Search

 
 

Склад студентського самоврядування:

Голова студентського самоврядування НУОЗ України імені П.Л. Шупика 

Начеса Ярослав Сергійович, аспірант кафедри оториноларингології 

Освіта:

- Український медичний ліцей при НМУ імені О.О. Богомольця

- НМУ імені О.О Богомольця, медичний факультет

- НУОЗ України імені П.Л. Шупика, кафедра оториноларингології інтернатура за спеціальністю «отоларингологія»

- КДАіС, бакалавр боговслов’я (заочне відділення).

- З 2021 року аспірант кафедри оториноларингології НУОЗ України імені П.Л. Шупика

Заступник голови студентського самоврядування НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА 

Колядінцев Василь Володимирович, аспірант кафедри клінічної лабораторної діагностики 

Освіта:

- 2009 по 2015 роки навчався у ЛНМУ ім. Данила Галицького

- 2015 по 2016 рік проходив інтернітуру в НУОЗ України імені П.Л. Шупика

- 2016 по 2018 роки навчався в клінічній ординатурі НУОЗ України імені П.Л. Шупика

- З 2018 року навчається в аспірантурі на кафедрі клінічної лабораторної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика

Секретар студентського самоврядування НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА 

Малярчук Катерина Артурівна, аспірантка кафедри онкології 

Освіта:

- Середня загальноосвітня школа № 17 м. Феодосії у 2009 році;

-  НМУ ім. О. О. Богомольця у 2015 році, медичний факультет;

- інтернатура з клінічної онкології на базі НМУ ім. Богомольця у 2017 році;

-  спеціалізація з онкохірургії у 2018 році;

-  З 2019 року аспірантура на кафедрі  онкології НУОЗ України ім. П. Л. Шупика.

В.О. Голови студентського самоврядування Інституту сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА 

Періг Юлія Степанівна, аспірантка кафедри сімейної медицини 

Освіта:

- 2008-2014 рік навчалась в Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця, де здобула спеціальність "Лікувальна справа".

- 2014-2016 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю " Загальна практика - сімейна медицина" на кафедрі сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО ім. П. Л. Шупика.

Далі продовжувала навчання на цій же кафедрі в клінічній ординатурі з 2016-2018 рр.

- 2016-2017 рр. займала посаду заступника голови студентського самоврядування НМАПО ім. П.Л. Шупика.

- З 2018 року  аспірантура очно- вечірньої форми навчання за спеціальністю " Соціальна медицина" на кафедрі сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ ім. П. Л. Шупика.

Голова студентського самоврядування Інституту стоматології НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА 

Лось Валерій Валерійович, інтерн кафедри стоматології 

Освіта:

- 2015 по 2021 навчався в НМУ ім. О.О. Богомольця за спеціальністю "Стоматологія"

- інтернатура на кафедрі стоматологшії НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА

Голова студентського самоврядування факультету підвищення кваліфікації викладачів  НУОЗ України імені П.Л. Шупика 

Плахін Олександр Олегович, інтерн кафедри судової медицини 

Освіта:

 -2015 по 2021 роки навчався в НМУ ім. О. О. Богомольця, за спеціальністю «лікувальна справа». Був старостою групи у вищезазначені роки. 

- Звересня 2021 навчання в інтернатурі на кафедрі судової медицини НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Де і по теперішній час є старостою групи.

Голова студентського самоврядування Хірургічного факультету НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА 

Крижевській Євгеній Євгенійович, аспірант кафедри загальної та невідкладної хірургії 

Освіта:

- 2006-2013 рік навчався в Буковинськом державному медичному університеті Національному медичному університеті, де здобув спеціальність "Лікувальна справа".

- 2013-2016 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю "Хірургія" на кафедрі хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

- 2016-2018 рр. навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю "Хірургія" на кафедрі загальної та невідкладної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

- З 2018 по теперішній час в аспірантурі на очній денній формі навчання за спеціальністю "Хірургія" на кафедрі загальної та невідкладної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

- 2019-2020 рр. навчався в Національному авіаційному університеті де здобув ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю Публічне управління та адміністрування, освітня програма Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування. 

Член Вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Член Вченої ради хірургічного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Член трудового колективу хірургічного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Член Студентського самоврядування НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Член Ради молодих вчених НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Член постійної комісії вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика з навчально-методичної роботи.

