Search

Порядок організації безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоровя в НУОЗ України імені П. Л. Шупика

тел./факс (044) 205-48-25, 205 48 06, 205 49 46
Прийом відвідувачів з 14.00

Навчальний календарний план

Календарний план циклів університету на 2022 рік (повна версія)

Навчально-виробничий план циклів спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестації, стажування , інтернатури лікарів (провізорів) та циклів спеціалізації спеціалістів на 2022 рік

Перелік необхідних документів

1) путівка НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завірена печаткою органу охорони здоров’я;

2) паспорт і військовий квиток;

3) диплом про вищу медичну (фармацевтичну) освіту та його копія;

4) сертифікат спеціаліста про закінчення інтернатури чи циклу спеціалізації, посвідчення про підвищення кваліфікації та про присвоєння кваліфікаційної категорії;

5) завірена копія трудової книжки;

6) при зарахуванні на передатестаційний цикл необхідно надати довідку з місця роботи про нарахування балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами та відповідні підтверджуючі документи;

7) посвідчення про відрядження.

Перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка в НУОЗ України імені П. Л. Шупика

 1. Акушерство і гінекологія 
 2. Алергологія 
 3. Аналітично-контрольна фармація 
 4. Анестезіологія 
 5. Бактеріологія 
 6. Вірусологія 
 7. Гастроентерологія 
 8. Гематологія 
 9. Генетика лабораторна 
 10. Генетика медична 
 11. Геріатрія 
 12. Гігієна дітей та підлітків 
 13. Гігієна праці 
 14. Гігієна харчування 
 15. Дерматовенерологія 
 16. Дитяча алергологія 
 17. Дитяча анестезіологія 
 18. Дитяча гастроентерологія 
 19. Дитяча гематологія 
 20. Дитяча гінекологія 
 21. Дитяча дерматовенерологія 
 22. Дитяча ендокринологія 
 23. Дитяча імунологія 
 24. Дитяча кардіоревматологія 
 25. Дитяча неврологія 
 26. Дитяча нейрохірургія 
 27. Дитяча нефрологія 
 28. Дитяча ортопедія і травматологія 
 29. Дитяча отоларингологія 
 30. Дитяча офтальмологія 
 31. Дитяча патологічна анатомія 
 32. Дитяча психіатрія 
 33. Дитяча пульмонологія 
 34. Дитяча стоматологія 
 35. Дитяча урологія 
 36. Дитяча хірургія 
 37. Дитячі інфекційні хвороби 
 38. Дієтологія 
 39. Ендокринологія 
 40. Ендоскопія 
 41. Епідеміологія 
 42. Загальна гігієна 
 43. Загальна практика - сімейна медицина 
 44. Загальна фармація 
 45. Імунологія 
 46. Інфекційні хвороби 
 47. Кардіологія 
 48. Клінічна біохімія 
 49. Клінічна імунологія 
 50. Клінічна лабораторна діагностика 
 51. Клінічна фармація  (тільки ТУ)
 52. Комбустіологія 
 53. Комунальна гігієна 
 54. Лабораторна імунологія 
 55. Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища 
 56. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища 
 57. Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища 
 58. Лікувальна фізкультура 
 59. Медицина невідкладних станів 
 60. Медичне право 
 61. Наркологія 
 62. Неврологія 
 63. Нейрохірургія 
 64. Неонатологія 
 65. Нефрологія 
 66. Онкогінекологія 
 67. Онкологія 
 68. Онкоотоларингологія 
 69. Онкохірургія 
 70. Організація і управління охороною здоров'я 
 71. Організація і управління фармацією 
 72. Ортодонтія 
 73. Ортопедична стоматологія 
 74. Ортопедія і травматологія 
 75. Отоларингологія 
 76. Офтальмологія 
 77. Патологічна анатомія 
 78. Педіатрія 
 79. Проктологія 
 80. Променева терапія 
 81. Професійна патологія 
 82. Психіатрія 
 83. Пульмонологія 
 84. Радіаційна гігієна 
 85. Радіонуклідна діагностика 
 86. Ревматологія 
 87. Рентгенологія 
 88. Рефлексотерапія 
 89. Санологія 
 90. Спортивна медицина 
 91. Стоматологія 
 92. Судинна хірургія 
 93. Судово-медична експертиза 
 94. Судово-психіатрична експертиза 
 95. Сурдологія 
 96. Терапевтична стоматолоігя 
 97. Терапія 
 98. Токсикологія 
 99. Торакальна хірургія 
 100. Трансплантологія 
 101. Трансфузіологія 
 102. Ультразвукова діагностика 
 103. Урологія 
 104. Фізіотерапія 
 105. Фтизіатрія 
 106. Функціональна діагностика 
 107. Хірургічна стоматологія 
 108. Хірургія


Для молодших медичних спеціалістів

 1. Стоматологія для молодших спеціалістів з медичною освітою
 2. Для зубних гігієністів
 3. Удосконалення зубних техніків