Search

Виховна робота є однією з невід’ємних складових діяльності кафедри. Особлива увага приділяється виховній роботі з талановитою молоддю –  провізорами-інтернами. Під час спілкування зі слухачами значна увага приділяється обговоренню правових, соціально-етичних, культурних та психолого-педагогічних аспектів професійної діяльності фармацевтичних працівників. Кураторами циклів проводиться відвідування та перевірка гуртожитку, в якому проживають слухачі та інтерни. Крім того, разом  з науково-педагогічним складом кафедри студенти (провізори-інтерни, слухачі, магістранти, аспіранти) беруть участь у факультативних навчально-просвітницьких заходах (екскурсіях, виставках, семінарах, презентаціях, науково-практичних конференціях тощо).

Перелік рекомендованої літератури за дисципліною «Вірусологія».

 • Вирусология. Методы. / Под ред. Б. Мейхи. - М.: Мир, 1988, 344 с.
 • Руководство к практическим занятиям по лабораторной диагностике вирусных инфекций.-К.:Высшая школа., 1992.-303 с:илл.-Рус. ISBN 5-11-003841.
 • Pocket Guide to clinical immunology. JD Folds, DE Normansell ASP Press 1999; 280 p.
 • Якобисяк М. Імунологія / Пер. з польської за ред. Чоп’як В.В.-Вінниця: Нова книга, 2004.-672 с.
 • Pocket Guide to Clinical Microbiology 3rd Edition. Shea, Yvonne R.; Murray, Patrick R.; Murray, Patrick J. ASM Press 2004; 290 p.
 • Медицинская вирусология: Руководство / Под общ. ред. Д. К. Львова. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. - 656 с.
 • Медична мікробіологія, вірусологія імунологія. Підручник для мед. ВУЗів III-IV рівнів акредитації /За ред. В.П.Широбокова.- Київ.- Нова книга.-2010.-944 с.
 • Virology: Molecular Biology and Pathogenesis, 1st ed.; Leonard C. Norkin; (2010). ASM Press, Washington DC. Hardcover, 725 p.
 • Medical Biotechnology Bernard R. Glick, Terry L. Delovitch, Cheryl L. Patten. Washington, D.C.: ASM Press, 2014. 700 pp.
 • Molecular Biology and Biotechnology: A Guide for Students, 3rd Edition. Helen Kreuzer, Adrianne Massey. ISBN: 978-1-55581-472-4. 424 pages.
 • Clinical laboratory management Garcia, Lynne Shore; Bachner, Paul. Second edition. Washington, DC : ASM Press, [2014].
 • Медична мікробіологія, вірусологія імунологія. Підручник для мед. ВУЗів III-IV рівнів акредитації /За ред. В.П.Широбокова.- Київ.- Нова книга.-2010.-944 с.
 • Дзюблик І. В., Вороненко С. Г., Міроненко А. П., Виноград Н. О. Діагностика, лікування та профілактика грипу.-Київ: Мед книга.-2011.-190 с.
 • Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб. Навчально-методичний посібник, для лікарів /за ред.. І.В. Дзюблик, Н.Г. Горовенко.- К.-2012.-219 с.
 • Культура клітин у медичній вірусології: навчально-методичний посібник / Дзюблик І.В., Трохименко О.П., Соловйов С.О. - Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2015. - 144 с.
 • Медицинская микробиология, вирусология иммунология. Учебник для мед. ВУЗов III-IV уровней аккредитации / Под ред. В.П.Широбокова.- Винница.- Нова книга.-2015.- 856 с.
 • Збірник тестових завдань з вірусології: навчальний посібник / За ред. І.В.Дзюблик.-Вінниця.-Меркьюрі-Поділля.-2015.-195 с.
 • Вірусні гепатити з парентеральним шляхом передачі: збудники, маркери інфекції, поширення та лабораторна діагностика. Навчальний посібник /за ред. І.В.Дзюблик.-Суми.-2018.-238 с.

Корисні посилання на інтернет-ресурси, які можуть бути корисними для слухачів:

Впродовж останніх років спостерігається стрімкий розвиток нових технологій лабораторної діагностики найбільш актуальних та соціально-значущих вірусних інфекцій. Так, пандемічного поширення набула ВІЛ-інфекція/СНІД; за медичними та соціально-економічними характеристиками велику значущість мають парентеральні вірусні гепатити В, C, D; постійно знаходиться на високому рівні захворюваність на герпесвірусні інфекції, серед яких вітряна віспа, оперізуючий герпес, герметична та цитомегаловірусна інфекції. Встановлення клінічного діагнозу, призначення противірусної терапії та моніторинг її ефективності безпосередньо залежать від застосування адекватного методу лабораторної діагностики, правильного відбору, транспортування, презентації досліджуваного біоматеріалу, коректної інтерпретації результатів лабораторних досліджень лікарем та визначення ним алгоритму дій пацієнта. Все це вимагає від лікаря-вірусолога постійного підвищення кваліфікації.

