Search

 
 

ПОРЯДОК підвищення кваліфікації на короткотривалих тематичних семінарах за спеціальністю «Медицина» в НУОЗ України імені П. Л. Шупика

вересень 2021 Положення про Вчену раду

ост. Регламент Вченої ради, 2021

Порядок підвищення кваліфікації держслужбовців

Положення про уповноваженого з корупції

Проведення конкурсного відбору у НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Порядок дій у разі позапланового припинення діяльності

Правила прийому на навчання пропозиції

Порівняльна таблиця до проєкту Положення про вчену раду НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Порівняльна таблиця до проєкту Регламенту підготовки та проведення засідань вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Щодо внесення змін до проєкту Порядку  присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Проєкти ОНП (нова редакція) за спеціальностями 222 Медицина, 221 Стоматологія, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 228 Педіатрія, 091 Біологія

Проєкт ОНП НУОЗ України імені П. Л. Шупика 281

НУОЗ проєкт ОПП 2021-2022

РОБОЧА ПРОГРАМА «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА»

РОБОЧА ПРОГРАМА «МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

РОБОЧА ПРОГРАМА «МЕТОДОЛОГІЯ ВИРОБЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ»

РОБОЧА ПРОГРАМА «ПУБЛІЧНА СЛУЖБА»

РОБОЧА ПРОГРАМА «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ»

РОБОЧА ПРОГРАМА «ДЕМОКРАТІЯ ТА НАЛЕЖНЕ ВРЯДУВАННЯ В ЄС»

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ»

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА»

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ»