Search

 
 

спеціаізовані_вчені_ради

 • Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.613.11

  21 квітня 2021 року спеціалізована вчена рада  (Спеціальність 14.01.23 - променева діагностика та променева терапія) проведе засідання дистанційно на платформі ZOOM.

 • Відбулася чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07

  29 січня 2021 року під головуванням заступника голови професора Вікторії Горачук відбулося засідання спеціалізованої вченої  ради Д 26.613.07 НМАПО імені П.Л. Шупика,

 • Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії на кафедрі офтальмології

  27 січня 2021 року в НМАПО імені П. Л. Шупика відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.007, яка провела захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина (наукова спеціальність «Офтальмологія»).

 • Захист дисертації Олени Степури

  7 грудня 2020 р. в Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, старшого лаборанта кафедри діабетології О. Степури на тему «Фактори ризику кардіальної автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет та предіабет».

 • Досвід захисту за новими вимогами на педіатричному факультеті

  02 листопада 2020 року на кафедрі педіатрії №1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика відбувся фаховий семінар для апробації дисертації за новими міжнародними вимогами на здобуття вченого ступеня доктора філософії.

 • EXPERIENCE OF DEFENSE UNDER NEW REQUIREMENTS AT THE FACULTY OF PEDIATRICS

  On November 2, 2020 at the Department of Pediatrics №1 of the of  Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education a professional seminar was held to test the dissertation on the new international requirements for the degree of Doctor of Philosophy.

 • Відбулося чергове засідання спеціалізованої вченої ради д 26.613.07 «Соціальна медицина»

  30 жовтня 2020 року під головуванням академіка НАМН України професора Юрія Вороненка відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.623.07 по захисту дисертації доцента Анатолія Царенка, завідувача кафедри паліативної та хоспісної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, на тему: „Медико-соціальне обґрунтування системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.03 «Соціальна медицина».

 • Наказ МОН України від 22.07.2020 р. №946 "Про внесення змін до наказів МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад"

  Відповідно до Закону України «Про внесення зміни до розділу ХV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук», підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, та абзацу восьмого пункту 1.2 розділу І Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908