Search

 
 

Вас вітає відділ аспірантури та клінічної ординатури
Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Відділ аспірантури та клінічної ординатури є структурним науково - педагогічним підрозділом академії, діяльність якого, відповідно з «Положенням» спрямована на організацію, планування та управління навчанням аспірантів; здійснення контролю за ефективністю навчання, ведення обліку та звітності з питань підготовки науково - педагочічних кадрів.

Завідувач відділу аспірантури та клінічної ординатури

Вишнякова Ольга Борисівна

тел.: (044) 205-49-80

Працівники відділу

Степачова Тетяна Іванівна - старший інспектор;

Подлінева Марина Ігорівна - старший інспектор;

Прилепова Ірина Анатоліївна – методист вищої категорії.

Нормативно - правова база

У своїй роботі відділ керується такими регламентуючими документами:

  1. Закон України «Про освіт» від 05.09.2017 р.
  2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.
  3. «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» постанова Кабінету Міністрів від 1 березня 1999 р. № 309.
  4. «Положення про клінічну ординатуру» наказ МОЗ №12 від 29.01.98 р.
  5. Положення про відділ аспірантри та клінічної ординатури НМАПО імені П. Л. Шупика (введено в дію Наказ № 4113 від 16.11.2017 р. (Переглянути та завантажити у PDF)
  6. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НМАПО імені П. Л. Шупика (введено в дію наказом НМАПО імені П. Л. Шупика № 4341 від 12.12.2016
  7. Порядок проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та доктора філософії (кандидата наук), ухвалений рішенням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика 15.05.2019 (протокол № 5), введений в дію наказом НМАПО імені П. Л. Шупика від 16.05.2019 № 2416

Завдання відділу аспірантури та клінічної ординатури на протязі року

- забезпечення якості освітньої діяльності у частині підготовки докторів філософії та клінічних ординаторів;

- складання плану підготовки науково - педагогічних кадрів через аспірантуру  на підставі потреб кафедр;

- складання щорічного звіту «підготовка науково - педагогічних кадрів (показники економічного та соціального розвитку України)»;

- організація та контроль проведення конкурсів по прийому вступних іспитів в аспірантуру та  клінічну ординатуру;

- організація прийому на навчання в аспірантуру та клінічну ординатуру;

- розроблення та подання до МОЗ України пропозицій щодо обсягів прийому до аспірантури та клінічної ординатури на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету;

- підговка документів до МОЗ України: матеріали щодо прийому, зарахування та відрахування з аспірантури, клінічної ординатури;

- контроль складання індивідуальних планів підготовки та ходу їх виконання;

- організація та контроль проведення обов’язкових циклів для аспірантів, клінічних ординаторів;

- організація та проведення щорічної атестації клінічних ординаторів та аспірантів;

- підготовка матеріалів до МОЗ щодо персонального розподілу та випуску клінічних ординаторів;

- підготовка  щорічних звітів академії (розділ щодо підготовки кадрів через аспірантуру,  клінічну ординатуру) до МОЗ, управління статистики МОЗ та міського статистичного управління м. Києва;

- організація та проведення кандидатських іспитів з філософії, іноземних мов, спеціальностей та видача  відповідних посвідчень для ВАК України;

- ведення особових справ та підготовка наказів щодо руху контингенту аспірантів, клінічних ординаторів, магістрантів і докторантів.

 
НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
тел.: (044) 205-49-80; 205-48-07