Search


Мендель Микола Андрійович — кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П.Л.Шупика, Заслужений лікар України.

Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту ім.О.О.Богомольця в 1991 році. З вересня 1991 року був направлений до клінічної ординатури за спеціальністю “хірургія” на кафедру хірургії №1 Київського державного інституту удосконалення лікарів МОЗ України. В 1994 році поступив до очної аспірантури з хірургії на кафедру хірургії та опікової хвороби Київської медичної академії післядипломної освіти. Після закінчення аспірантури з грудня 1997 року працював асистентом кафедри хірургії та опікової хвороби Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. З квітня 2005 року асистент, а з грудня 2005 року по травень 2009 року доцент кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л.Шупика. З травня 2009 року працює доцентом кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П.Л.Шупика.

На кафедрі є куратором циклів лікарів-інтернів, ТУ «Основи лапароскопічної хірургії», і ТУ «Інтенсивний базовий практичний курс з лапароскопічної хірургії», веде групи курсантів передатестаційних циклів, циклів тематичного удосконалення.

В 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Лікування перитоніту з використанням комбінованої лазерної терапії”.

Опублікував понад 240 наукових праць, з них 10 монографій та учбових посібників, автор 14 Патентів України на винахід.

З 2004 – вища атестаційна категорія по спеціальності “хірургія”. Працював лікарем-хірургом в Київскій міській лікарні №8, приватній клініці «Медиком», з 2011 року – завідувач відділенням загальної та невідкладної хірургії в медичному центрі «Універсальна клініка Оберіг».

Постійно проходить підвищення кваліфікації в Україні і за кордоном.

Член Європейської асоціації ендоскопічної хірургії, член Української асоціації спеціалістів по малоінвазивним, ендоскопічним і лазерним технологіям (УАМЕЛТ),  член Європейського товариства онкологів (ESMO), член Європейського товариства герніологів (EHS). 

Персональний сайт: http://www.chirurg.com.ua/