Search

 
 

Навчальний відділ є структурним навчальним і навчально-методичним підрозділом Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, що проводить планування, організацію та управління навчальною та навчально-методичною діяльністю, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, облік та звітність з питань навчально-методичної роботи. 

ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний відділ НУОЗ України імені П. Л. Шупика (Переглянути у PDF)

Начальник навчально-методичного відділу

к. м. н., доцент Вернер Ольга Михайлівна

тел. (044) 205-49-70

Кадри

З питань навчально-методичної роботи

к. м. н., доцент Мельник Ірина Володимирівна

 • Методисти вищої категорії  — Штанько Світлана Василівна
 •                                              Фаріон Тетяна Іванівна 

Тел. (044) 205-49-84 

З питань інтернатури

Кирпач Олександра Вікторівна

 • Методист вищої категорії – Стесенко Ірина Петрівна,
 • Старші інспектори:  Асмоловська Надія Степанівна;
 • Довженко Світлана Петрівна;
 • Панчук Наталія Петрівна;
 • Старнавська Людмила Петрівна;
 • Чижевська Єлизавета Григорівна.

тел. (044) 205-48-03,  205-49-07. Адреса: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112 Навчально-лабораторний корпус, І поверх, каб. 36 – 38. int-42@ukr.netkolevi@ukr.net    

З питань спеціалізації та стажування

Многолєт Лідія Степанівна

 • Старші інспектори: Бігун Тетяна Іванівна
 • Василенко Людмила Іванівна
 • Дейнеко Ірина Ігорівна 
 • Кошляк Наталія Миколаївна

Акопян Тамара Григорівна

 • Cтарші інспектори: Дрига Тетяна Миколаївна;
 • Корнієнко Олена Борисівна;
 • Горчакова Ірина Павлівна.

тел./факс (044) 205-48-26 

З питань тематичного удосконалення

Волошенюк-Клімова Ольга Іванівна

 • Старші інспектори: Баклаженко Надія Миколаївна
 • Олійник Ірина Юріївна

тел./факс (044) 205-48-25, 205-48-06, 205-49-46

З питань підготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів

Дорощенко Любов Володимирівна

 • Старший інспектор - Аверкіна Алла Вікторівна

тел./факс (044) 205-49-37 

Основні завдання та функції навчально-методичного кабінету:

- здійснення методичного та організаційного забезпечення роботи з підготовки навчальних програм;

- формування електронної бази даних щодо наявності діючих навчальних планів та програм циклів спеціалізації, ПАЦ, тематичного удосконалення, стажування, а також навчальної, довідкової, методичної літератури;

- контроль за впровадженням нових навчальних планів та програм в освітній процес;

- організація незалежного рецензування рукописів підручників, навчальних посібників та іншої навчально-методичної літератури, підготовлених науково-педагогічними працівниками НУОЗ України імені П.Л. Шупика;

- організація рецензування підручників, навчальних посібників, наукової літератури, інших видів навчальної літератури та навчальних планів та програм, що надходять на рецензування до НУОЗ України імені П.Л. Шупика;

- консультування працівників кафедр з питань підготовки та порядку видання навчальної літератури;

- ведення електронного реєстру навчальної та навчально-методичної літератури, виданої фахівцями університету;

- розробка цільових анкет для проведення аналізу якості навчання та стану навчально-методичної роботи на кафедрах НУОЗ України імені П.Л. Шупика;

- аналіз роботи опорних кафедр;

- здійснення методичного та організаційного забезпечення роботи з підвищення якості навчального процесу;

- консультування працівників університету з питань навчально-методичного забезпечення на кафедрах.

Положення про відповідального за навчально-методичну роботу кафедри НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Перелік оновлених протягом 2018 р.- і півріччя 2019 р. навчальних планів і програм циклів спеціалізації та передатестаційної підготовки за спеціальностями

Навчальні плани і програми циклів тематичного удосконалення і стажування за 2018 р. – І півріччя 2019 р.

Підручники, видані упродовж 2018 року

Рекомендації до порядку проведення навчання в дистанційному форматі під час карантину

Про затвердження Порядку зарахування слухачів на навчання до НУ03 України імені П. Л. Шупика

Порядок зарахування слухачів на навчання до НУОЗ України імені П. Л. Шупика