Search

 
 

Шановні вступники!  

ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня на заочну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальностями: 

 • 281 Публічне управління та адміністрування ПРИЙОМ документів: з 15 по 19 вересня  2021 року

Ознайомитися з конкурсними пропозиціями: https://nuozu.edu.ua/nv/p-n/k-p#S281 

 • 226  Фармація, промислова фармація ПРИЙОМ документів: з 15 по 30 вересня 2021 року

Ознайомитися з конкурсними пропозиціями: https://nuozu.edu.ua/nv/p-n/k-p#S226Z 

Графік проведення вступних випробувань буде оголошено додатково.

Ознайомитися з програмами вступних випробувань: https://nuozu.edu.ua/nv/p-n/p-f-v

З Правилами прийому можна ознайомитися за посиланням: https://nuozu.edu.ua/images/Docs/Pryyom/01_07_21-1.pdf

Дізнатися більш детально: https://nuozu.edu.ua/nv/p-n/z-v  

Розклад проведення вступних випробувань

Контактні дані:

к. 54 (2 поверх теоретичного корпусу),

вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, Україна, 04112.
Тел.: (+380 44) 206 73 14, (+380 73) 206 73 14,
e-mail: pryim.kom@nuozu.edu.ua

ДОДАТКОВИЙ ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ, ДОКТОРАНТУРИ 20.09 - 30.10.2021

Заява для вступу

Розклад проведення вступних випробувань

Розпочалась РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАБІНЕТІВ ВСТУПНИКІВ для здобуття вищої освіти. Для реєстрації кабінету вступника потрібно перейти на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою: vstup.edbo.gov.ua. Перед початком реєстрації слід обов’язково ознайомитися з матеріалами на сторінці сайту «Інформація для вступника».

Для допомоги вступникам до 13 серпня працюватиме гаряча лінія МОН України «Вступна кампанія 2021» за номером: 0 (800) 50-45-70 (пн-чт: 09.00-17.00, пт.: 09.00-16.00).

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика оголошує конкурс для здобуття вищої освіти на другому (магістерському) рівні на небюджетні конкурсні пропозиції за спеціальностями

226 Фармація, промислова фармація (очна (денна); заочна форма здобуття освіти);

281 Публічне управління та адміністрування (заочна форма здобуття освіти). 

Для участі в конкурсі подаються такі документи: заява на ім’я голови Приймальної комісії (ректора); копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус"; копія військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством); копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього; копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту; чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 

Паспорт, диплом про вищу освіту, сертифікат/екзаменаційний листок вступники пред’являють особисто. 

Адреса: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112, НУОЗ України імені П. Л. Шупика, Приймальна комісія (к. 54). 

Прийом документів: з 22.06 по 23.07.2021 щодня (у робочі дні);  10.00 -13.00; 14.00 – 17.00. 

Прийом заяв і документів Приймальною комісією для участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти в НУОЗ України імені П. Л. Шупика проводиться у порядку, визначеному в розділі VI Правил прийому. 

РОЗКЛАДИ консультацій і вступних випробувань 

УВАГА! Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з Умовами прийому передбачають складання єдиного вступного іспиту (крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть, за їх вибором, або подати результат єдиного вступного іспиту (ЄВІ), або скласти відповідний ВСТУПНИЙ ІСПИТ у закладі освіти*. 

Зазначений вступний іспит з іноземної (англійської)  мови у НУОЗ України імені П. Л. Шупика буде проведено 21-22 липня 2021 року відповідно до Розкладу консультацій та вступних випробувань. 

*РЕЄСТРАЦІЯ для складання ВСТУПНОГО ІСПИТУ з іноземної (англійської) мови

вступників для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста): 

1) вступники особисто подають до приймальної комісії наступні документи у паперовому вигляді:

 • заяву(за формою, визначеною приймальною комісією) вступник заповнює особисто в приймальній комісії:
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
 • копію військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 

2) у разі дистанційної реєстрації для складання вступного іспиту в електронному вигляді необхідно:

 1. Сформувати комплект реєстраційних документів зробити сканкопіїабо фотокопії:
 • заповненої заяви(за формою, визначеною приймальною комісією):
 • копії документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
 • копії військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
 1. Прикріпити усі необхідні сканкопії або фотокопії в форматі JPGабо PNGдо листа.