Сьогодні беззаперечним є той факт, що парадигма банального накопичення знань вже втратила існуючу цінність. На перший  план у підвищенні кваліфікації фахівця-вірусолога та лікаря-вірусолога виходить завдання розвитку потреб та вмінь не тільки самостійно здобувати та оновлювати знання, але й здійснювати цей процес безперервно впродовж всього його професійного життя. Нарешті, абсолютно необхідно розуміти, що шлях, який проходять нові розробки від науково-дослідних лабораторій до впровадження в практику лабораторій лікувально-профілактичних закладів та центрів громадського здоров'я, вимірюється не роками, як це було раніше, а тижнями.

Традиційна очна форма навчання, існуюча в закладах післядипломної медичної освіти України, вже не задовольняє потреб сьогодення, крім того, вона вимагає звільнення слухача на період навчання від виконання професійних обов’язків в робочий час, що викликає додаткове навантаження на ресурси медичної лабораторії, пов’язані з відсутністю фахівця. В той же час  нові комбіновані форми навчання є надзвичайно цінними, оскільки дозволяють використовувати сильні сторони як очної, так і заочної форм навчання. Під час такої організації навчального процесу з’являється можливість побудувати його таким чином, щоб слухачі попередньо опанували певні блоки теоретичного матеріалу самостійно за допомогою Інтернету та інших наявних дистанційних технологій, а потім на кафедрі вірусології під керівництвом досвідчених викладачів освоїли необхідні практичні навички та новітні методи дослідження, гармонічно поєднуючи основні положення традиційного та дистанційного навчання.

Зважаючи на актуальність проблеми ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів та герпесвірусних інфекцій для України на кафедрі вірусології НМАПО імені П.Л. Шупика був розроблений навчальний план та програма циклу ТУ «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В,С,D, герпесвірусних інфекцій» за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання, тривалістю 1 місяць (156 годин). Програма циклу тематичного удосконалення була затверджена Вченою радою НМАПО імені П.Л.Шупика 13 травня 2015 року протокол №5. Перший цикл став доступний для слухачів вже  у лютому місяці 2016 року. Другий цикл було проведено з 02.02. по 03.03.2017 року.

Мета циклу - поглиблення рівня теоретичних знань та удосконалення практичних навичок слухачів, надання допомоги у ознайомленні та оволодінні такими сучасними методами етіологічної діагностики ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В,С,D, герпесвірусних інфекцій як імуноферментний аналіз (ІФА) у різних його варіантах,  полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) у різних її варіантах, прості/швидкі тести (ПШТ). Тривалість частини циклу за умов дистанційного навчання – 68 год, тривалість очної частини циклу – 88 год. Контингентом слухачів мали можливість бути лікарі (спеціалісти)-вірусологи, лікарі-лаборанти КДЛ лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, станцій та відділень переливання крові, центрів профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, лікарі-лаборанти ЛПЗ різних форм власності, лікарі (спеціалісти)-бактеріологи, інфекціоністи, педіатри, неонатологи, акушери-гінекологи та лікарі, які працюють за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Програма циклу включає в себе 6 модулів за наступними напрямками:

 1. Організація сучасної діагностичної (вірусологічної) лабораторії;
 2. Загальна та молекулярна вірусологія;
 3. Сучасні принципи та методи лабораторної діагностики вірусних інфекцій;
 4. Внутрішній контроль якості (ВКЯ) та зовнішня оцінка якості (ЗОЯ);
 5. Герпесвіруси людини та спричинені ними інфекції;
 6. Віруси гепатитів В, С, D та спричинені ними захворювання;
 7. Ретровіруси та спричинені ними захворювання. ВІЛ-інфекція/СНІД.

Програмою передбачені базисний контроль, іспит з практичних навичок та заключний іспит. Слухачі, які пройшли повний курс навчання та успішно склали заключний іспит отримують посвідчення встановленого зразка про тематичне підвищення кваліфікації. Відповідно наказу МОЗ України 07.07.2009 № 484 Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом МОЗ України від 18.05.94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.94 за № 146/355, а саме Додатку 1: Підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання у закладах (на факультетах) післядипломної освіти у кількісному еквіваленті оцінюється у 10 балів.
Слухачам циклу ТУ «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В,С,D, герпесвірусних інфекцій» за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання для самостійного опрацювання пропонуються тексти лекцій, в тому числі на електронних носіях та опубліковані у фахових наукових виданнях, методичні рекомендації, інформаційні листи. Надається доступ до бібліотеки кафедри, що містить навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, статті, підготовлені колективом кафедри вірусології. Для самостійної підготовки слухачів надається можливість працювати з ресурсами Американського товариства мікробіологів, з яким кафедра вірусології плідно співпрацює в межах Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю.
Для різних видів занять підготовлені електронні демонстраційні засоби навчання, зокрема документальний фільм “Хто наступний?”, присвячений проблемам ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, та п’ять навчальних фільмів. Розроблені «питання компетентності» для самостійної оцінки рівня знань з тематики циклу.

На часі отримано перший досвід проведення двох циклів тематичного удосконалення (ТУ) «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В,С,D, герпесвірусних інфекцій» за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у 2016 та у 2017 роках. Дистанційне навчання передбачало спілкування в он-лайн режимі та заняття в офлайн режимі, користування електронною поштою, а також самостійне опрацювання наданих ресурсів.

Серед слухачів, які навчались на кафедрі на вищезазначених циклах були лікарі(спеціалісти)-вірусологи, -бактеріологи, педіатри, спеціалісти за спеціальностями «Клінічна лабораторна діагностика» та «Лабораторна імунологія».

Роботу на циклах розпочинали з вступної конференції та базисного контролю знань. На вступній конференції, яка мала проблемно-орієнтовний характер, була представлена детальна інформація щодо методології проведення циклу, слухачі були ознайомлені з навчальним планом та програмою, переліком практичних навичок, метою циклу, організаційними засадами його проведення.

Аналіз відповідей слухачів під час проведення базисного контролю знань дав можливість з’ясувати питання, що потребували додаткового опрацювання та набуття практичних навичок.  Було дуже важливо отримати інформацію від слухачів щодо їх потреб в адаптації матеріалу з обрахунку та інтерпретації даних лабораторних досліджень методом ІФА, контролю якості лабораторних досліджень (серологічні дослідження за допомогою ІФА/ІХА) відповідно до вимог наказів МОЗ України  (Наказ МОЗ України № 4 від 14.01.2015 р. та ДСТУ ЕN ISO 15189 від 01.01.2016 р.). Понад третини слухачів означили, що постійно стикалися з труднощами внутрішньолабораторного контролю якості (ВКЯ) та зовнішньої оцінки якості (ЗОЯ) лабораторних досліджень на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити В та С.

Отримані дані дали змогу оптимізувати навчальний процес та надати слухачеві під час очної частини навчання тільки сучасні теоретичні знання щодо актуальних питань етіопатогенезу, новітніх технологій діагностики та хіміотерапії, продемонструвати послідовність виконання алгоритмів та варіантів обліку отриманих результатів.

На практичних заняттях слухачам була надана можливість відпрацьовувати практичні навички з використанням сучасних діагностичних ІФА тест-систем: DIA-HIV 1/2” для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів, DIA-HBV для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), DIA-HCV для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С та DIA-HCV-different для виявлення антитіл до окремих білків вірусу гепатиту С (NS3, NS4, NS5, core).
Окремим завданням цих циклів стало оволодіння практичними навичками роботи зі стандартними панелями сироваток виробництва ПрАТ «НВК Діапроф-Мед» для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на поверхневий антиген вірусу гепатиту В «ВЛК-HBs», «СПК-HBs», «СПП-HBs» та на антитіла до ВІЛ-1/2 «СПК- ВІЛ-1/2», «СПН- ВІЛ-1/2», «СПП- ВІЛ-1/2», «СПП- ВІЛ-1р24».
На заключних конференціях слухачі спільно з викладачами обговорювали дискусійні питання, ділилися досвідом практичної роботи з метою оптимізації та покращення лабораторної діагностики на місцях. Головним досягненням обох циклів ТУ «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В,С,D, герпесвірусних інфекцій» за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у 2016 та у 2017 роках, на думку багатьох слухачів, стало те, що їм вдалося систематизувати знання та напрацювання, які вони отримали на кафедрі та які у них вже були. Як виявилося при навчанні за новою очно-заочною формою було дуже багато нюансів, на які вони подивились із іншої точки зору і які стали відкриттям  для них.

