Search

 
 

АКРЕДИТАЦІЯ ОНП
ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
- ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ
- ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ
- ПОЛОЖЕННЯ, ПОРЯДКИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ
ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
- Курс нормативних дисциплін за спеціальністю аспірантури
- Курс нормативних дисциплін загальної підготовки
- Дисципліни за вибором загальної підготовки
- Дисципліни за вибором спеціальної підготовки (основні)
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ОНП СТОМАТОЛОГІЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
НАША АДРЕСА
Матеріали для планування та захисту дисертаційної роботи

Акредитація ОНП

ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ 

ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ, ПОРЯДКИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В НУОЗ України ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 

Курс нормативних дисциплін за спеціальністю аспірантури (360 годин)

У якості дисциплін за вибором аспірант може обрати цикли спеціалізації, тематичного удосконалення, майстер-класи та інші форми інформальної освіти, що проводяться в НУОЗ України імені П. Л. Шупика та відповідають потребам і науковим інтересам аспіранта згідно з його Індивідуальним планом підготовки.

Курс нормативних дисциплін загальної підготовки

Дисципліни за вибором загальної підготовки:

Дисципліни за вибором спеціальної підготовки (основні):

 • Актуальні питання акушерства та гінекології з позицій доказової медицини (для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, анестезіологів, сімейних лікарів)
 • Актуальні питання перинатології (для лікарів-акушерів-гінекологів, анестезіологів, сімейних лікарів. неонатологів)
 • Інноваційні підходи до проблем не виношування вагітності з курсом планування сім’ї та гінекологі
 • Ендокринологія в акушерстві та гінекології
 • Актуальні питання репродуктивного здоров’я жінок
 • Актуальні питання перинатології 
 • Репродуктивна ендокринологія: нейроендокринні синдроми
 • Актуальні питання акушерства та гінекології з позицій доказової медицини 
 • Актуальні питання діагностики та лікування захворювань жіночих статевих органів, обумовлених папіломо вірусним інфікуванням
 • УЗ-ехоскопія в акушерстві і гінекології 
 • Медицина молочної залози 
 • УЗ-ехоскопія в акушерстві і гінекології 
 • Проблеми репродуктології з точки зору медицини плода
 • Анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології 
 • Основи гістеро- та лапароскопії в гінекології
 • Актуальны питання діагностики та ІТ гострих отруєнь
 • Діагностика та ІТ невідкладних станів
 • Сучасні проблеми TORCH-інфекцій
 • Послуги тестування на ВІЛ та ВІЛ-асоційовані інфекції із застосування швидких тестів
 • Актуальні питання гастроентерології
 • Патологія системи гемостазу
 • Сучасні міжнародні стандарти діагностики і лікування хронічних лімфопроліфератичних  захворювань
 • Європейські стандарти діагностики і лікування анемій
 • Основи лабораторної  гематології та трансфузійної імунології
 • Дерматоонкологія в практиці лікаря-дерматовенеролога
 • Сучасна діагностика та лікування шкірних та венеричних хвороб
 • Імунопрофілактика інфекційних хвороб. 
 • Сучасні питання імунодефіцитних станів у дітей. 
 • Функціональна діагностика в дитячій кардіології
 • Актуальні питання діагностики патології серцево-судинної системи у дітей
 • Актуальні питання сучасної діабетології. Вибрані питання клінічної ендокринології
 • Актуальні питання патології надниркових залоз
 • Актуальні питання невідкладної абдомінальної хірургії.
 • Психіатрія. Сучасний стан та новітні досягнення.
 • Актуальні питання інфектології
 • Клініко-морфологічні дослідження біологічних рідин людини при патологічних станах
 • Новітні лабораторні технології в нефрології 
 • Сучасні питання фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських засобів
 • Сучасні питання забезпечення, контролю якості і стандартизації лікарських засобів
 • Актуальні питання фармакоекономіки та оцінки медичних технологій
 • Актуальні проблеми сучасних клітинних технологій у біології та медицині
 • Вірусологія
 • Генетика лабораторна
 • Діагностика спадкових хвороб обміну
 • Діагностика хромосомних хвороб
 • Лізосомні хвороби
 • Система забезпечення якості масового неонатального скринінгу

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ОНП СТОМАТОЛОГІЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

 1. Сучасні методи лікування стоматологічних захворювань
  Тривалість заходу - 2 тижні
 2. Сучасні методи діагностики та лікування в ортодонтії
  Тривалість заходу - 2 тижні
 3. Рефлексотерапія та вибрані питання традиційної народної медицини в практичній стоматології
  Тривалість заходу - 1 тиждень
 4. Сучасні аспекти клінічної пародонтології
  Тривалість заходу - 2 тижні
 5. Лазерні технології в практичній стоматології 
  Тривалість заходу - 1 тиждень
 6. Актуальні методи діагностики та лікування найбільш поширених захворювань слизової оболонки рота
  Тривалість заходу - 2 тижні
 7. Виразкові ураження слизової оболонки порожнини рота. Передраки слизової оболонки  порожнини рота та червоної облямівки губ. Профілактика, лікування, онконастороженість
  Тривалість заходу - 2 тижні. 
 8. Ендодонтичне лікування. Засоби, інструментарій. Матеріали для заповнення кореневих каналів 
  Тривалість заходу - 2 тижні
 9. Інноваційні методи діагностики та лікування найбільш поширених захворювань слизової оболонки порожнини пародонта
  Тривалість заходу - 2 тижні
 10. Інноваційні методи зняття назубних відкладень. Інструментальні, апаратні. Визначення засобів індивідуального догляду за порожниною рота (за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання) 
  Тривалість заходу - 2 тижні
 11. Новітні підходи до лікування і профілактики не каріозних уражень зубів. Сучасні відновлювальні матеріали. Індивідуальний підхід до призначення засобів гігієнічного догляду (за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання)
  Тривалість заходу - 2 тижні
 12. Пломбувальні матеріали для заповнення каріозних порожнин. Реставрація зубів. Фісурні герметики 
  Тривалість заходу - 2 тижні
 13. Сучасні аспекти діагностики, профілактики та лікування генералізованих захворювань тканин пародонту
  Тривалість заходу - 2 тижні
 14. Сучасні методи діагностики та лікування в стоматології. Організація стоматологічної служби  
  Тривалість заходу - 2 тижні
 15. Сучасні підходи до діагностики та лікування ендо-періо уражень  
  Тривалість заходу - 2 тижні

Попередня реєстрація на цикли вибіркових дисциплін здійснюється у відділі аспірантури та докторантури чи за дистанційною формою реєстрації.

РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В НУОЗ України ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

  НАША АДРЕСА
  04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9, кімнати 404, 405
  тел.: (044) 205-49-80; 205-48-07
  E-mail: aspirant.nmapo@ukr.net
  science.nmapo@gmail.com

  Матеріали для планування та захисту дисертаційної роботи

  Вступ до аспірантури

  Затвердження індивідуального плану аспіранта

  Підготовка до захисту дисертації