Голова студентського самоврядування Педіатричного факультету НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА 

Долгополова Оксана Володимирівна, аспірантка кафедри педіатрії 

Освіта:

 - 2010-2016 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з відзнакою, спеціальність «Педіатрія».

 - 2016 по 2018 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на кафедрі дитячих і підліткових захворювань НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА

- З вересня 2018 р. навчається в аспірантурі очно-денної форми навчання за спеціальністю «Педіатрія» на кафедрі сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА

Голова студентського самоврядування Українського державного інституту репродуктології НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА 

Цісарж Олена Олександрівна, аспірантка кафедри акушерства, гінекології та репродуктології 

Освіта:

- 2011-2017 ВНМУ ім. М.І. Пирогова, факультет лікувальна справа.

- 2017-2020 НМАПО ім. П.Л.Шупика кафедра акушерства, гінекології та репродуктології.

- З 2020 і по теперішній час аспірантура на кафедрі акушерства, гінекології та репродуктології.

Голова студентського самоврядування Терапевтичного факультету НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА 

Башинський Олександр Олександрович, аспірант кафедри психіатрії, психотерапії і медичної психології 

Освіта:

- 2008-2014 навчався в стінах НМУ ім. О.О. Богомольця.

- 2014-2016 проходив інтернатуру в НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА на кафедрі психіатрії, психотерапії і медичної психології.

- 2016-2018 роки проходив клінічну ординатуру на тій самій кафедрі.

- З 2018 року навчається на очно-денній формі аспірантури перший рік.

Представник студентського самоврядування медико-профілактичного і фармацевтичного факультету  зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

Половіна Анастасія Олегівна - старший лаборант кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П.Л. Шупика, здобувач магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

2020 року закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Право», та отримала диплом бакалавра за фахом «Юрист».

З 2020 року є здобувачем другого (магістерського) рівня вишої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Трудову діяльність розпочала в 2017 році в НМАПО імені П.Л. Шупика (нині НУОЗ України імені П.Л. Шупика), на кафедрі управління охороною здоров’я з 2018 року.

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням «Кримінальної відповідальності працівників сфери охорони здоров'я», «Медичного права», «Законодавства України про охорону здоров’я», «Прав та обов’язків працівників закладу охорони здоров'я та пацієнтів», «Охорони праці та здоров’я працівників закладу охорони здоров'я», «Організації праці персоналу».

Автор навчального посібника «Кримінальна відповідальність працівників сфери охорони здоров'я: сучасні тенденції»

Представник студентського самоврядування медико-профілактичного і фармацевтичного факультету зі спеціальності «Фармація, промислова фармація» 

Шабатіна Дар’я Леонідівна, здобувач магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності зі спеціальності «Фармація, промислова фармація» 

-2016 по 2019 рік навчалась у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольца за спеціальністю : «Фармація, промислова фармація».

 -2019 по 2020 навчалась у Відкритому Міжнародному Університеті Розвитку Людини «УКРАЇНА» за спеціальністю : «Фармація, промислова фармація».

-З вересня 2020 року по теперішній час навчається в магістратурі у НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА за спеціальністю : «Фармація, промислова фармація».

Новини

Cтудентське самоврядування академії взяло участь у засіданні Ради представників студентського самоврядування при МОЗ України
Міжнародний турнір з шахів на кубок НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА
Благодійний ярмарок для підтримки учасників АТО
Студентське самоврядування НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА провело благодійний ярмарок на підтримку учасників АТО
Марш миру в пам'ять про жертви обстрілу під Волновахою
Студентське самоврядування НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА провело захід щодо благодійного збору коштів на підтримку дітей сиріт
Зустріч адміністрації НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА з молодими вченими академії
Символічна хода з 200-метровими прапорами України та Литви
Cтудентське самоврядування академії взяло участь у IX-ій генеральній асамблеї Української асоціації студентського самоврядування
Студентське самоврядування академії привітало всіх жінок із 8 березня

Перший турнір з настільного тенісу на кубок НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА

Символіка

Буде оновлюватись

Контакти

Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька 9,
лабораторний корпус НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА, 5 поверх, аудиторія №503а. Тел. : 38-093-126-06-66
Факс: 044-440-99-16
Телефон для зв'язку - 095 044 21 64 (голова)
електронна адреса - studsamovryaduvannya.nuozu@gmail.com

Е-mail: smnmapo@gmail.com