Search

НОВАК Людмила Пантелеївна

E-mail: novaklp22@ukr.net

Освіта: вища медична, Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця (1979) за спеціальністю «Педіатрія».

Кваліфікація: вища категорія зі спеціальності «Офтальмологія». Загальний стаж роботи 40 років. Стаж роботи за фахом офтальмологія 36 років.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук (1993), доцент (2007).

Членство в українських та міжнародних асоціаціях:  член Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів (ESCRS) (2004), член Американського товариства катарактальних та рефракційних хірургів (ASCRS) (2005), член Асоціації офтальмологів України, які займаються хірургічною практикою, член Товариства офтальмологів України (2004).

Професійна діяльність: офтальмохірург вищої категорії, вільно володіє всіма сучасними методиками діагностики очної патології та хірургічного лікування глаукоми та катаракти з імплантацією штучних кришталиків. В даний час працює на базі Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока».

Наукова діяльність: автор 68 публікації, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Поглиблено вивчає методи діагностики та лікування патології кришталика, глаукоми.

Викладацька  діяльність: доцент кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, працює на кафедрі офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика з 1992 року. Педагогічний стаж 26 років.

Додаткова інформація: член спеціалізованої вченої ради К.26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія (2002-2015), член ЕПК НМАПО імені П.Л. Шупика «Офтальмологія» (2015).