У темі листа обов’язково зазначте «Прізвище, ім’я, по батькові вступника. Вступний іспит»

Надішліть на електронну адресу pryim.kom@nuozu.edu.ua лист з прикріпленими якісними сканкопіями або фотокопіями реєстраційних документів в форматі JPG або PNG. 

Контактні телефони приймальної комісії: (+380 44) 206 73 14, (+380 73) 206 73 14 

Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті, та екзаменаційного листка з фотокарткою, який вступник отримує у приймальній комісії НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ), здійснюватиметься приймальною комісією з 9:00 11 травня до 18:00 3 червня за умови особистої присутності особи, яка бажає брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра та/або дистанційно.   

Для дистанційної реєстрації вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії pryim.kom@nuozu.edu.ua скановані копії (фотокопії): 

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – анкета) (додаток 1);
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (додаток 2) (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 – 7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄФВВ); 

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення. 

УВАГА! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).
Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

Контактні телефони приймальної комісії: (+380 44) 206 73 14, (+380 73) 206 73 14 

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку вступник  виявить помилки, він має звернутися до приймальної комісії. 

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови. 

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому. 

Процедура реєстрації вступників для складання ЄФВВ та/або ЄВІ у 2021 році детально представлена на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.   

УВАГА! Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з Умовами прийому передбачають складання єдиного вступного іспиту (крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть, за їх вибором, або подати результат єдиного вступного іспиту (ЄВІ), або скласти відповідний вступний іспит у закладі освіти. Зазначений вступний іспит у НУОЗ України імені П. Л. Шупика буде проведено з 19 липня по 23 липня 2021 року відповідно до Правил прийому. 

Детальніше про реєстрацію осіб для участі в ЄВІ та ЄФВВ за посиланням.

Прийом для здобуття вищої освіти в НУОЗ України імені П. Л. Шупика здійснюється відповідно до ліцензій на надання освітніх послуг (Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 затверджено Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.12.2020 за № 1225/35508).

Звертаємо увагу вступників на деякі особливості вступу в 2021 році.

Вступники подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Умовами прийому випадків.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Можна подати до 5 заяв на місця державного замовлення та до 30 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Для реєстрації електронного кабінету необхідно мати хоча б один сертифікат ЗНО та документ про повну загальну середню освіту, виготовлений в Україні з використанням фотополімерних технологій. 

Вступ на основі ОС бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 11 травня по 3 червня. Основна сесія – 30 червня.

Прийом заяв та документів: з 15 липня по 1800 23 липня, фахові вступні випробування проводяться з 19 по 30 липня.

Конкурсний відбір проводиться за результатами ЄВІ. Подаються сертифікати 2020 – 2021 років.

Здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за спеціальностями: 221 Стоматологія; 222 Медицина; 224 Технології медичної діагностики та лікування; 226 Фармація, промислова фармація; 228 Педіатрія; 091 Біологія та всіма формами навчання (очна (денна, вечірня), заочна).

З усіх питань звертатися до Приймальної комісії.

Контактні дані:

к. 54 (2 поверх теоретичного корпусу),

вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, Україна, 04112.
Тел.: (+380 44) 206 73 14, (+380 73) 206 73 14,
e-mail: pryim.kom@nuozu.edu.ua

Порядок роботи Приймальної комісії:

 • з 04.01.2021 по 07.05.2021 та з 09.08.2021 по 31.12.2021 – щовівторка та щочетверга (у робочі дні) з 1400 до 1700;
 • у період з 11.05.2021 по 07.08.2021 – щоденно (у робочі дні) з 930 до 1730,перерва з 1300 до 1400.

Інфографіка з сайту МОН

Українським центром оцінювання якості освіти затверджено характеристики тестів єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

Тестування складається з 2-х частин – перевірки читання та використання мови.  Тести містять завдання трьох форм: завдання на встановлення відповідності; завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на заповнення пропусків у тексті.

З докладною інформацією про вступні випробування для вступників до магістратури можна ознайомитись на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

F