Search

 
 

хірургії_та_судинної_хірургії

 • Заключна атестація лікарів-інтернів

  18 червня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика відбулася заключна атестація лікарів-інтернів ІІІ року навчання.

 • Final certification of an interns

  On June 18, 2021 the final certification of interns of the third year of studying took place at the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the Department — Professor S. Savoliuk).

 • Ультразвуковий супровід у флебології

  З 1-го по 15 червня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) проходив вперше новий цикл тематичного удосконалення  — «Ультразвуковий супровід у флебології».

 • Ultrasound in phlebology

  From 1 to 15 June 2021 at the Department of Surgery and Vascular Surgery Shupyk National Healthcare University of Ukraine (Head of the Department — Professor S. Savoliuk) for the first time passed a new cycle of thematic improvement — Ultrasound in phlebology.

 • Нова клінічна база кафедра хірургії та судинної хірургії

  На початку червня 2021 року була підписана угода про співпрацю між Національним університетом охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика та приватною багатопрофільною клінікою R+ Medical Network, що дозволило розширити перелік клінічних баз НУОЗ України імені П. Л. Шупика, зокрема розташуванням на базі стаціонарного відділення цього лікувального закладу кафедри хірургії та судинної хірургії з метою реалізації комплексної програми спільної навчальної, наукової та лікувальної діяльності.

 • New clinical base of the Department

  On June 2021, a cooperation agreement was signed between Shupyk National Healthcare University of Ukraine and private multidisciplinary clinic R + Medical Network, which allowed to expand the list of clinical bases of Shupyk National Healthcare University of Ukraine, in particular by locating the Department of Surgery and Vascular Surgery on the basis of the inpatient department of this medical institution (head of the Department — professor S. Savoliuk) in order to implement a comprehensive program of joint educational, scientific and medical activities.

 • Попередня експертиза дисертації аспіранта

  8 червня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика  відбувся фаховий семінар з попередньої експертизи дисертації здобувача ступеня доктора філософії аспіранта 4-го року навчання Р. Геращенка на тему: «Ендовенозне електрозварювання у лікуванні висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени» (галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація 14.01.03. – Хірургія), виконаної під керівництвом професора кафедри хірургії та судинної хірургії професора В. Ходоса.

 • PhD student's preliminary probation of the dissertation

  On June 8, 2021, at the Department of Surgery and Vascular Surgery Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the Department - Professor S. Savoliuk) was held a professional seminar on the preliminary examination of the PhD dissertation of R. Gerashchenko.

 • Інтерни ознайомилися зі змінами в БПР

  5 травня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика розпочали навчання лікарі-інтерни ІІІ року за спеціальністю «Хірургія» (19 лікарів, випуск 2018 року).

 • Участь кафедри в науково-практичній конференції

  28 травня 2021 року відбулася науково-практична конференція «Міждисциплінарні питання: сучасна діагностика та лікування» (м. Київ, Хол Чемпіонів в НСК Олімпійський).

 • Participation of the Department in the scientific-practical conference

  On May 28, 2021, the scientific-practical conference "Interdisciplinary issues: modern diagnostics and treatment" was held in Kyiv (Hall of Champions at the Olympic NSC).

 • Малоінвазивні методики у флебології

  Сучасний етап розвитку хірургії визначається агресивним упровадженням інноваційних малоінвазивних та малотравматичних хірургічних технологій, які дозволяють забезпечити швидку післяопераційну реабілітацію та відновлення, комфортне повернення до звичного стилю життя на тлі високих післяопераційних показників якості життя, естетичних результатів та косметичних ефектів.

 • Перемога аспірантів кафедри хірургії та судинної хірургії в «YOUNG SCIENCE 3.0»

  26 березня 2021 року в Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю  «YOUNG SCIENCE 3.0» (для молодих учених).

 • Старт очної інтернатури на кафедрі хірургії та судинної хірургії

  Другого березня 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика розпочалося навчання лікарів-інтернів другого року за спеціальністю «Хірургія».

 • The start of internship at the Department of Surgery and Vascular Surgery

  Training of 2nd year of studying interns in specialty "Surgery" began at the Department of Surgery and Vascular Surgery of Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the department — prof. S. Savoliuk) on March 2, 2021.

 • Лапароскопічні технології в невідкладній хірургії

  Лапароскопічна хірургія на сучасному етапі розвитку клінічної хірургії відіграє вирішальне значення, як золотий хірургічний стандарт в ургентній абдомінальній хірургії.

 • Освітня діяльність в період карантину

  Освітня діяльність кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика не обмежується лише виконанням навчально-виробничого плану роботи кафедри на 2021 рік.

 • Educational activities of the Department of Surgery and Vascular Surgery during the quarantine period

  Educational activity of the Department of Surgery and Vascular Surgery of Shupyk National Healthcare University of Ukraine is not limited only by realization of the work plan for 2021 of the department.

 • Проміжна атестація інтернів

  24 лютого 2021 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри – д. мед. н., професор С. Саволюк) відбулася проміжна атестація лікарів-інтернів за спеціальністю «Хірургія» першого року навчання (випуск 2020 р.).

 • Intermediate certification of the interns

  An intermediate certification of interns in the specialty "Surgery" 1st year of studying have been held at the Department of Surgery and Vascular Surgery of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine (head of the Department — Professor S. Savoliuk) on February 24, 2021..