Search

 
 

Проєкт Положення про радника ректора

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика з реалізації стратегічних напрямів розвитку у 2022 році

Проєкти ОНП (нова редакція) за спеціальностями 222 Медицина, 221 Стоматологія, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 228 Педіатрія, 091 Біологія

Проєкт ОНП НУОЗ України імені П. Л. Шупика 281

НУОЗ проєкт ОПП 2021-2022

РОБОЧА ПРОГРАМА «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА»

РОБОЧА ПРОГРАМА «МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

РОБОЧА ПРОГРАМА «МЕТОДОЛОГІЯ ВИРОБЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ»

РОБОЧА ПРОГРАМА «ПУБЛІЧНА СЛУЖБА»

РОБОЧА ПРОГРАМА «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ»

РОБОЧА ПРОГРАМА «ДЕМОКРАТІЯ ТА НАЛЕЖНЕ ВРЯДУВАННЯ В ЄС»

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ»

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА»

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ»