Search

Соломко Анатолій Васильович — доктор медичних наук, доцент кафедри.

Закінчив Вінницький медичний інститут імені М.І.Пирогова в 1974 році. Доктор медичних наук (дисертація присвячена формуванню анастомозів на органах черевної порожнини), автор і співавтор по­над 100 наукових праць, 8 патентів, 20 раціоналізатор­ських пропозицій та методичних рекомендацій. Пра­цює на кафедрі з 2005 року. На кафедрі відповідає за навчання інтернів-суміжників.