В цілому, слухачі позитивно оцінюють запропоновані підходи до навчання та підтвердили потребу активного залучення та використання сучасних форм навчання в післядипломній підготовці лікарів.

Таким чином, наші перші кроки переконливо свідчать, що одним із провідних шляхів підвищення ефективності післядипломної підготовки лікарів-вірусологів з проблем лабораторної діагностики вірусних інфекцій сьогодні є більш широке впровадження дистанційного навчання у навчальний процес єдиної в Україні в системи післядипломної підготовки лікарів кафедри вірусології НМАПО імені П.Л. Шупика. Зважаючи на актуальність проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу, парентеральних вірусних гепатитів, герпесвірусних інфекцій колективом кафедри вірусології під керівництвом та за участі доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України Дзюблик Ірини Володимирівни  був створений цикл ТУ «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В,С,D, герпесвірусних інфекцій» за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання та впроваджений в практику післядипломного навчання в НМАПО імені П.Л.Шупика.

Перевагами впровадження таких циклів ТУ з елементами дистанційного навчання в системі післядипломної освіти для лікарів-вірусологів та інших фахівців за досвідом перших циклів є  надання лікареві можливості вибору у швидкості та послідовності вивчення та сприйнятті матеріалу в його власному ритмі та гнучкій формі, що безумовно є перевагою перед жорстко структурованим навчальним планом та програмою очних циклів. Такий психолого-педагогічний підхід дозволяє в повній мірі індивідуалізувати процес навчання відповідно до потреб і можливостей слухачів, їх стажу роботи за фахом, забезпечити контроль якості післядипломної освіти та сформувати передумови для опанування слухачами навичок самостійного навчання впродовж всього життя.

На кафедрі вірусології для слухачів циклів спеціалізації і ТУ проводяться майстер-класи з використання переносної ПЛР-діагностики в режимі реального часу на базі системи LabChip для швидкої  і точної діагностики інфекційних захворювань. В продовж майстер-класу демонструються принципи роботи ультрашвидкої системи для ПЛР в режимі реального часу та проведяться практичні заняття по виявленню нуклеїнових кислот вірусів цим методом з використанням сучасного приладу виробництва MiCo NanoBioSys, Корея, за технологією LabChip.

 • Дзюблик І.В., Обертинська О.В., Дзюблик Я.О., Самборська І.Ф., Ковалюк О.В., Вороненко С.Г., Ковалишин Г.Г., Степченкова Т.В. Швидкі ІХА-тести для етіологічної діагностики інфекційних захворювань людини. Методичні рекомендації.-Київ.- 2014.-с.94.
 • Дзюблик І.В.,Самборська І.Ф., Костенко І.Г., Ковалюк О.В., Ковалишин Г.Г., Вороненко С.Г.,Обертинська О.В., Соловйов С.О., Трохименко О.П., Артемчук Г.П..Лабораторна діагностика норовірусної інфекції в умовах практичної вірусологічної   лабораторії.- методичні рекомендації.-Київ.- 2014.-с.34.
 • Дзюблик І.В., Соловйов С.О., Кукало О.В., Ковалюк О.В., Соломко Ю.О. Фармакоекономічні підходи до раціонального використання засобів лабораторної діагностики респіраторних вірусних інфекцій // Методичні рекомендації – Український відділ Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень.- 2016. – 1-35.

Навчально-методична література, видана кафедрою за 2008-2013 рр. 

