пройшов короткотривалі курси підвищення кваліфікації з фармакоекономіки протягом відвідування конгресу. Отримав третє призове місце за стендову доповідь на Третьому щорічному регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції "Єдине здоров'я".

Член редакційної колегії журналу «Фармацевтичний журнал».

Сфера наукових інтересів – питання фармацевтичного забезпечення етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій, математичне моделювання та прогнозування епідемічного процесу вірусних інфекцій, розробка систем підтримки прийняття рішень в діагностиці, вакцинопрофілактиці та фармакотерапії вірусних інфекцій.

Викладацька діяльність. З 2017 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри вірусології як обраний за конкурсом.