1. Посібник з медичної вірусології /За ред. Гиріна В.М.-К.:Здоров'я.-1995.-368 с.
2. Вірусний гепатит В у новонароджених дітей: Навчально-методичний посібник / За ред. Гиріна В.М.-К., 2001.-90 с
3. Харченко Н.В., Порохницький В.Г., Топольницький В.С. Вірусні гепатити. – К. «Фенікс», 2002, 295 с.
4. Ротавірусна інфекція: навчально-методичний посібник для лікарів / За ред. Дзюблик І.В.-К.:Олпрінт, 2004.-116 с.
5. Посібник з хіміотерапії вірусних інфекцій: Навчально-методичний посібник для лікарів / За редакцією Дзюблик І.В.- К.,2004.-176 с.
6. Грип та його профілактика: Навчальний посібник / За редакцією Дзюблик І.В., Широбокова В.П.-К.,2005.-194 с.
7. Парентеральні вірусні гепатити: Навчальний посібник / За редакцією Дзюблик І.В.-К.,2005.-168 с.
8. Порохницький В.Г. Вірусні гепатити від А до SEN., К.,2005.-192 с.
9. Базові питання добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію: Навчальний посібник для лікарів / за ред.Дзюблик І.В. - К., 2007. - 171 с.
10. Організація роботи лабораторії при дослідженні біоматеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції: методичні рекомендації.-К.,2007.-33 с.
11. Вірусологія. Збірник тестових завдань Навчально-методичний посібник /За ред. І.В.Дзюблик.-Київ.-Олпринт.-2010.-144 с.
12. Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію: шлях до удосконалення послуг для окремих груп населення. Навчальний посібник /За ред. І.В.Дзюблик.-Київ.-Олпринт.-2010.- 200 c.
13. Медична мікробіологія, вірусологія імунологія. Підручник для мед. ВУЗів III-IV рівнів акредитації /За ред. В.П.Широбокова.- Київ.- Нова книга.-2010.-944 с.
14. Дзюблик І. В., Вороненко С. Г., Міроненко А. П., Виноград Н. О. Діагностика, лікування та профілактика грипу.-Київ: Мед книга.-2011.-190 с.
15. Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб. Навчально-методичний посібник, для лікарів /за ред.. І.В. Дзюблик, Н.Г. Горовенко.- К.-2012.-219 с.
16. Культура клітин у медичній вірусології: навчально-методичний посібник / Дзюблик І.В., Трохименко О.П., Соловйов С.О. - Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2015. - 144 с.

Методичні рекомендації

1. Широбоков В. П., Дзюблик І. В., Вороненко С. Г., Порохницький В. Г., Вернер О. М., Міроненко А. П., Костенко О. О. Застосування швидких тестів в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб. Методичні рекомендації. Київ.-2008.-34 с.
2. Дзюблик І. В. і співавт. Методичні рекомендації для медичних працівників щодо надання послуг з- консультуваня і тестування на ВІЛ-інфекцію.-Київ.-2011.-20 с.
3. Марієвський В. Ф., Задорожна В. І., Бондаренко В. І., Бура Т. О., Доан С. І., Зубкова Н. Л., Ведмеденко В. В., Дзюблик І. В., Трохименко О. П., Костенко О. О. Визначення віруліцидної дії дезінфікуючих засобів. Методичні рекомендації. Затверджені Наказом МОЗ №231 від 08.04.09.
4. Дзюблик І.В., Обертинська О.В., Дзюблик Я.О., Самборська І.Ф., Степченкова Т.В., Ковалюк О.В., Вороненко С.Г., Ковалишин Г.Г. Швидкі ІХА-тести для етіологічної діагностики інфекційних захворювань людини. Методичні рекомендації.-К., 2013.-24 с.
5. Гавура В.В., Дзюблик І.В., Білько І.П., Ковалюк О.В. та ін. Методичні рекомендації для керівників лікарів-інтернів зі спеціальності «Мікробіологія і вірусологія» на базах стажування (укладені згідно наказу ректора НМАПО №266 від 30.01.2014 р. п.10.).-К., 2014.-40 с. 

Методичні вказівки

1. Трохименко О. П., Антоненко Л. О., Соловйов С. О., Ковалюк О. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.05140101 – „Промислова біотехнологія” Основи клітинної технології у біології та медицині. Гриф надано Методичною радою НТУУ „КПІ” (Протокол №9 від 19.05.11. р.).-Київ.-2011.-48 с.
2. Дзюблик І. В., Обертинська О. В. Порядок відбору, транспортування та зберігання матеріалу для діагностики інфекційних захворювань та виявлення факторів їх передачі методом полімеразної ланцюгової реакції. Методичні вказівки (Подано до друку, 2012). 

Патенти на винаходи

1. Обертинська О. В., Трохименко О. П., Корчак Г. І. Дзюблик І. В. Спосіб концентрації вірусів із рідких середовищ. Патент України № 83942 на винаходи. Зареєстрований в державному реєстрі патентів України на винаходи від 26.08.2008 р.
2. Обертинская О. В., Трохименко Е. П., Корчак Г. И., Дзюблик И. В. Патент Российской Федерации на изобретение №2349643 Способ концентрации вирусов из жидких сред. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 20 марта 2009 г.
3. Вергун Л. Ю., Трохименко О. П. Патент України на корисну модель №41066. Спосіб видалення вірусів із біологічних рідин з використанням мікрочасток. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 27.04.2009 р.
4. Соловйов С.О., Собков А.В., Дзюблик Я.О., Гальчинский Л.Ю., Дзюблик І.В. Комп’ютерна програма «Фармакоекономічний аналіз стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54807.- К.: Державний департамент інтелектуальної власності України.-Дата реєстрації 16.05.2014.